MENU Zatvoriť

Nemáte sklad, nebo byste rádi skladovali zboží blíže zákazníkovi? Využijte konsignační sklad.

  • 24. 7. 2023
  • 4 minuty čtení

V dnešní době charakteristické velkým zastoupením e-shopů a přepravou zboží přes celé kontinenty může snadno nastat situace, kdy nemáte možnost své zboží skladovat, případně se vaše sklady nacházejí příliš daleko od zákazníků. Přesně pro vás je v tom případě určen konsignační sklad, díky němuž zboží přesunete svým zákazníkům blíže.

Co je konsignační sklad

Ne každý podnik si může dovolit provoz vlastních skladovacích prostor, ať už ho k tomu vede nedostatek financí nebo absence vhodného objektu. Zejména u zahraničních dodavatelů pak mohou nastat problémy s dlouhými dodacími lhůtami vinou velké vzdálenosti mezi zákazníkem a zdrojovým skladem. 

Obě tyto překážky lze ale snadno vyřešit pomocí tzv. konsignačního skladu. Zjednodušeně řečeno se jedná o sklad provozovaný nevlastníkem skladovaného zboží, jenž je veden tzv. konsignatářem. Tím může být jak sám odběratel zboží, tak i jinak nezúčastněná třetí strana. 

Jak konsignační sklad funguje? 

V závislosti na smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem zákazník odebere z konsignačního skladu konkrétní položku či položky. Kompletní seznam vyskladněných artiklů (též nazýván jako konsignace) je následně odeslán dodavateli, jenž na jeho základě vystaví odběrateli fakturu. Ihned po vyskladnění pak dodavatel obvykle obnoví skladové zásoby na úroveň před odběrem, případně vyčkává na dosažení stanoveného minimálního limitu. 

Funkce konsignačního skladu

Jak bylo řečeno v úvodu, konsignační sklad má za úkol poskytnout skladovací kapacitu dodavatelům, jenž vlastními sklady nedisponují. Výhodný ale může být i pro větší dodavatele, kteří vlastní sklady mají, a to v případech, kdy je potřeba zboží přiblížit odběrateli a umožnit mu tak pohodlný odběr zboží. Materiál, suroviny, nebo zboží jsou pak fakturovány až v okamžiku, kdy je daná položka vyskladněna z konsignačního skladu.

Jako takový proto konsignační sklad přináší zejména následující přínosy:

  • odběratel má zásoby kdykoliv po ruce bez nutnosti je dovážet na větší vzdálenosti.
  • dodavatel získává skladovací prostory bez nutnosti provozu vlastního skladu, případně přiblíží zboží odběratelům,
  • díky kratším logistickým vzdálenostem může dodavatel zboží dodávat rychleji a získat tak nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Kdy má konsignační sklad smysl

Pokud jste v situaci, kdy by se konsignační sklad hodil i vám, nejprve důkladně zvažte, zda pro vás jde o výhodnou volbu. To platí například v případě, kdy váš odběratel má vlastní skladovací prostory, zatímco vy nikoliv. Stejně tak vám konsignační sklad pomůže i tehdy, když nemáte sklad vy ani odběratel, a logicky tak potřebujete prostor pro uskladnění svého zboží (typicky se jedná např. o některé e-shopy). 

Konsignační sklad je užitečnou možností také pro mezinárodní přepravu zboží. Pokud své produkty odesíláte do jiných států, přímo se nabízí zboží umístit do skladů na území cílové země a výrazně tak zkrátit logistickou vzdálenost. Jak pak bylo zmíněno výše, čím blíže zákazníkovi zboží umístíte, tím rychleji jej dostane.  Zároveň je ale třeba zvážit, zda máte k využití konsignačního skladu vhodné zboží. Nejvýhodnější je tato možnost u artiklů s dostatečnou obratovou hodnotou

Rizika a náklady

Obvykle platí, že náklady na přepravu, vyskladnění a provoz skladu hradí dodavatel, a odběrateli jsou naúčtovány jako součást ceny skladových zásob. Přesná úprava podmínek ale závisí na smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem – možností je například přenést provozní náklady přímo na odběratele, který tak nad nimi získá větší kontrolu.

Naopak rizika spočívají výhradně na straně dodavatele, jenž ručí za dostupnost položek a udržování dostatečných skladových zásob. Zároveň musí dodavatel počítat s možností, že zákazník zboží neodebere – zde může nastat problém zejména u potravin a jiných druhů zboží s omezenou dobou trvanlivosti. U exspirovaných položek pak dodavateli nezbývá, než je na vlastní náklady zlikvidovat a doobjednat nové zásoby.

Optimalizujte svůj sklad

I kvůli těmto rizikům je velmi důležitá optimalizace skladových zásob, u které se dodavatel neobejde bez perfektního přehledu o stavu skladu. Nejelegantnějším řešením této potřeby je bezesporu podnikový informační systém, jenž dokáže veškerou skladovou agendu digitalizovat a řadu procesů plně automatizovat.

Výjimkou v tomto není ani informační systém Money ERP, jenž v rámci své široké nabídky modulů disponuje i samostatným modulem Sklady. S jeho pomocí budete mít kdykoliv po ruce kompletní přehled veškerých skladových položek, které navíc můžete provázat s ceníky a produktovými katalogy. Sledování skladových zásob pak systém provádí za vás a pokud se stav některé z položek přiblíží nastavenému min. limitu, Money ERP vás automaticky upozorní.

Chci se o Money ERP dozvědět víc

Konsignační sklad – DPH a účtování

Z daňového hlediska u konsignačních skladů závisí především na tom, zda z nich odebírá více zákazníků nebo pouze jeden odběratel. V prvním případě se musí dodavatel registrovat k DPH ve státě, kam své zboží dodává. Ve druhém případě naopak může dodavatel využít tzv call-off stock režim, kdy daňovou povinnost přebírá odběratel

K uplatnění tohoto režimu je ale nezbytné splnit určité podmínky:

  • dodavatel není v zemi prodeje registrován jako plátce DPH,
  • plátce DPH, pro něhož se zboží do skladu přemisťuje, je znám již v okamžiku odeslání zboží na sklad,
  • ze skladu odebírá pouze jeden místní plátce DPH,
  • plátce DPH se v dané zemi přihlásí k platbě daně z pořízení zboží od zahraničního dodavatele.

Poznámka: zničení, ztráta nebo krádež dotyčného zboží jsou považovány za porušení podmínek call-off stock režimu.

Od 1. ledna 2020 pak platí, že v případě využití call-off stock režimu odběratel vykazuje pořízení zboží až ke dni skutečného odběru, avšak nejpozději 12 měsíců od naskladnění. Dodavatel je naopak povinen přemístění zboží v call-off stock režimu vykázat v souhrnném hlášení. Obě strany transakce pak musí vést skladovou evidenci pro účely platby DPH. 

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor