MENU Zatvoriť
Select language

Jak do existujícího e-shopu přidat B2B portál

  • 2. 2. 2022
  • 3 minuty čtení

Existující B2C e-shop je možné v případě potřeby rozšíření podnikání i na velkoobchod rozšířit o B2B portál. Toto rozšíření ve skutečnosti vůbec nemusí být náročné, a to ani při zohlednění všech specifik, které B2B zákazníci požadují.

Proč z B2C e-shopu neučinit i B2B?
B2B portál si žádá specifickou pozornost na jiných místech, než jaká jsou běžná u B2C e-shopů. Hlavními rozdíly jsou:

  • důraz na funkcionalitu
  • a preference jednoduché obsluhy před vizuální stránkou

I B2B portály samozřejmě mohou být vizuálně atraktivní (viz například modul iObchodník), komplexnost a způsob použitých prvků jsou tu ale odlišné. Typickým příkladem jsou obrázky v galeriích či produktové dlaždice. Zatímco na B2C e-shopu je třeba vizuálně zaujmout, pro B2B portál je důležitější přehlednost většího množství dat na jednom místě

Specifickými funkcemi B2B portálu jsou: 

  • management uživatelských účtů přímo zákazníkem, v případě větších firem i podpora nákupních aliancí a konsorcií zahrnutá přímo v aplikaci,
  • rychlé importování objednávek z různých systémů,
  • možnost zvolit si místo a čas vykládky zboží (což sníží nároky na callcentra a obsluhu)

Jak vytvořit B2B portál jednoduše a přitom kvalitně

Vzhledem ke specifikům B2B portálu není vždy snadné všechny rozdíly implementovat do existujícího e-shopu. V takovém případě je výhodnější použít existující B2B portál, který čerpá data ze stejného zdroje jako B2C e-shop. Tímto způsobem mohou dvě aplikace společně splňovat specifické požadavky různých typů zákazníků, ať už tak činí pomocí API připojení nebo databázových views.

Díky tomu, že obě aplikace nezapisují do společných dat (tj. například produktová data pouze čtou a objednávky a zákazníky mají prakticky oddělené) není tento přístup z hlediska společné integrace příliš náročný

Ingredience pro úspěch

I když je využití existujících aplikací pro B2B portál efektivní přístup, neměl by být podceňován. Je důležité jasně stanovit, která data jsou pro B2B portál určena pro čtení a která pro zápis. Také je třeba určit zdroj, který bude obsahovat tzv. Master Data (primární verze základních dat společnosti jako např. zákazníci či produktové portfolio). 

Neméně důležité je i specifikovat koloběh dokladů pro zabránění konfliktům při fakturaci. Po jasném vyspecifikování dat pak doplníme procesy, tj. jak se s danými daty bude v rámci zamýšleného B2B portálu pracovat. 

Pro existující B2B zóny je na základě takto připravených podkladů potřeba provést průzkum. Ideálním řešením je možnost časově omezeného vyzkoušení na „ostrých“ datech, což nabízí nejsnazší vyhodnocení výhod a nevýhod daného B2B portálu. Před finálním testováním je pak samozřejmě dobré si výběr co možná nejvíce zúžit. 

Důležitým parametrem, na který je třeba si dát pozor je nejen schopnost napojit se na existující data, ale i celková rychlost a praktičnost systému. Pokud je totiž systém pomalý či nepřehledný, může to pro B2B zákazníka představovat komplikaci, která jej přiměje setrvat u telefonického či e-mailového kontaktu. 

 

SmartBase – fullservisové vývojářské středisko, které chce posouvat hranice vývoje webových a mobilních aplikací. Pomocí nejmodernějších technologií hledá řešení, která zákazníkům šetří čas a prostředky.

SmartBase vyvinul i modul iObchodník, který Solitea nabízí uživatelům řešení Money ERP. Díky němu mohou obchodníci představovat svůj sortiment přímo u zákazníka ve formě integrovaného katalogu, ihned zpracovávat objednávky či vytvářet krátké záznamy z jednání. 

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor