MENU Zatvoriť

Efektivní správa zásob: využijte skladovou evidenci v Money ERP

 • 5. 6. 2024
 • 7 minut čtení

Správa skladu může být pro malé a střední podniky náročným úkolem. Řízení zásob, sledování pohybu zboží a vytváření přehledu o stavu skladu vyžaduje čas a pečlivost. S použitím evidence skladu v moderních ERP systémech jako je Money ERP, může být tento proces značně usnadněn.

Co je to evidence skladu a proč jí věnovat pozornost?  

Skladová evidence je součástí řady ERP systémů a slouží ke správě a sledování zásob firmy. Je to nástroj, který umožňuje firmám zaznamenávat a sledovat stav zásob, evidovat příjmy a výdeje zboží a vytvářet přehled o celkovém skladovém hospodářství.

Evidenci zásob je možné provádět ručně nebo s využitím softwaru, který podporuje automatizaci skladových procesů. To umožňuje efektivní správu zásob a minimalizuje riziko chyb při ručním vedení skladových záznamů.

Je nutné věnovat skladové evidenci pozornost, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby a minimalizovat tak rizika spojená se špatnou správou skladu.

Kdo by měl vést skladovou evidenci?

Vedení skladové evidence se týká všech firem, které provozují sklad a mají zájem o efektivní a přesnou správu svých zásob. To platí zejména pro malé a střední podniky, maloobchod, velkoobchod či přímo e-commerce firmy, kde každý krok má významný dopad na jejich hospodaření a výkonnost.

Skladová evidence je důležitým nástrojem pro plánování a řízení zásob, což pomáhá firmám udržovat stav zásob na optimální úrovni a mít jasný přehled o finančních závazcích spojených s jejich nákupem a údržbou. Proto by mělo být pro firmy vedení skladové evidence nezbytnou součástí každodenního fungování.

Řízení zásob v 21. století

V oblasti efektivní správy zásob představují skladové systémy zásadní pokrok. Tyto moderní technologie umožňují automatizaci skladových procesů, což znamená, že data jsou zaznamenávána a aktualizována automaticky. Tím se výrazně snižuje riziko chyb spojených s ručním vedením skladových záznamů a umožňuje efektivnější řízení zásob.

8 nejčastějších chyb při ručním vedení skladového hospodářství:

 1. Nepřesné záznamy o množství zásob
 2. Neznalost skutečného stavu zásob
 3. Chyby při kontrole stavu zásob či při výpočtu zásob
 4. Špatné zaznamenání data příjmu a výdeje zásob
 5. Nesprávné určení umístění zásob a riziko záměny zboží
 6. Zpoždění při expedici objednávek a s tím spojená nespokojenost zákazníků
 7. Zvýšená pracovní zátěž zaměstnanců
 8. Ruční přepisování objednávek a riziko duplicitního zadávání údajů

Moderní systémy řízení zásob poskytují podnikům přehled o stavu skladu a umožňují sledovat pohyby zásob v reálném čase. Tyto systémy pomáhají firmám udržet krok s rostoucími požadavky trhu a zlepšují jejich skladové hospodářství.

Systém řízení zásob pro každého

Na trhu existuje velká škála zahraničních i tuzemských poskytovatelů skladových systémů pro nejrůznější typy podnikání. 

Je třeba vybrat si vždy řešení odpovídající potřebám a velikosti firmy, a také zohlednit finanční možnosti a očekávané výhody. Pro výběr správného ERP systému jsme zpracovali speciální návodný e-book.

Pro malé a střední podniky na českém a slovenském trhu lze hovořit o systému Money ERP, v jehož široké nabídce volitelných modulů naleznete i moduly, které vám usnadní skladovou evidenci a práci ve skladu:

Automatizace správy zásob: O co jde?

Automatizace skladových procesů využívá moderní technologie k zefektivnění a zjednodušení práce s objednávkami, příjmem, výdejem a správou zásob na skladě. Díky automatizaci lze eliminovat manuální chyby, zlepšit přehled o zásobách a zrychlit procesy. Výsledkem je výrazná úspora času, zvýšení efektivity a přesnosti skladových operací.

5 výhod, které automatizace skladových procesů přináší

 1. Snížení chyb a vyšší přesnost: Automatizace skladových procesů eliminuje možnost lidských chyb, což zajišťuje přesnější záznamy o zásobách.
 2. Úspora času: Automatizace skladových procesů zrychluje práci a snižuje manuální úsilí, což umožňuje zaměstnancům věnovat více času důležitým činnostem.
 3. Aktuální a podrobnější přehled: S automatizovaným systémem je snadné sledovat stav zásob, objednávky a výdeje v reálném čase.
 4. Efektivnější plánování: Automatizace skladových procesů poskytuje potřebné informace pro efektivní plánování a řízení zásob.
 5. Optimalizace výroby: Díky automatizaci a přesným záznamům o zásobách lze lépe plánovat a optimalizovat výrobní procesy, což má pozitivní vliv na výrobní efektivitu a výkonnost.

Největší změnou v expedičních procesech je pro nás několikanásobně rychlejší příprava zboží pro expediční partnery. Dříve jsme museli přepisovat data do jejich systémů, dnes to za nás díky API propojení udělá Money samo. Systém expediční lístky připraví a vytiskne přímo ze čtečky,

říká Martin Ovčačík (jednatel SanusVia). Přečtěte si celý příběh.

Nedokážu si představit, že bychom nyní sklad řešili tak, jak tomu bylo před Money ERP. Díky zrychlení skladových procesů odbavíme větší množství objednávek, takže můžeme v klidu expandovat do dalších zemí,

říká Katarína Tibenská (projektová manažerka Waterdrop CEE s. r. o.). Přečtěte si celý příběh.

Investice do Money S4 se nám rychle vrátila. Ušetřili jsme několikanásobně víc peněz, než kolik bychom museli investovat do zaměstnanců, kteří by objednávky vyřizovali ručně,

říká Peter Slaný (jednatel NOBBY Slovakia s.r.o.). Přečtěte si celý příběh.

Více o automatizaci podnikových procesů díky systému Money ERP.

Jak správně vést skladovou evidenci?

Správné vedení skladové evidence je základem pro účinné skladové hospodářství. Vyžaduje pečlivou kontrolu a záznamy o všech příchozích a odchozích materiálech a položkách.

Je důležité vést pravidelné inventury a sledovat stav zásob, aby bylo možné reagovat na změny a plánovat nákupy včas.

S modulem Sklady snadno a rychle zpracujete inventuru nebo skladovou uzávěrku. Přečtěte si podrobný návod, jak na inventuru skladu v Money ERP.

Efektivní evidence zásob vám umožní sledovat stav zásob v reálném čase a identifikovat potenciální problémy s dodávkami nebo nadměrnými zásobami. Pravidelné vykazování zásob může také pomoci identifikovat trendy v obchodním chování a přizpůsobit vaši strategii dodávek a nákupů.

Aby bylo vedení co nejefektivnější, je vhodné využít moderní technologie a skladový software, který automaticky aktualizuje údaje a umožňuje jednoduchý přístup ke všem informacím.

Je důležité, aby byl skladový systém, jako je Money ERP, správně nastaven pro evidenci a vykazování zásob.

Jak na skladovou evidenci krok po kroku v systému Money ERP?

Vedení skladové evidence v systému Money ERP je jednoduché a intuitivní

 1. Krok: Je nutné správně nastavit výchozí nastavení skladové evidence, včetně jednotek měření, kategorií zásob a skladů. 
 2. Krok: Poté můžete začít vést skladovou evidenci pomocí vstupů a výstupů zásob, kde můžete zaznamenávat příjem zboží, prodej, přesuny mezi sklady a další skladové transakce. 
 3. Krok: Systém poté automaticky eviduje stav zásob a pomáhá sledovat spotřebu a dodavatele.

Při správě zásob jsou skladové karty neocenitelným pomocníkem. Obsahují totiž všechny důležité informace o vašich zásobách, které můžete efektivně využít například ve vašem e-shopu.

Mezi hlavní výhody sledování evidence skladových zásob v reálném čase patří:

 • udržovat optimální stav zásob
 • minimalizovat náklady na skladování
 • zlepšovat celkovou efektivitu a hospodárnost skladových procesů.

Skladová karta produktu

Jak správně propojit např. E-shop se skladovými procesy? Dozvíte se v přehledném videu

Snazší vychystávání zboží ze skladu v Money ERP

Vedení skladové evidence v systému jako je Money ERP, umožňuje snazší a efektivnější vychystávání zboží. Díky přesné evidenci zásob a informacím o každé položce na skladových kartách je možné rychleji a přesněji vyhledat potřebné zboží.

Automatizace skladových procesů navíc umožňuje automatické sledování stavu zásob a upozorňování na potřebu nákupu doplňujícího zboží. To vše významně urychluje a zjednodušuje celý proces vychystávání zboží.

Jak vychystávat zboží krok po kroku v systému Money ERP? 

 1. Krok: Proces vychystávání zboží začíná identifikací objednávky/požadavku. 
 2. Krok: Následně je nutné v systému ověřit dostupnost požadovaného množství na skladě a v případě potřeby provést naskladnění.
  Katalog produktů
 3. Krok: Poté se vytvoří doklad o výdeji zboží, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o výdejovém množství, identifikačních číslech atd.

Díky automatizaci těchto procesů v systému Money ERP je možné vychystávání provádět rychle a přesně, a zároveň zajistit, aby byla skladová evidence vždy aktuální. 

Pomůže vám s tím modul Mobile, který urychluje příjem a výdej zboží ze skladu, snižuje záměnu zboží a zkracuje čas strávený inventurou na polovinu.

Jsme tady i pro ty nejnáročnější z vás

Správné řízení skladu je pro mnoho firem klíčovou součástí podnikání. Modul Sklady Plus je navržen tak, aby vyhověl i těm nejnáročnějším požadavkům.

Modul nabízí automatické vytváření objednávek, generování variant produktů (například různé barvy a velikosti), sledování alternativního a doplňkového zboží, automatické přepočty jednotek míry a mnoho dalších funkcí.

Money ERP dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky na skladovou evidenci.  

Chci lepší skladovou evidenci

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor