MENU Zatvoriť

Krok nula – na čo je potrebné myslieť pred výberom ERP systému?

  • 21.4.2022
  • 3 minúty čítania

Zavádzanie informačného systému je dôležitým krokom v živote každej firmy. Preto je veľmi dôležité nepodceniť prípravu, ktorá začína dlho pred samotným výberom vhodného riešenia. Preto sa v ďalšej časti nášho seriálu zameriame na to, čo všetko takáto príprava obnáša.

Podľa čoho viete, že potrebujete ERP?

Najväčšie problémy sme mali s príjemkami. Dorazil nám napríklad doklad na 1 000 Eur, ktorý mal 20 strán. Jeden zamestnanec tak v pracovnej dobe nerobil nič iné, len ručne prepisoval príjemky.Peter Slaný, konateľ NOBBY Slovakia s. r. o.

Rozhodnutie zaobstarať ERP systém firmy nerobia len tak, a spravidla za tým stojí konkrétna potreba. Najčastejšie ho zavádzajú spoločnosti, ktoré vo svojej každodennej činnosti identifikovali priestor na zlepšenie a práve informačný systém im má toto zlepšenie priniesť. Príkladom môže byť dodávateľ zdravej výživy SanusVia, ktorý hľadal riešenie, ktoré je  schopné zvládať stovky tisíc pohybov na sklade. Treba však mať na pamäti, že implementácia je časovo aj finančne náročný proces. Preto by ste si mali byť istí, že podnikový systém je to správne riešenie pre vás.

Kedy je teda ten správny čas?

Administratíva vám prerastá cez hlavu

Je možné sa stretnúť s celou radou menších podnikov, kde sa účtovanie, riadenie výroby či správy skladov vykonáva za pomoci MS Excel, či podobného tabuľkového procesu. Čo ale robiť, keď sa firma rozrastie? S vyšším počtom zákazníkov je totiž spojená aj rastúca administratíva, excelovské tabuľky majú zrazu stovky riadkov a zamestnanci sa v nich strácajú. Prípadná strata súboru potom môže zastaviť celú výrobu.

Nestíhate udržiavať váš e-shop aktuálnym

Pri absencii podnikového informačného systému je pre prevádzku e-shopu nutná veľká miera ručného prepisovania údajov z jedného systému do druhého. Stačí napríklad, keď spolu nekomunikujú e-shop a skladový systém. Skladovú dostupnosť aj ostatné údaje jednotlivých položiek tak musia zamestnanci pravidelne kontrolovať a následne ručne zadávať. 

Využívate viac oddelených systémov

Účtovný systém od jedného dodávateľa, skladové riadenie a logistický systém od druhého dodávateľa, e-shopové riešenie od tretieho. Takáto situácia predstavuje administratívnu nočnú moru. Pokiaľ totiž systémy spolu nekomunikujú, musí zamestnanec údaje medzi nimi v lepšom prípade zložito exportovať a importovať, v tom horšom ručne prepisovať.

Neviete, čo sa vo vašej firme deje

Je nemysliteľné plánovať budúcnosť podniku bez znalosti jeho súčasnej kondície. Tú sa ale nedozviete, bez spôsobu, ako získať relevantné a pravdivé údaje o chode na jednotlivých oddeleniach. To isté platí aj o kontrole krátkodobých a dlhodobých úloh –  podľa čoho poznáte, v akej fáze jednotlivé úlohy sú? Kde sa zdržali a kto je zodpovedný za ich vypracovanie?

Máte informačný systém, ktorý už nestačí

Vyhrané nemajú často ani firmy, ktoré už podnikové informačné systémy používajú. Keď sa podnik rozrastie a zvýši sa tak objem rutinných agend, systémy navrhnuté pre menšie firmy čoskoro narazia na strop svojich kapacít. Inými slovami, nedokážu držať krok s rastom vášho podniku a vo výsledku viac problémov spôsobujú, než riešia.

Aké máte od ERP systému očakávania?

Pokiaľ sa v niektorom z vyššie uvedených prípadov spoznávate, môže vhodne zvolený informačný systém neduhy vášho podniku elegantne vyriešiť a veľkú časť práce dokonca odviesť za vás. To ale neznamená zvoliť si prvé riešenie, ktoré nájdete na internete! Do samotného procesu výberu musíte ísť s čo najpresnejšie definovanými požiadavkami a predstavou oblastí, v ktorých chcete dosiahnuť zlepšenie. 

Kritéria sa pritom priamo odvíjajú od druhu firmy a odboru, v ktorom pôsobí. Konkrétne očakávania tak môžu vyzerať napríklad takto:

Potrebujem informačný systém a viem, čo od neho očakávam. Ako ďalej?

S konkrétnou potrebou a konkrétnymi požiadavkami máte onen povestný „krok nula“ za sebou a môžete sa pustiť do výberu vhodného riešenia. Ide o začiatok cesty, ktorá má veľa krokov a na konci ktorej vás (ak všetko vykonáte správne) čaká podnik, ktorý pracuje ako dobre nastavené hodinky. 

Krokom číslo jedna je potom zostavenie tímu, ktorý bude zodpovedný za výber ERP systému. O tom, čo má tento tím na starosti a aké kvality by mali jeho členovia mať, si povieme v nasledujúcej časti nášho seriálu. 

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

System Money ERP is brought to you by Seyfor