MENU Zatvoriť

Modul Adresár - evidencia kontaktov

Majte prehlaď o svojich zákazníkoch, dodávateľoch alebo obchodných partneroch. V module Adresár máte na jednom mieste všetky kontakty, bankové spojenia a záznamy o vzájomnej komunikácii či korešpondencii.

 

Už si nemusíte písať telefónne čísla klientov do diára, hľadať v histórii pošty vymenené e-maily alebo chodiť za obchodníkmi, kedy naposledy s daným zákazníkom komunikovali. V module Adresár máte všetky tieto informácie pohromade.

Firmy s pobočkami

Pokiaľ má váš klient niekoľko pobočiek a vy s každou chcete pracovať samostatne, jednoducho pre ne založte samostatné adresné karty a zvoľte hlavnú firmu. Všetky obchodné procesy následne môžete evidovať a vyhodnocovať ako pre celú skupinu, tak aj pre jednotlivé pobočky.

Pri uložení karty pobočky si z nadradenej firmy môžete prebrať údaje, ktoré chcete.

Pobočky sú v zozname firiem na prvý pohľad rozoznateľné a v detaile pod zoznamom navyše vidíte štruktúru celej skupiny.

Všetky údaje na jednom mieste

V Adresári evidujete všetky údaje o firme – kontakty, webové stránky, osoby, zákazky či logo a až tri rôzne adresy. V Detailoch pod zoznamom navyše u firmy vidíte všetky jej doklady, neuhradené záväzky a pohľadávky, obrat, nevykryté objednávky, rezervácie a veľa ďalších údajov.

Každý zákazník môže mať nastavené vlastné obchodné podmienky a zaúčtovanie. Navyše mu môžete prideliť cenníky a určiť aj spôsob výberu koncovej ceny.

Prostredníctvom tvorby Aktivít naplánujete a zaznamenáte schôdzky u klientov, telefonáty a e-maily. Čas nad nimi strávený potom môžete aj vyfakturovať. Navyše máte možnosť pripojiť k adresným kartám dokumenty, napr. zmluvy, oskenované návody, internetové odkazy apod.

 

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor