MENU Zatvoriť
Select language

Jak připravit MONEY ERP na nový účetní rok

 • 18. 12. 2023
 • 6 minut čtení

Z důvodu legislativních změn od 1.1.2024 není potřeba aktualizaci na novou verzi, ale bude stačit Aktualizace připravených seznamů, podmínkou je mít nainstalovanou verzi 1.14.9.

V rámci Aktualizace připravených seznamů najdete následující změny: 

 • Sazby DPH – nejzásadnější legislativní změna vstoupí v platnost 1. 1. 2024, kdy přestanou platit dvě stávající snížené sazby a budou nahrazeny novou 12% sníženou sazbou. Současně se řada zboží a služeb přesouvá do jiné sazební hladiny. I když je přechod z první snížené 15% sazby na novou 12% v Money ERP plně automatizován, změny sazebních hladin znamenají spoustu individuálních úprav, kterým se v seznamu položek katalogu určitě nevyhnete. Námět na vhodný postup najdete v plné verzi novinek.
 • Banky – aktualizovali jsme seznam českých i slovenských bankovních ústavů, tak aby odpovídal údajům zveřejněným národními bankami.
 • Předčíslí finančních úřadů – aktualizace proběhla pro agendy vedené ve slovenské legislativě. 
 • Svátky roku 2024 – součástí připravených seznamů je i přehled svátků platných pro příští rok.

Aby bylo Vaše Money připraveno pro další účetní rok, stačí jen pár kroků. Přinášíme Vám základní návod „jak na to“ i se spoustou tipů pro zefektivnění práce.

 1. Příprava číselných řad
 2. Přecenění
 3. Práce ve dvou obdobích
 4. Uzavření skladové evidence
 5. Účetní uzávěrka

1. Příprava číselných řad

Seznamy – Ostatní – Číselné řady

Na kartě číselné řady si nastavte nové prefixy číselných řad pro období roku 2024.


TIP:

Pokud používáte stejný číselný prefix pro více číselných řad nebo všechny číselné řady, lze prefix (číselná předpona řady) doplnit i hromadně:

Označte požadované číselné řady a přes pravé tlačítko myši vyberte z POP-UP menu Hromadnou operaci – Nové období pro číselnou řadu. Přes tlačítko Přidat se Vám otevře karta pro zadání nového období číselné řady s uvedením prefixu pro všechny označené číselné řady. Na jedno kliknutí si takto snadno nastavíte všechny číselné řady pro nové období.

2. Přecenění 

V případě, že používáte cizí měny je vhodné provést k poslednímu dni účetního období přecenění:

 • Pohledávek a závazků 
 • Pokladen a bankovních účtu vedených v cizí měně
 • Záloh v cizí měně

Přecenění najdeme v Účetnictví – Závěrkové operace, nezapomene nastavit datum, ke kterému budeme provádět přecenění a překontrolujeme nastavení konfigurace. 

Přecenění pokladen a bankovních účtů není závislé na účetní závěrce a dá se použít kdykoliv během účetního období.

Pozor doklad nemůže být přeceněný k určitému datu, pokud již existuje jakákoliv úhrada tohoto dokladu. 

3. Práce ve dvou obdobích

Když budete na přelomu roku vystavovat doklady ve starém (2023) i novém (2024) roce současně, jediné čemu je třeba věnovat pozornost, je datum účetního případu. Při vystavování dokladů Money automaticky nabídne takovou číselnou řadu, která je výchozí pro příslušné období, a to podle data účetního případu, který je uveden na dokladu. Pokud jste si podle výše uvedeného návodu v bodu 1. nastavili číselnou řadu pro nové období od 1.1.2024, při vystavení dokladu s datem účetního případu např. 2.1.2024 Money vyplní správnou číselnou řadu pro rok 2024.

Pokud změníte dodatečně datum účetního případu, dojde automaticky ke změně čísla dokladu podle číselné řady platné pro dané období. Např. pokud budete 2.1.2024 vystavovat doklad s datem účetního případu 28.12.2023, Money Vám automaticky nabídne číselnou řadu roku 2023.

Pozor – po uložení dokladu již nelze číselnou řadu změnit!

Další možností, jak provést změnu číselné řady na dokladu je po změně data ručně zrušit vazbu na číselnou řadu v hlavičce dokladu (přes křížek vedle čísla dokladu) a jejím opětovným výběrem ze seznamu.

TIP:

Pro zjednodušení práce je možné před nahráváním dokladů do „starého roku“ změnit pracovní datum (na spodní liště programu dvakrát klikněte na datum). Na dokladu tak budete mít automaticky výchozí datum i číselnou řadu.

Po skončení nahrávání dokladů do „starého roku“ nezapomeňte změnit pracovní datum na aktuální.

4. Uzavření skladové evidence

Na konci roku doporučujeme provést přepočet pořizovacích cen. (Sklad - skladové operace - přepočet pořizovacích cen). Přepočet opraví pořizovací ceny výdajových dokladů a všechny doklady skladové evidence přeúčtuje. Pro spuštění přepočtu je třeba odemknout všechny skladové doklady od poslední skladové uzávěrky.

Po přepočtu pořizovacích cen doporučujeme přistoupit ke kontrole dokladové a účetní evidence (výpis stavu zásob, stavy účtů 112, 123, 132) i ke skladové inventuře.

Po zaúčtování inventarizačních rozdílů (příjemka, výdejka) doporučujeme provést Skladovou uzávěrku.

TIP:

Přepočet pořizovacích cen doporučujeme provádět pravidelně i v průběhu roku. Díky přepočtu pořizovacích cen získáte reálné hodnoty skladových cen ve Vašich reportech. Společnostem s velkým množstvím skladových pohybů doporučujeme také pravidelné provedení skladové uzávěrky. Pravidelné provádění skladové uzávěrky zefektivňuje přepočet pořizovacích cen a průběžně zúčtovává odchylky, které způsobují např. výdaje zásob do minusu.

Jak provést skladovou uzávěrku:

Před provedením skladové uzávěrky je třeba nastavit parametry korekčního dokladu. Do nastavení konfigurace korekčních dokladů lze vstoupit pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na sekci „skladové zásoby“ v navigátoru. Po zobrazení menu je třeba zvolit možnost „nastavení“.

Otevře se karta „nastavení zásob“:

Po nastavení parametrů korekčních dokladů, lze přistoupit k samotné skladové uzávěrce.

Sklady – Skladové operace – Skladové uzávěrky – Přidat

Po dokončení skladové uzávěrky vznikne k 31.12.2023 korekční doklad, který je specifický tím, že mění hodnotu OC jednotlivých zásob bez vlivu na počet MJ na skladě (podobný princip jako při přecenění bankovních účtů a pokladen).

Po provedení skladové uzávěrky, nebude možné uložit skladový doklad ani fakturu s vazbou na sklad do uzavřeného období!

V případě potřeby lze v seznamu skladových uzávěrek vždy poslední skladovou uzávěrku odvolat. Odvolání uzávěrky způsobí automatické vymazání korekčního dokladu s oceňovacími odchylkami.

5. Účetní uzávěrka

Před samotnou účetní uzávěrkou doporučujeme provádět: 

 • odsouhlasení pohledávek a závazků dodavatelům i odběratelům v rámci inventarizace pohledávek a závazků, kdy je možno využít tiskových sestav dopis pro firmy 
 • kontrolu DPH v rámci celého období hospodářského roku
 • kontrolu salda, kdy můžete využít Vypořádání pohledávek a závazků, které umožňuje řešit přeplatky pohledávek a závazků, čili případy, kdy je úhrada vyšší než hodnota uvedená na dokladu. Vypořádání pohledávek a závazků najdete v Účetnictví – Pohledávky a závazky
 • odpisy majetku, zde je možno využít tiskové sestavy Celkové porovnání odpisů, která porovnává účetním a daňové. U leasingů doporučujeme překontrolovat uplatnění daňových nákladů
 • vytvoření rezerv, jejich čerpání, nebo rozpouštění, které najdeme Účetnictví – Závěrkové operace

Nezapomeňte na kontrolu nezaúčtovaných dokladů pro závěrku v Účetnictví – Závěrkové operace, která slouží k rychlé kontrole dokladů, které zůstaly nezaúčtované. Po vytvoření účetní závěrky, již totiž nelze jinak doklady zaúčtovat než odvoláním závěrky.

Před samotným provedením účetní uzávěrky prosím zkontrolujte správné nastavení uzávěrky. Menu Agenda – Průvodce nastavením programu – Účetnictví v sekci Nastavení uzávěrek je třeba mít správně vyplněné účty:

 • Konečný účet rozvahový
 • Počáteční účet rozvahový
 • Účet zisků a ztrát
 • Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Rovněž musí být vyplněna skupina dokladů a členění DPH (bez vlivu) pro interní doklady, které vzniknou při uzávěrkových operacích. Pro tyto doklady doporučujeme zřídit samostatnou skupinu, případně i číselnou řadu.

Kontrolu nastavení saldokontních účtů je možno provést v Účetnictví – účtový rozvrh

Pro všechny účty, které jsou v rozvrhu definovány jako saldokontní, je třeba definovat účet převodu zůstatku. Jinak by zůstatek účtu nebyl převeden do nového období položkově (jako jednotlivé doklady), ale jen jednou částkou, což by narušilo evidenci saldokonta.

Po nahrání a kontrole dokladů minulého období a HV (rozvaha a výsledovka) je možné provést účetní uzávěrku:

Účetnictví – uzávěrkové operace – účetní uzávěrka:

1. KROK – uzavření účetních knih

Nastavení počátečního data nového účetního období. (POZOR,  nikoliv konečného data účetního období!).

2. KROK – otevření účetních knih v novém období

Po provedení účetní závěrky dojde k vytvoření nového účetního období.

V seznamech dokladů se budou standardně zobrazovat pouze doklady posledního účetního období (rok 2024).

Pro zobrazení dokladů všech období je třeba zrušit volbu „Aktuální období“. Rozhodujícím datem pro zobrazení dokladů v příslušném období je datum vystavení.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor