MENU Zatvoriť
Select language

Jak vést skladovou evidenci pomocí ERP systému Money

 • 22. 2. 2023
 • 7 minut čtení

Správa skladu může být pro malé a střední podniky náročným úkolem. Řízení zásob, sledování pohybů zboží a vytváření přehledu o stavu skladu vyžaduje čas a pečlivost. S použitím evidence skladu v moderních ERP systémech jako je Money ERP, může být tento proces značně usnadněn.

Co je to evidence skladu a proč jí věnovat pozornost?

Skladová evidence je součástí řady ERP systémů a slouží ke správě a sledování zásob firmy. Je to nástroj, který umožňuje firmám zaznamenávat a sledovat stav zásob, evidovat příjmy a výdeje zboží a vytvářet přehled o celkovém skladovém hospodářství.

Evidence skladu tedy podporuje automatizaci skladových procesů, což umožňuje efektivní správu zásob a minimalizaci rizika chyb při ručním vedení skladových záznamů. 

Je nutné věnovat skladové evidenci pozornost, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby a minimalizovat tak rizika spojená se špatnou správou skladu.

Kdo byl měl vést skladovou evidenci?

Vedení skladové evidence se týká všech firem, které provozují sklad a mají zájem o efektivní a přesnou správu svých zásob. To platí zejména pro malé a střední podniky, maloobchod, velkoobchod či přímo e-commerce firmy, kde každý krok má významný dopad na jejich hospodaření a výkonnost.

Skladová evidence je důležitým nástrojem pro plánování a řízení zásob, což pomáhá firmám udržovat stav zásob na optimální úrovni a minimalizovat rizika spojená se špatnou správou skladu. Proto by mělo být pro firmy vedení skladové evidence nezbytnou součástí každodenního fungování.

Tuto situaci komentuje i Slavomíra Vígová, key account manažerka Money ERP, následovně: „Chcete-li uspět v dnešním rychlém světě, je klíčem mít přehled o svých zásobách – co máte, kde se nacházejí a v jakém množství. Je důležité také vědět, za jakou cenu jsou tyto zásoby k dispozici a kdy bude dodáno nové zboží či materiál, aby váš zákazník mohl včas vyřídit svou objednávku.

Proč automatizovat skladové procesy v rámci evidence?

Automatizace skladových procesů znamená využití technologií k zefektivnění a usnadnění práce s objednávkami, příjmem, výdejem a správou zásob na skladě.

Díky automatizaci lze eliminovat manuální zásahy a chyby, zlepšit přehled o zásobách a zrychlit procesy. Výsledkem je úspora času a zlepšení efektivity a správnosti procesů na skladě.

5 výhod, které automatizace skladových procesů přináší

 1. Snížení chyb a vyšší přesnost: Automatizace skladových procesů eliminuje možnost lidských chyb, což zajišťuje přesnější záznamy o zásobách.
 2. Úspora času: Automatizace skladových procesů zrychluje práci a snižuje manuální úsilí, což umožňuje zaměstnancům věnovat více času důležitým činnostem.
 3. Aktuální a podrobnější přehled: S automatizovaným systémem je snadné sledovat stav zásob, objednávky a výdeje v reálném čase.
 4. Efektivnější plánování: Automatizace skladových procesů poskytuje potřebné informace pro efektivní plánování a řízení zásob.
 5. Optimalizace výroby: Díky automatizaci a přesným záznamům o zásobách lze lépe plánovat a optimalizovat výrobní procesy, což má pozitivní vliv na výrobní efektivitu a výkonnost.

Největší změnou v expedičních procesech je pro nás několikanásobně rychlejší příprava zboží pro expediční partnery. Dříve jsme museli přepisovat data do jejich systémů, dnes to za nás díky API propojení udělá Money samo. Systém expediční lístky připraví a vytiskne přímo ze čtečky.” říká Martin Ovčačík (jednatel SanusVia). Přečtěte si celý příběh.

Nedokážu si představit, že bychom nyní sklad řešili tak, jak tomu bylo před Money ERP. Díky zrychlení skladových procesů odbavíme větší množství objednávek, takže můžeme v klidu expandovat do dalších zemí.” říká Katarína Tibenská (projektová manažerka Waterdrop CEE s. r. o.). Přečtěte si celý příběh.

Investice do Money S4 se nám rychle vrátila. Ušetřili jsme několikanásobně víc peněz, než kolik bychom museli investovat do zaměstnanců, kteří by objednávky vyřizovali ručně,“ říká Peter Slaný (jednatel NOBBY Slovakia s.r.o.). Přečtěte si celý příběh.

Více o automatizaci podnikových procesů díky systému Money ERP.

Nejčastější chyby při ručním vedení skladové evidence

V problematice správy skladů jsou skladové systémy označované za významný krok kupředu. Tyto systémy jsou založeny na moderních technologiích a umožňují automatizaci skladových procesů, což znamená, že data jsou zaznamenávána a aktualizována automaticky. Tím se významně snižuje riziko chyb při ručním vedení skladových záznamů a umožňuje efektivnější správa zásob. 

8 nejčastějších chyb při ručním vedení skladového hospodářství:

 1. Nepřesné záznamy o množství zásob
 2. Nevědomost o skutečném stavu zásob
 3. Chyby při kontrole stavu zásob či při výpočtu zásob
 4. Špatné zaznamenání data příjmu a výdeje zásob
 5. Špatné určení umístění zásob a riziko záměny zboží
 6. Zpoždění při expedici objednávek a s tím spojená nespokojenost zákazníků
 7. Zvýšená pracovní zátěž zaměstnanců
 8. Ruční přepisování objednávek a riziko duplicitního zadávání údajů

Systémy řízení skladu 21. století poskytují podnikům přehled o stavu skladu a umožňují sledovat pohyby zásob v reálném čase. Tyto systémy pomáhají firmám udržet krok s rostoucími požadavky trhu a zlepšují jejich skladové hospodářství.

Systém řízení skladu pro každého

Na trhu existuje velká škála zahraničních i tuzemských poskytovatelů skladových systému pro nejrůznější typy podnikání. 

Je třeba vybrat si vždy řešení odpovídající potřebám a velikosti firmy, a také zohlednit finanční možnosti a očekávané výhody. Pro výběr správného ERP systému jsme zpracovali speciální návodný e-book.

Pro malé a střední podniky na českém a slovenském trhu lze hovořit o systému Money ERP, v jehož široké nabídce volitelných modulů naleznete i moduly Sklady PLUS, XLS Import, EDI nebo Mobile, které vám usnadní skladovou evidenci a práci ve skladu.

TIP: Přečtěte si celý článek o tom, jak nastavit řízení skladu.

Jak správně vést skladovou evidenci a vykazovat zásoby?

Správné vedení skladové evidence je základem pro účinné skladové hospodářství. Vyžaduje pečlivou kontrolu a záznamy o všech příchozích a odchozích materiálech a položkách. 

Je důležité vést pravidelné inventury a sledovat stav zásob, aby bylo možné reagovat na změny a plánovat nákupy včas. 

Se skladovým programem snadno a rychle zpracujete inventuru nebo skladovou uzávěrku. Přečtěte si podrobný návod, jak na inventuru skladu v Money ERP.

Evidence zásob vám umožní sledovat stav zásob v reálném čase a identifikovat potenciální problémy s dodávkami nebo nadměrnými zásobami. Pravidelné vykazování zásob může také pomoci identifikovat trendy v obchodním chování a přizpůsobit vaši strategii dodávek a nákupů.

Aby bylo vedení co nejefektivnější, je vhodné využít moderní technologie a skladový software, který automaticky aktualizuje údaje a umožňuje jednoduchý přístup ke všem informacím.

Je důležité, aby byl skladový systém, jako je Money ERP, správně nastaven pro evidenci a vykazování zásob.

Jak na skladovou evidenci krok po kroku v systému Money ERP?

Vedení skladové evidence v systému Money ERP je jednoduché a intuitivní

 1. Krok: Je nutné správně nastavit výchozí nastavení skladové evidence, včetně jednotek měření, kategorií zásob a skladů. 
 2. Krok: Poté můžete začít vést skladovou evidenci pomocí vstupů a výstupů zásob, kde můžete zaznamenávat příjem zboží, prodej, přesuny mezi sklady a další skladové transakce. 
 3. Krok: Systém poté automaticky eviduje stav zásob a pomáhá sledovat spotřebu a dodavatele. 

Sledování skladových zásob v reálném čase pomáhá:

 • udržovat optimální stav zásob, 
 • minimalizovat náklady na skladování a 
 • zlepšovat celkovou efektivitu a hospodárnost skladových procesů.

Přehled povinných údajů na skladových kartách v Money ERP

Skladové karty představují jednotlivé položky v evidenci skladu a jsou nezbytné pro správné vedení skladové evidence.

Tyto karty by měly obsahovat povinné údaje jako je například: 

 • Název produktu
 • Kód produktu
 • Množství na skladě
 • Prodejní cena a nákupní cena zásob

Tyto údaje jsou důležité pro správné vyúčtování zásob, kontrolu zásob a plánování nákupu.

Kromě základních údajů můžete na skladových kartách evidovat i další informace, jako jsou popisy zboží, obrázky, různé parametry, jazykové mutace apod., které můžete využít například pro vás e-shop.

Skladová karta produktu

Jak správně propojit např. E-shop se skladovými procesy? Dozvíte se v přehledném videu

Snazší vychystávání zboží ze skladu v Money ERP

Vedení skladové evidence v systému jako je Money ERP, umožňuje snazší a efektivnější vychystávání zboží. Díky přesné evidenci zásob a informacím o každé položce na skladových kartách je možné rychleji a přesněji vyhledat potřebné zboží.

Automatizace skladových procesů navíc umožňuje automatické sledování stavu zásob a upozorňování na potřebu nákupu doplňujícího zboží. To vše významně urychluje a zjednodušuje celý proces vychystávání zboží.

Jak vychystávat zboží krok po kroku v systému Money ERP? 

 1. Krok: Proces vychystávání zboží začíná identifikací objednávky/požadavku. 
 2. Krok: Následně je nutné v systému ověřit dostupnost požadovaného množství na skladě a v případě potřeby provést naskladnění.
  Katalog produktů
 3. Krok: Poté se vytvoří doklad o výdeji zboží, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o výdejovém množství, identifikačních číslech atd.

Díky automatizaci těchto procesů v systému Money ERP je možné vychystávání provádět rychle a přesně, a zároveň zajistit, aby byla skladová evidence vždy aktuální. 

Pomůže vám s tím modul Mobile, který urychluje příjem a výdej zboží ze skladu, snižuje záměnu zboží a zkracuje čas strávený inventurou na polovinu.

Jsme tady i pro ty náročnější z vás 

Firmy, které si zakládají na správném vedení skladů, jistě ocení modul Sklady Plus, který jim umožňuje automatické tvorby objednávek, generování variant produktů (jako například barvy a velikosti), sledování alternativního a doplňkového zboží, automatické přepočty jednotek míry a mnoho dalšího.

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace o možnostech řešení skladových procesů. Můžete nás zastihnout na tel. čísle 800 776 776 nebo napsat na e-mail obchod@moneyerp.cz. Rádi vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího řešení.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor