MENU Zatvoriť

Modul Fakturace – fakturační program

V modulu Fakturace vystavujete a evidujete vydané i přijaté faktury, zálohové i vyúčtovací. Díky provázanosti s ostatními moduly program všechny údaje doplní samostatně a vám často postačí jen doklad zkontrolovat.

 

Přehledná evidence přijatých i vydaných faktur a jednoduché vystavování faktur (zálohových i daňových dokladů) díky provázání s dalšími moduly. Vaše fakturantka nebo účetní odteď stihne za stejný čas více práce.

Jednoduché vystavení faktury

Vystavit fakturu v Money ERP je otázkou chvilky, většina údajů se do dokladu načte automaticky. Kontaktní údaje firmy program najde v Adresáři, podrobnosti o zboží v Katalogu, rozpis cen v Ceníku. Další potřebná data, jako je rozúčtování, sazba DPH, zaokrouhlení nebo údaje pro Intrastat, si můžete přednastavit v mnoha různých variantách.

Ještě jednodušší je vystavení faktury převzetím z jiného dokladu – např. z objednávky nebo z dodacího listu. V takovém případě máte fakturu hotovou doslova za pár sekund. Stejným způsobem ji pak „předáte“ do dalších dokladů, ať už jde o skladovou výdejku, expediční doklad nebo bankovní výpis.

detailech pod seznamem pak u každé faktury najdete informace o jejím zaúčtování, úhradách, penalizaci, expedici a dokonce i grafické zobrazení vazeb na další doklady.

V detailu Vazby dokladů vidíte všechny předchůdce a následovníky aktuálního dokladu. Když najedete myší nad kterýkoliv z nich, našeptávač vám ukáže další podrobnosti. Dokonce takový doklad můžete rovnou otevřít a případně i opravit.

 Díky samostatnému pohledu na seznam položek faktur vydaných navíc rychle zjistíte, kdy a komu jste prodali konkrétní zboží, nebo co všechno jste kdy prodali konkrétnímu zákazníkovi. 

Automatické provázání na další moduly 

Vystavení faktury v Money ERP má přímý vliv na další moduly. Pokud vytvoříte fakturu na zboží, které jste ještě nestihli přijmout nebo vydat ze skladu, Money ERP se o to postará za vás. Automaticky vygeneruje skladovou příjemku či výdejku a upraví tak stav zásob. 

Podobně Money ERP vyřeší zaúčtování faktury či vyúčtování zaplacených záloh. Při úhradě faktury v hotovosti se zase automaticky vytvoří pokladní doklad, při úhradě kartou interní a pohledávkový.

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor