Skryť formulár
MENU Zatvoriť

Čo je informačný systém? 

Informačný systém je súhrnné označenie pre súbor hardwaru a softwaru slúžiaceho na zber, ukladanie a spracovávanie informácií. Najčastejšie ide o údaje o stave a kvalite tovaru, zákazníkoch a objednávkach, finančných výsledkov firmy a pod. V praxi sa môžete stretnúť s niekoľkými druhmi informačných systémov – patria sem napríklad systémy určené na špeciálne účely (typické univerzitné informačné systémy), systémy navrhnuté na mieru pre používateľa (napr. ARES či európsky systém VIES) a konečne aj univerzálne riešenia pre podniky a organizácie.    

Práve v poslednom menovanom význame predstavujú informačné podniky synonymum s ERP systémami. 

Zákaznícka podpora
249 212 344
Zákaznícky portál
podpora.moneyerp.sk
Obchodné oddelenie
249 212 323
Napíšte nám
moneyerp@solitea.sk