MENU Zatvoriť

Jak na finanční řízení podniku pomocí ERP systému

 • Mgr. Jan Kozák
 • 12. 6. 2024
 • 6 minut čtení

Jen málo oblastí řízení podniků je tak důležitých jako finanční kondice společnosti. Rozhoduje totiž nejen o úspěchu vaší společnosti, ale také o její solventnosti a reputaci u klientů.

Proč tedy při finančním řízení a rozhodování o penězích podniku řešit zbytečné papírování, když již existují moderní digitální alternativy?

Co zahrnuje finanční řízení podniku a proč ho řešit?

Finanční řízení podniku zahrnuje širokou škálu procesů a rozhodování, která mají za cíl efektivně spravovat peněžní prostředky, optimalizovat cash flow vaší společnosti a podpořit dosažení jejích ekonomických cílů.

Nejde o jednu konkrétní oblast – místo toho finanční řízení projektů i celé firmy zasahuje do široké škály oblastí napříč celou firmou. Patří sem například následující: 

 • Účetnictví: přehledné vedení finančních transakcí, výkazů zisků a ztrát, rozvahy a dalšího finančního reportingu.
 • Fakturace: vystavování a správa faktur za produkty a služby, kontrola pohledávek a závazků.
 • Manažerské reporty: analýzy a statistiky pro manažery, umožňující sledovat výkonnost podniku a přijímat informovaná rozhodnutí.
 • Cash-flow: správa finančních toků, zajištění solventnosti podniku a prevence finančních potíží.
 • Business Intelligence: nástroje pro analýzu a zpracování finančních dat, s jejichž pomocí lze odhalit tržní trendy a identifikovat příležitosti pro růst firmy
 • Náklady: sledování a optimalizace nákladů podniku včetně fixních a variabilních výdajů.

Umění všechny uvedené oblasti efektivně řídit, spravovat a vytvářet z nich relevantní finanční plán je pro úspěch na trhu klíčové, a to nezávisle na oboru či velikosti společnosti. 

Jak s finančním řízením pomůže ERP systém?

Naštěstí už jsou pryč doby, kdy finanční řízení podniků záviselo na velkém objemu administrativního papírování a neúnavné ruční práci účetních, fakturantů a manažerů.

S pomocí podnikového informačního systému můžete agendu řízení financí sjednotit do jednoho centralizovaného řešení. To vám umožní efektivní, jednoduchou a z velké části i automatizovanou správu financí vaší firmy. 

Příkladem takového systému je Money ERP – variabilní, modulární a výkonné řešení, které se díky široké nabídce modulů a možnostech zákaznických úprav hladce přizpůsobí potřebám každé firmy. V oblasti řízení financí vám pak Money ERP pomůže následovně:

Účetnictví

Money ERP nabízí modul pro účetnictví​​, který umožňuje přehledně a efektivně vést finanční transakce a poskytuje přístup ke kompletní agendě DPH. V jeho rámci naleznete následující funkce a možnosti:

 • Přehledné vedení finančních výkazů: Modul pro účetnictví umožňuje vést klíčové finanční výkazy, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a další finanční reporty. Díky těmto nástrojům je snadné sledovat finanční zdraví podniku a reagovat na změny.
 • Jednoduché dodržování legislativy: systém je pravidelně aktualizován v návaznosti na změny ve finanční legislativě; vždy tak máte jistotu, že váš podnik je v souladu s aktuálním zněním zákonů a nehrozí mu pokuty ani postihy. 
 • Automatizace a kontroly: modul automaticky vygeneruje a vyplní veškeré potřebné doklady k závěrkám, daňovým přiznáním, hlášením DPH a dalším úkonům spojených s financemi. V neposlední řadě systém (rovněž automaticky) nabízí kontrolu vašich klientů v registrech plátců DPH. 

Více o modulu Účetnictví

Fakturace

Modul Fakturace usnadňuje vystavování a správu všech druhů faktur a propojuje je s dalšími finančními moduly. Jeho funkce a možnosti umožňují nejen vytváření a úpravy, ale také podrobnou evidenci faktur a automatizaci jejich zpracování.

Jak konkrétně vám Money ERP pomůže zde?

 • Snadné vystavování faktur: Money ERP umožňuje rychle a jednoduše vystavovat různé druhy faktur, kdy se většina údajů načítá automaticky z databáze systému. Dodatečné info (např. údaje pro Intrastat či sazba DPH) pak lze přednastavit v různých variantách. 
 • Přehledná evidence: díky Money ERP vždy přesně víte, jakému zákazníkovi jste co fakturovali. Evidence zahrnuje i předcházející a následující doklady u každé faktury.
 • Vazba na další moduly: fakturace je propojena s dalšími částmi systému. Pokud například fakturujete doposud nevyskladněné zboží, Money ERP automaticky vygeneruje skladovou výdejku a propíše změny i do stavu zásob. 

Více o modulu Fakturace

Finanční analýza, reporty a Business Intelligence

Money ERP nabízí volitelný Business Intelligence modul, s jehož pomocí snadno získáte přehled o dění ve své firmě.

Reportovací a analytické nástroje vám umožní vytvářet náhledy na nejrůznější data napříč celým systémem, vyvodit z nich konkrétní závěry a ty následně použít jako podklady pro finanční plánování 

Výběr možností zahrnuje následující: 

 • Personalizované finanční reporty: Money ERP umožňuje vytvářet reporty na míru, které mohou být rozděleny podle oddělení, provozoven nebo zákazek. To poskytuje detailní přehled o výkonnosti podniku a usnadňuje rozhodování.
 • Externí řešení: data z Money lze vyhodnocovat i s pomocí jiných platforem (např. Microsoft Power BI).
 • Vizualizace dat: pro lepší orientaci v datech můžete využít některý z rozsáhlé nabídky grafů či tabulek. Veškeré vizualizace lze z Money ERP buď tisknout, případně exportovat do formátů PDF a XLS. 

Více o modulu Business Intelligence

Cash-flow

Schopnost účinného sledování peněžních toků napříč společností je důležitá nejen pro určení kondice vaší firmy, ale také pro odhalení případných nesrovnalostí a zabránění finančním ztrátám.

V Money ERP můžete cash flow sledovat pomocí k tomu určeného reportu v Business Intelligence.

Časové rozlišení nákladů a výnosů

V souladu s legislativou je nezbytné vykazovat všechny hospodářské operace v době, které se věcně i časově týkají. Pro splnění tohoto požadavku slouží tzv. časové rozlišení, které vyžaduje přesnou evidenci výše pohledávky, jejího časového vymezení a účelu.

To, co by normálně znamenalo velký objem papírování, ale Money ERP zvládne hladce za vás.

Stačí využít modul Časové rozlišení nabízející následující možnosti:

 • přidávání záložky časového rozlišení k jednotlivým dokladům,
 • nastavení roční, měsíční či kvartální periody pro výpočet,
 • automatické vytvoření návrhu časového rozlišení dle zadaných dat,
 • automatické zaúčtování vytvořeného návrhu interními doklady,

Více o modulu Časové rozlišení

Inspirujte se spokojeným klientem

Jedním ze zákazníků Money ERP je i český provozovatel trafik a nápojových automatů Point4U. Firma od roku 2007 používala účetní systém Money S3, postupně ale přešli na řešení Money ERP.

To ve spolupráci s vývojáři doplnili o řadu funkcí uzpůsobených na míru potřebám podniku, jako například platební terminály či dodací listy. 

Výjimkou nejsou ani funkce pro finanční řízení a účetnictví, kde v současnosti Money ERP firmě pomáhá i v následující oblastech:

 • zaúčtování plateb,
 • automatické zpracování dodacích listů a faktur, kdy faktury mívají až 100 položek,
 • remitendy.

Díky tomu dokáže společnost Point4U za měsíc zpracovat v průměru až 300 faktur a zhruba 150 dodacích listů s desítkami položek. Díky tomu společnost dosáhla úspory 2 pracovních míst a desítek tisíc korun ročně

Více o řešení pro Point4U

Jsem líný člověk, takže chci, aby procesy ve firmě fungovaly jednoduše a automatizovali jsme vše, co automatizovat jde. Díky tomu jsme nejen ušetřili 2 pracovní místa, ale také snížili chybovost na nulu. Kdyby měli zaměstnanci přepisovat doklady ručně, vzniknou chyby způsobené lidským faktorem. Díky automatizaci se to nestane,

říká Jaromír Velt, majitel a jednatel společnosti Point4U.

Nechte Money ERP řídit finance za vás

Systém Money ERP je skvělým pomocníkem nejen v oblasti financí, ale také ve všech ostatních aspektech řízení moderního podniku.

Díky němu získáte přehled o dění ve společnosti, automatizujete řadu rutinních procesů a dosáhnete nevídané úspory času, práce i peněz – a to nejen při řízení financí.

Přesvědčte se sami a nezávazně vyzkoušejte bezplatnou demoverzi Money ERP. V jejím rámci získáte přístup ke všem funkcím systému a sami uvidíte, jak dokážou vaší firmě pomoci.

Demoverze Money ERP

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor