MENU Zatvoriť

Ako dopracovať do existujúceho e-shopu B2B portál

  • 2.2.2022
  • 3 minúty čítania

Existujúci B2C e-shop je možné, v prípade potreby rozšírenia podnikania aj na veľkoobchod, rozšíriť o B2B portál. Toto rozšírenie v skutočnosti nemusí byť vôbec náročné a to ani pri všetkých špecifikách, ktoré B2B zákazníci požadujú.

Prečo z B2C e-shopu nespraviť aj B2B

B2B portál si vyžaduje špecifickú pozornosť na iných miestach, ako je bežné pri B2C e-shopoch. Hlavým rozdielom, je:

  • dôraz na funkcionalitu
  • jednoduchá obsluha pred vizuálnou stránkou.

Samozrejme aj B2B portály môžu byť vizuálne atraktívne, napr. modul iObchodník, no komplexnosť a spôsob použitých prvkov je odlišný. Typickým príkladom sú obrázky v galériách či produktové dlaždice. Kým v B2C e-shope musia vizuálne zaujať, pre B2B portál je dôležitejšia prehľadnosť väčšieho množstva dát na jednom mieste.

Špecifickými funkcionalitami B2B portálov sú:

  • manažment používateľských účtov priamo zákazníkom, v prípade väčších firiem aj podpora nákupných aliancií a konzorcií priamo v aplikácií,
  • rýchle importovanie objednávok z rôznych systémov,
  • možnosť zvoliť si miesto a čas vykládky tovaru (prinášajú odľahčenie v prácnosti callcentier a obsluhy).

Ako spraviť B2B portál jednoducho, ale kvalitne

Pre špecifiká B2B portálu nie je vždy jednoduché všetky rozdiely implementovať do existujúceho e-shopu. Vtedy je výhodnejšie použiť existujúci B2B portál, ktorý sa napája z rovnakého dátového zdroja ako B2C e-shop. Či už prostredníctvom API pripojenia alebo databázových views, takýmto spôsobom vedia dve aplikácie spoločne obslúžiť špecifické požiadavky rôznych typov zákazníkov.

Tým, že obidve tieto aplikácie nezapisujú do spoločných dát, keďže napríklad produktové dáta len čítajú a objednávky a zákazníkov majú prakticky rozdelené, z pohľadu spoločnej integrácie nie je tento prístup prehnane náročný.

Ingrediencie úspechu

Aj keď prístup, keď využívame existujúce aplikácie pre B2B portál je efektívny, netreba to podceniť. Je dôležité jasne stanoviť, ktoré dáta sú pre B2B portál pre čítanie, ktoré pre zápis a ktorý zdroj bude obsahovať tzv. Master Data (primárna verzia základných dát spoločnosti ako zákazníci alebo produktové portfólio).

Nemenej dôležité je vyšpecifikovať kolobeh dokladov, aby nedochádzalo ku kolíziám pri fakturácii. Nakoniec keď sú jasne vyšpecifikované dáta, dopĺňame procesy, teda ako sa s danými dátami pracuje v rámci zamýšľaného B2B portálu.

Pre existujúce B2B portály je na základe takto pripravených podkladov potrebné spraviť si prieskum. Ideálnou možnosťou je vyskúšať si to na určitý čas na ostrých dátach, kde je najjednoduchšie vyhodnotiť výhody a nevýhody toho ktorého B2B portálu. Samozrejme pred finálnym testovaním je dobré výber čo najviac zúžiť.

Dôležitým parametrom, na ktorý je potrebné dávať si pozor, je nielen schopnosť napojiť sa na existujúce dáta, ale aj celková rýchlosť a praktickosť systému. Pokiaľ je systém pomalý alebo neprehľadný môže ísť pre B2B zákazníka často o komplikáciu, takže nakoniec ostane iba pri telefonickom či e-mailovom kontakte.

SmartBase - fullservisové vývojárske štúdio, ktoré chce posúvať hranice vývoja webových a mobilných aplikácií. Pomocou najmodernejších technológií hľadá riešenia, ktoré šetria čas a prostriedky ich zákazníkov.

SmartBase vyvinul aj modul iObchodník, ktorý ponúka Solitea používateľom Money ERP. Vďaka nemu vedia obchodníci priamo u zákazníka predstaviť sortiment produktov v integrovanom katalógu, ihneď spracovať objednávky či urobiť krátky záznam z rokovania.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor