MENU Zatvoriť

Modul Business intelligence - tvorba reportov a analýz

Rozširujúci modul Business Intelligence vám pomôže zorientovať sa vo veľkom množstve dát z informačného systému. S pomocou modulu vytvoríte náhľady na rôzne výbery dát a urobíte ich analýzu. Vďaka tej potom získate lepší prehľad o slabinách svojho podnikania a zistíte, ako pracovať na ich zlepšení.

Rozširujúci modul Business Intelligence je navrhnutý tak, aby ste s jeho pomocou vytvorili v podstate akúkoľvek analýzu. Môžete do nej zapracovať nielen údaje uložené v Money ERP, ale aj dáta importované z iných systémov – získate tak napríklad porovnanie s konkurenciou.

Modul na základe zadaných dát vytvorí prehľadnú tabuľku s analýzou, ktorá vám pomôže usporiadať informácie o vašom podnikaní a urobiť zásadné strategické rozhodnutia. Pre lepšie zobrazenie dát máte v analýze k dispozícii tiež množstvo grafov.

Jednou z mnohých nami pripravených analýz je stav skladov znázornený v cenách zásob. Analýza umožňuje obyčajným pretiahnutím dimenzií v pivot tabuľke ľubovoľnú zmenu náhľadu na spracovávané dáta.

Tabuľku alebo jej časť si navyše môžete nechať vykresliť pomocou desiatok rôznych typov grafov vrátane 3D zobrazenia. Money ERP vám umožní graf či celú tabuľku vytlačiť, prípadne ju previesť do PDF alebo Excelu.

Funkčnosť modulu Business Intelligence sa skladá z dvoch častí:

  • dátového zdroja, ktorý vymedzí dáta a ich usporiadanie v analýze,
  • vlastnej analýzy, ktorá podľa výberu dátového zdroja poskytuje náhľad na dáta z ľubovoľného uhla pohľadu.

Súčasťou modulu je aj množstvo nami pripravených analýz a priamych dátových zdrojov.

Analýza interných i externých dát

Modul Business Intelligence ponúka dvojakú možnosť použitia dátového zdroja pre následnú analýzu. Dáta môžete čerpať:

  • z priameho dátového zdroja SQL, ktorý preberá dáta z Money ERP a má na ne trvalú väzbu,
  • z externého dátového zdroja MS Analysis Services (dátová kocka OLAP), kedy sú dáta spracovávané na serveri bez priamej väzby na Money ERP (aktualizujú sa dávkovo).

Prvá možnosť sa kvôli náročnosti na pamäť počítača hodí pre menší objem analyzovaných dát. Druhú možnosť využijete pri spracovaní veľkého množstva údajov.

Potrebujete s niečím pomôcť?

Dokumentácia k modulu

Detailná dokumentácia k modulu Business Intelligence na stiahnutie.

Získajte modul

Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle +421 911 885 973, prípadne nás kontaktujte. 

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám vaše otázky alebo potreby a my vás čoskoro kontaktujeme.

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor