MENU Zatvoriť

Jak na přehlednou evidenci zakázek díky ERP systému

 • Mgr. Jan Kozák
 • 4. 3. 2024
 • 3 minuty čtení

Máte chaos v zakázkách? S podnikovým informačním systémem budete mít ve vedení zakázek vždy stoprocentní pořádek. Nejen že si tím ušetříte mnoho času i práce, ale také výrazně zpřehledníte řadu vnitropodnikových procesů. 

Co je vedení zakázek v ERP systému?

Vedení zakázek je proces zahrnující plánování, organizaci, řízení a sledování všech aspektů zakázky od jejího zahájení až po úspěšné dokončení. Je důležité vést zakázky efektivně, protože to přímo ovlivňuje úspěch projektů, spokojenost zákazníků a finanční zdraví firmy. Správné vedení zakázek zajišťuje, že vaše firma správně využívá všechny zdroje, termíny zakázek jsou dodržovány a nedochází k překračování rozpočtu. Výsledkem je minimalizace rizik a zvýšení šance na úspěch celého projektu

Výhody vedení zakázek v ERP systému

Řízení zakázek v ERP systému představuje moderní a efektivní přístup k organizaci podnikových procesů. Oproti evidenci zakázek vedenou v Excelu vám podnikový informační systém nabídne následující výhody: 

 • Centralizace dat: ERP systém umožňuje centralizovat všechny informace o zakázkách na jednom místě, což zvyšuje efektivitu práce a snižuje riziko chyb.
 • Automatizace procesů: systém vám šetří čas i peníze automatizací řady rutinních úkolů jako například fakturace nebo sledování plateb.
 • Lepší plánování a rozdělení zdrojů: efektivní plánování zdrojů je klíčové pro minimalizaci nákladů a maximalizaci výnosů. ERP systémy zde poskytují nástroje pro efektivní alokaci lidských i materiálových zdrojů.
 • Průběžné sledování a aktualizace stavu zakázek: Systém umožňuje monitorovat termíny, náklady a pokrok práce, což přispívá k rychlé reakci na změny a včasnému řešení problémů.
 • Integrace s dalšími oblastmi podnikání: ERP systémy integrují různé oblasti podnikání, což umožňuje efektivnější správu a lepší přehled o celkovém stavu firmy.

Jak funguje vedení zakázek?

Nejprve dochází k zadání zakázky do systému. Tento krok obvykle zahrnuje vložení podrobných informací o zakázce, jako jsou termíny, rozpočet, specifikace produktu nebo služby a další relevantní údaje.

Po zadání následuje plánování a rozdělení zdrojů. ERP systém v této fázi poskytuje nástroje pro efektivní plánování, což zahrnuje alokaci lidských i materiálových zdrojů potřebných pro realizaci zakázky. Tento krok je klíčový pro optimalizaci procesů a minimalizaci zbytečných nákladů.

Během samotné realizace zakázky pak systém umožňuje průběžné sledování a aktualizaci jejího stavu. To zahrnuje mimo jiné i sledování termínů, nákladů a průběhu všech souvisejících úkolů. Firma díky tomu dokáže rychle reagovat na případné problémy nebo změny v požadavcích.

Co lze evidovat?

V ERP systému lze evidovat široké spektrum informací souvisejících s zakázkami:

 • Finanční informace: fakturace, platby, rozpočty a další finanční data.
 • Informace o zdrojích: lidské zdroje, materiály, vybavení a další zdroje potřebné pro realizaci zakázek.
 • Plánování a termíny: detailní plány realizace zakázek, včetně termínů a milníků.
 • Zákaznické informace: údaje o zákaznících, historii objednávek, preferencích a požadavcích.
 • Reporty a analýzy: generování podrobných reportů a analýz, které pomáhají při rozhodování a strategickém plánování.

Evidence zakázek v Money ERP

Podnikový informační systém Money ERP nabízí pro řízení zakázek samostatný modul, v němž všechny důležité informace naleznete na jednom místě. S jeho pomocí můžete snadno a rychle provádět následující úkony:

 • Sestavení plánu úloh: s pomocí kalendáře rozdáte úkoly jednotlivým kolegům včetně termínů, získáte možnost sledovat jejich plnění a vyhodnocovat vytíženost jednotlivých zaměstnanců i rozsah práce strávené na zakázkách.
 • Finanční plán a rozpočet zakázky: u každé zakázky jednoduše definujete okruh dokladů či účetních pohybů souvisejících s náklady a výnosy dané zakázky.
 • Přehled o čerpání rozpočtu a ziskovosti: po dokončení dílčích úkolů můžete rychle porovnávat plánované a skutečné náklady a udržovat si tak povědomí o využití alokovaných finančních prostředků. Ziskovost zakázky pak lze sledovat podle etap, jednotlivých zákazníků nebo typů zakázek.
 • Kontrola nákladů: díky provázanosti s jinými součástmi Money ERP jsou veškeré plány zakázek založeny na datech z dokladů, katalogů a ceníků. Výrazně si tak usnadníte vyúčtování prací na zakázce a snadno do nákladů promítnete skutečně strávený pracovní čas.
 • Řešení překážek: modul využívá vlastní metodu výpočtu ekonomických ukazatelů, čímž vám pomůže včas odhalit případné nesrovnalosti v zakázce a rychle zjistit, co zakázku zpomaluje.

Ozvěte se nám

Vyzkoušejte si i vy moderní plánování zakázek a dejte sbohem administrativním zmatkům. Stačí se nám jen ozvat na kontakt uvedený níže a náš tým odborníků pro vás nalezne optimální řešení.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor