Vyzkoušet Money ERP
Skrýt menu
Skrýt formulář

Co je to časové rozlišení a jak vám s ním pomůže Money ERP?

19. 7. 2021

Časové rozlišení patří mezi jedny z nejdůležitějších účetních operací. Přinášíme stručného průvodce, ve kterém se dozvíte nejen co je to časové rozlišení, ale také jak vám s ním pomůže řešení Money ERP.

Jednou ze základních zásad při vedení účetnictví je tzv. zásada akruálního principu. Ta v souladu s českou legislativou (konkrétně ustanovením § 3 odst. 1 zákona o účetnictví) požaduje vykazování všech hospodářských operací v období, kterého se věcně i časově týkají. Jinými slovy je třeba náklady vykazovat v období, kdy došlo ke spotřebě, výdaje ve stejném období jako úbytek peněz a podobně. 

V zájmu správného vyčíslení hospodářského výsledku se proto provádí tzv. časové rozlišení výnosů a nákladů. To od dané účetní jednotky vyžaduje evidovat přesnou výši závazku či pohledávky, její časové vymezení a rovněž i její účel. 

Český účetní standard rovněž stanovuje případy, ve kterých časové rozlišení použít nelze, a ve kterých je jeho použití nepovinné. Do první skupiny spadají různé pokuty, manka a náhrady škod, zatímco druhou tvoří drobné částky s malým významem, jejichž nerozlišení by nijak neovlivnilo celkový hospodářský výsledek. 

Účty pro časové rozlišení 

V účetní osnově je pro účel rozlišení vyhrazena účetní skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. V ní nalezneme následující účty: 

  • Náklady příštích období (381) zahrnuje případy, kdy výdaje náleží do běžného období, ale náklady spadají do období následujícího. Typicky se jedná například o leasingové splátky, předplatné či nájem placený předem.
  • Komplexní náklady příštích období (382) je v jádru shodný s předchozím účtem, oproti němu se ale náklady vztahující se k jednomu účelu vykazují v následujícím období souhrnně. Dobrým příkladem takového účtu jsou náklady na dlouhodobou propagaci či výzkum a vývoj.
  • Výdaje příštích období (383) se používá k účtování nákladů souvisejících s běžným obdobím, u kterých ale do účetní závěrky nedošlo k výdaji. U tohoto účtu musí být známa přesná částka, v praxi se s ním proto setkáme u zpětně hrazených nájmů či u zpětného leasingu.  
  • Výnosy příštích období (384) je určen pro příjmy obdržené v běžném účetním období, které výnosově náleží do období následujícího. I zde můžeme jako příklad použít nájem placený předem, byť v tomto případě z pozice pronajímatele.
  • Příjmy příštích období (385) se používají tehdy, kdy do konce účetního období nebyla inkasována částka, jež je výnosem z daného období. Zde můžeme jako příklad využít provize z výnosů či doposud nevyfakturovanou práci.

Všechny výše uvedené účty používáme pouze tehdy, když u dané operace známe přesnou částku, účel i období. Pro případ operací, u kterých tyto parametry neznáme, pak účetní osnova obsahuje tzv. účty dohadních položek:

  • Dohadné účty aktivní (388) zaznamenávající částky, u kterých neznáme částku ani období (např. přiznané, ale doposud neuhrazené pojistné plnění)
  • Dohadné účty pasivní (389) jsou určeny pro závazky vůči dodavatelům v odhadové výši (např. nevyfakturované zboží či dodávka materiálu)

Jak vám pomůže Money ERP?

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že časové rozlišení zahrnuje nemalé množství účetní administrativy, která se může zejména při velkém objemu účetních operací brzy stát nepřehlednou. Uživatelé řešení Money ERP ale mohou sáhnout po modulu Časové rozlišení. S ním máte možnost k položkám dokladů přidat záložku časového rozlišení, ve které si zvolíte časový úsek pro rozpočítání faktury s přesností na dny. Samotnému výpočtu pak můžete nastavit roční, měsíční či kvartální periodu. Po zadání informací následně systém vytvoří návrh časového rozlišení, automaticky generuje jeho položky a poté návrh zaúčtuje interními doklady dle uživatelského nastavení.

Mám zájem o modul Časové rozlišení

 

Předtím jsem musela časové rozlišení složitě a zdlouhavě zpracovávat pomocí excelovských tabulek. Oproti tomu modul Časové rozlišení v Money ERP provádí vše potřebné automaticky a v rámci jednoho systému, čímž mi šetří mnoho času a práce. Automatizace má velkou výhodu i ve snížení chybovosti, kdy už nehrozí, že by se na nějakou fakturu zapomnělo." Martina Kratochvílová, účetní Solitea Slovensko, a.s.

Mohlo by vás zajímat

Přihlaste se k odběru novinek

Přejete-li si získávat nové informace o naší společnosti, zanechte nám na sebe kontakt a nové informace budou brzy ve Vašich rukou.

Zákaznická podpora
549 522 502
Zákaznický portál
zakportal.money.cz
Obchodní oddělení
800 776 776
Napište nám
moneyerp@solitea.cz

Máte zájem o modul k Money ERP? Napište nám vaše dotazy nebo potřeby a my vás brzy kontaktujeme.