MENU Zatvoriť

Nemáte sklad alebo chcete skladovať tovar bližšie k zákazníkovi? Využite konsignačný sklad

  • 24.7.2023
  • 4 minúty čítania

V dnešnej dobe charakteristickej veľkým zastúpením e-shopov a prepravou tovaru cez kontinenty sa môže ľahko stať, že sa ocitnete v situácii, keď nemáte možnosť uskladniť svoj tovar alebo sú vaše sklady príliš ďaleko od vašich zákazníkov. Presne pre vás je v tom prípade vhodný konsignačný sklad, ktorý vám umožní presunúť váš tovar bližšie k zákazníkom.

Čo je konsignačný sklad

Nie každý podnik si môže dovoliť prevádzku vlastných skladovacích priestorov, či už ho k tomu vedie nedostatok financií alebo absencia vhodného objektu. Najmä v prípade zahraničných dodávateľov môžu nastať problémy s dlhými dodacími lehotami z dôvodu veľkej vzdialenosti medzi zákazníkom a zdrojovým skladom. 

Obe tieto prekážky sa však dajú ľahko vyriešiť pomocou tzv. konsignačného skladu. Zjednodušene povedané, ide o sklad, ktorý prevádzkuje nevlastník uskladneného tovaru a ktorý spravuje tzv. konsignátor. Tým môže byť buď samotný nadobúdateľ tovaru, alebo inak nezúčastnená tretia strana.

Ako funguje konsignačný sklad? 

V závislosti od zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom zákazník odoberie konkrétnu položku alebo položky z konsignačného skladu. Kompletný zoznam odobratých položiek (známy aj ako konsignácia) sa potom zašle dodávateľovi, ktorý na základe tohto zoznamu vystaví zákazníkovi faktúru. Bezprostredne po vyskladnení potom dodávateľ zvyčajne obnoví stav zásob na úroveň pred vyskladnením alebo počká, kým sa dosiahne stanovený minimálny limit.

Funkcie konsignačného skladu

Ako bolo uvedené v úvode, účelom konsignačného skladu je poskytnúť skladovacie kapacity dodávateľom, ktorí nemajú vlastné sklady. Môže však byť výhodný aj pre väčších dodávateľov, ktorí majú vlastné sklady, v prípadoch, keď je potrebné tovar priblížiť k zákazníkovi, aby si ho mohol pohodlne vyzdvihnúť. Materiál, suroviny alebo tovar sa potom fakturuje až po vyskladnení z konsignačného skladu.

Ako taký preto konsignačný sklad prináša najmä nasledujúce prínosy:

  • odberateľ má zásoby kedykoľvek po ruke bez toho, aby ich musel prepravovať na dlhé vzdialenosti,
  • dodávateľ získava skladovacie priestory bez potreby prevádzkovať vlastný sklad alebo približuje tovar k zákazníkom,
  • kratšie logistické vzdialenosti umožňujú dodávateľovi dodávať tovar rýchlejšie a získať významnú konkurenčnú výhodu.

Kedy má konsignačný sklad zmysel

Ak ste v situácii, keď by pre vás bol vhodný konsignačný sklad, najprv dôkladne zvážte, či je to pre vás dobrá voľba. Je to napríklad v prípade, ak váš zákazník má vlastné skladovacie priestory a vy nie. Podobne vám môže konsignačný sklad pomôcť aj vtedy, ak ani vy, ani váš zákazník nemá vlastný sklad a logicky potrebujete priestor na uskladnenie tovaru (typicky je to prípad niektorých e-shopov).

Konsignačný sklad je tiež užitočnou možnosťou pre medzinárodnú prepravu tovaru. Ak zasielate svoje výrobky do iných krajín, je možné umiestniť tovar priamo v skladoch v cieľovej krajine, a tým výrazne skrátiť logistickú vzdialenosť. Potom, ako bolo uvedené vyššie, čím bližšie k zákazníkovi tovar umiestnite, tým rýchlejšie ho dostane.  Zároveň však musíte zvážiť, či máte vhodný tovar na využitie konsignačného skladu. Táto možnosť je najvýhodnejšia pre položky s dostatočnou hodnotou obratu.

Riziká a náklady

Náklady na prepravu, vyskladnenie a skladovanie zvyčajne znáša dodávateľ a sú účtované zákazníkovi ako súčasť skladovej ceny. Presné podmienky však závisia od zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom – je napríklad možné preniesť prevádzkové náklady priamo na odberateľa, ktorý má potom nad nimi väčšiu kontrolu.

Na druhej strane riziká spočívajú výlučne na dodávateľovi, ktorý je zodpovedný za dostupnosť položiek a udržiavanie dostatočných zásob. Dodávateľ zároveň musí počítať s možnosťou, že zákazník tovar neprevezme, čo môže byť problém najmä v prípade potravín a iného tovaru s obmedzenou dobou trvanlivosti. V prípade tovarov, ktorým uplynula lehota spotreby, dodávateľ nemá inú možnosť ako ich zlikvidovať na vlastné náklady a doobjednať nové zásoby.

Optimalizujte svoj sklad

Aj kvôli týmto rizikám je veľmi dôležitá optimalizácia skladových zásob, pri ktorej sa dodávateľ nezaobíde bez perfektného prehľadu o stave skladu. Najelegantnejším riešením tejto potreby je nepochybne podnikový informačný systém, ktorý dokáže digitalizovať všetky skladové záznamy a plne automatizovať mnohé procesy.

Informačný systém Money ERP nie je v tomto smere výnimkou, pretože v rámci širokej škály modulov má samostatný modul Sklad. S jeho pomocou budete mať vždy po ruke kompletný prehľad o všetkých skladových položkách, ktoré môžete prepojiť aj s cenníkmi a katalógmi výrobkov. Systém potom sleduje stav zásob za vás a v prípade, že sa stav niektorej z položiek priblíži k nastavenej minimálnej hranici, Money ERP vás na to automaticky upozorní.

Chcem sa o Money ERP dozvedieť viac

Konsignačný sklad – DPH a účtovanie

Z daňového hľadiska sú konsignačné sklady závislé najmä od toho, či od nich nakupuje viac ako jeden zákazník alebo len jeden zákazník. V prvom prípade sa dodávateľ musí registrovať k DPH v krajine, do ktorej dodáva svoj tovar. V druhom prípade môže dodávateľ využiť tzv. režim call-off skladu, kde daňovú povinnosť preberá odberateľ.

Aby sa však tento systém mohol uplatňovať, musia byť splnené určité podmienky:

  • dodávateľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
  • platiteľ DPH, pre ktorého sa tovar prepravuje do skladu, je známy už v čase odoslania tovaru do skladu,
  • iba jeden miestny platiteľ DPH odvádza DPH zo skladu (resp. osoba registrovaná pre DPH).

Poznámka: Zničenie, strata alebo krádež predmetného tovaru sa považuje za porušenie podmienok systému call-off stock.

Od 1. januára 2020 platí, že ak sa použije režim call-off stock, zákazník vykáže nadobudnutie tovaru až v deň skutočného vyskladnenia, najneskôr však do 12 mesiacov od dátumu nakládky. Naopak, dodávateľ je povinný nahlásiť prevod tovaru v rámci režimu call-off stock v súhrnnom výkaze. Obe strany transakcie potom musia viesť skladovú evidenciu na účely DPH.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor