MENU Zatvoriť
Select language

„Chceme posouvat hranice možností, proto jsme přišli s iObchodníkem“, říká Kamil Kušnirák ze SmartBase

  • Viktória Pavlová
  • 13. 1. 2021
  • 6 minut čtení

SmartBase – fullservisové vývojářské studio, které chce posouvat hranice vývoje webových a mobilních aplikací. Pomocí nejmodernějších technologií hledá řešení, která šetří čas a prostředky jejich zákazníků.

SmartBase vyvinul i modul iObchodník, který nabízí Solitea uživatelům Money ERP. Díky němu můžou obchodníci přímo u zákazníka představit sortiment produktů v integrovaném katalogu, ihned zpracovat objednávky nebo vytvořit krátký záznam z jednání.

Víc o iObchodníkovi, trendech či plánech se dozvíte z rozhovoru s Kamilem Kušnirákem, CEO SmartBase.

SmartBase by se dalo přeložit jako šikovný základ. Když jsem se ale dívala na váš web, neměla jsem pocit, že děláte jen základ. Spíš vás vnímám jako technologické vizionáře, kteří chtějí přinášet něco nového. Průměrnost jako by vás ani nebavila. Takže kdo a co je SmartBase?

Popravdě jste velmi blízko. SmartBase je myšlené jako šikovná základna. Chceme, aby u nás všechno stálo na pevných základech, kterým vždy dáváme přidanou – smart hodnotu. Má to však i další rozměr. Ten je důležitý pro naše zákazníky. Chceme, aby věděli, že na šikovnou základnu se můžou vždy spolehnout, protože vědí, že je silná a stabilní.

Se Soliteou spolupracujete na modulu iObchodník. Kdy tato spolupráce začala a co bylo impulzem k jejímu vzniku?

Vyhledávání synergií s dalšími společnostmi je nám blízké. Vnímáme to jako benefit pro koncového uživatele. Spolupráce se Soliteou vznikla díky tomu, že lidé u vás přemýšlejí stejně jako my. Na jedné straně byl náš tým, který se potkával se zákazníky, kteří nás oslovovali s požadavkem na vytvoření nadstavby ERP do on-line prostředí na míru. Když se tyto požadavky opakovaly, začali jsme přemýšlet, jak dostat nejběžnější scénáře k zákazníkům bez toho, aby museli absolvovat torturu vývoje na míru. Na druhé straně byli lidé ze Solitey, kterých si vážím hlavně pro jejich otevřenost novým nápadům. Navzdory tomu, že pocházíme na první pohled z různých světů, podařilo se nám najít společnou řeč. Tak vznikl iObchodník.

iObchodníka vnímám jako zajímavý projekt. Co má přinést uživatelům Money ERP?

Právě propojení věčných rivalů, off-line světa plného uzavřených instalovaných desktopových aplikací a rychlého on-line světa webů, umožnilo vznik iObchodníka. Je to důkaz toho, že i různé světy dokážou vytvořit perfektně fungující synergii. Zákazník tak profituje z úspory nákladů na náročný a drahý proces vývoje na míru a také z rychlosti a mobility, kterou mu webové řešení přináší. Obchodníci vybavení iObchodníkem získají moderního pomocníka, který jim pomůže obsloužit větší počet zákazníků.

Jak dlouho jste iObchodníka vyvíjeli a kde jste čerpali inspiraci při jeho modelování?

Od prvního setkání ke spuštění testovací verze iObchodníka uplynulo asi 1,5 roku. Tady je vidět, jakým dlouhým procesem musí projít každý zákazník, který se vydá cestou vývoje vlastního řešení. O finanční zátěži ani nemluvím.

Další výhodou tohoto řešení je, že jde o spolupráci dvou firem – Solitey a SmartBase. Máme tak k dispozici bohaté zkušenosti nejen lidí se znalostí dané problematiky, ale i těch, kteří se potkávají s koncovými uživateli a znají jejich potřeby.

Přidanou hodnotou jsou zkušenosti z prostředí tvorby produktů pro obchodní firmy. Pokud to zkombinujete se silným základem v moderních technologiích, úspěch se dostaví. iObchodník se právě díky tomu vyznačuje kvalitní přehledností, pružným vyhledáváním, rychlostí a mobilitou.

Co bylo největší výzvou při jeho vývoji?

Uspokojit koncového zákazníka, protože v tomto případě jsou jeho potřeby spjaté se světem ERP systémů. Mluvíme tu o možnosti kvalitního vyhledávání, filtrování, evidence velkého množství dat, vysoké dostupnosti a celkové přehlednosti. Dosáhnout toho bylo skutečnou výzvou.

Myslíte si, že budoucnost e-commerce je právě v takových řešeních?

Jednoznačně. Rychlý svět, v jakém žijeme, si vyžaduje nástroje, které nám umožní držet s ním krok. Předpokládám, že se procesy zdigitalizují natolik, že skoro celý vztah s koncovým zákazníkem se přesune do on-line světa. Právě řešení jako iObchodník se stanou jakýmsi interaktivním místem setkávání se. On-line místem, kde se bude diskutovat rychle, jasně a k věci. Místem, kde obě strany potvrdí obchod a namísto potřesení rukou jim přijde e-mail nebo notifikace se zápisem z rozhovoru a automaticky vytvořenou objednávkou. Zní to jako sci-fi? Možná trochu ano, ale je to příprava na budoucnost. Pokud si připravíme dobré základy teď, v budoucnosti budeme umět zákazníkům přinášet řešení, o kterých se jim teď možná ani nesní.

Jaké jsou současné trendy v e-commerce? Co Vás v této oblasti inspiruje?

Sledujeme zahraniční trendy, ale posloucháme i lokální trh slovenských podnikatelů. Při rozhodování se opíráme o fakta a čísla, což nám velmi pomáhá při hledání ekonomického potenciálu. Mezi nejnovější trendy bych zařadil B2B zóny a vzdělávání.

Společnosti se přestaly spoléhat na to, že jsou na trhu 20 či 30 let. Hlavně ve světě on-linu se začaly víc zajímat o potřeby zákazníků. Najednou chtějí vědět, jak je vnímaná jejich značka. Kladou si otázku, jestli je jejich web dost moderní, dynamický.

Zabývají se tím, jak kvalitně vzdělávat zaměstnance. Jednoduše řečeno, přemýšlejí nad tím, jestli jsou v on-line prostředí tak dobří, jako v off-line. Vzniká tak poptávka po segmentu aplikací, které podporují tyto požadavky, a to B2B zóny, e-shopy nebo vzdělávací aplikace. Samozřejmě ideální je, pokud je všechno automatizované a navzájem propojené.

Propojení ERP systémů s e-shopem. Proč je to pro podnikatele tak velmi důležité?

Společnosti za roky svojí existence dospěly k bodu, kdy mají na všechny aktivity systém. S příchodem on-linu a digitalizace se však situace změnila. Aktuální systémy už nestačí zabezpečovat všechny požadavky koncového zákazníka, stejně jako on-line aktivity firmy samotné. Výměna těchto systémů ve snaze dosáhnout „nirvánu“ ve formě jednoduchosti systému je pouze fikcí, která může být nebezpečná.

Vznikla potřeba vytvářet nové doplňkové systémy, ale bez nutnosti měnit dlouhodobě zaběhlé procesy. Jako vhodný způsob se ukázalo propojení a vzájemná komunikace jednotlivých systémů s cílem vyřídit celkový požadavek. Každý systém se tak podílí na svojí části procesu a společně vytvářejí funkční celek.

Benefitem těchto řešení je samostatnost a specializace jednotlivých celků. Každý ze systémů tak může být nezávisle na jiném rozšiřovaný v čase podle potřeby a specializuje se na svoji část práce. Výměna celého systému je časově a finančně náročný proces, který v sobě nese nemalá rizika ve formě znefunkčnění běžných aktivit, jako je fakturace, expedice či výroba. Takové omezení, i když jen nakrátko, může být pro firmu likvidační.

Mezisystémové integrace jsou tak bezpečným prvkem, jak je možné postupně v čase doplňovat a rozšiřovat svoje systémové portfolio a reagovat na požadavky trhu. A to bez většího rizika či enormního dopadu na finance.

Náš magazín se nese v tématu propojení. Proto mi nedá nezeptat se, co Vám přineslo spojení se Soliteou?

Kromě toho, že jsme v Solitei poznali skvělé lidi, se kterými si lidsky a pracovně rozumíme, vytvořilo nám to prostor ke sběru zpětné vazby na naše produkty a služby. Společně jsme se tak dostali do roviny, kde jsou požadavky a přání zákazníků nejen vyslechnuté, ale i zapracované a zpřístupněné v rozmezí pár dní či týdnů. Tím se perfektně uzavírá celý koloběh a koncovému zákazníkovi to přináší nesporné výhody.

Děkujeme za rozhovor.
S Kamilem Kušnirákem si povídala Viktória Pavlová (Money ERP, Solitea).

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor