MENU Zatvoriť

Čo je zálohová faktúra?

Zálohová alebo preddavková faktúra je doklad, na základe ktorého žiada dodávateľ od odberateľa časť platby vopred za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Nie je účtovným ani daňovým dokladom, zákon neupravuje jej povinné náležitosti. Zálohová faktúra sa vystavuje, aby sa predišlo nezaplatenej faktúre v účtovníctve.

Po zaplatení zálohovej faktúry vystavuje dodávateľ faktúru, ktorá je daňovým dokladom. Túto faktúru si dodávateľ aj odberateľ zaevidujú do účtovníctva.

Výraz zálohová faktúra je použitý na stránke Fakturácia.

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor