MENU Zatvoriť

Modul Fakturácia - fakturačný program

V module Fakturácia vystavujete a evidujete vystavené a prijaté faktúry, zálohové aj vyúčtovacie. Vďaka previazanosti s ostatnými modulmi program všetky údaje doplní samostatne a vám často postačí len doklad skontrolovať.

 

Prehľadná evidencia prijatých i vystavených faktúr a jednoduché vystavovanie faktúr (zálohových aj daňových dokladov) vďaka previazanosti na ďalšie moduly programu. Vaša fakturantka alebo účtovníčka odteraz stihne za rovnaký čas viac práce.

Jednoduché vystavenie faktúry

Vystaviť faktúru v Money ERP je otázkou chvíľky, väčšina údajov sa do dokladu načíta automaticky. Kontaktné údaje firmy program nájde v Adresári, podrobnosti o tovare v Katalógu, rozpis cien v Cenníku. Ďalšie potrebné dáta, ako je rozúčtovanie, sadzba DPH, zaokrúhlenie alebo údaje pre Intrastat, si môžete prednastaviť v mnohých rôznych variantoch.

Ešte jednoduchšie je vystavenie faktúry prevzatím z iného dokladu – napr. z objednávky alebo z dodacieho listu. V takom prípade máte faktúru hotovú doslova za pár sekúnd. Rovnakým spôsobom ju následne preberiete do ďalších dokladov, či už ide o skladovú výdajku, expedičný doklad alebo bankový výpis.

detailoch pod zoznamom následne pri každej faktúre nájdete informácie o jej zaúčtovaní, úhradách, upomienkach, expedícii a dokonca aj grafické zobrazenie väzieb na ďalšie doklady.

V detaile Väzby dokladov vidíte všetkých predchodcov a nasledovníkov aktuálneho dokladu. Keď prejdete myšou nad ktorýkoľvek z nich, našepkávač vám ukáže ďalšie podrobnosti. Dokonca taký doklad môžete rovno otvoriť a prípadne ho aj opraviť alebo vytlačiť.

V samostatnom pohľade na zoznam položiek faktúr vystavených navyše rýchlo zistíte, kedy a komu ste predali konkrétny tovar, alebo čo všetko ste kedy predali konkrétnemu zákazníkovi.

Automatická väzba na ďalšie moduly

Vystavenie faktúry v Money ERP má priamy vplyv na ďalšie moduly. Pokiaľ vytvoríte faktúru na tovar, ktorý ste ešte nestihli prijať na sklad alebo vydať zo skladu, Money ERP sa o to postará za vás. Automaticky vygeneruje skladovú príjemku či výdajku a upraví tak stav zásob.

Podobne Money ERP vyrieši zaúčtovanie faktúry či vyúčtovanie zaplatených záloh. Pri úhrade faktúry v hotovosti sa zase automaticky vytvorí pokladničný, pri úhrade kartou interný a pohľadávkový doklad.

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor