MENU Zatvoriť
Select language

Využite skladovú evidenciu v Money ERP na účinnú správu zásob

 • 22.2.2023
 • 7 minút čítania

Správa skladu môže byť pre malé a stredné podniky náročnou úlohou. Riadenie zásob, sledovanie pohybov tovaru a vytváranie prehľadu o stave skladu vyžaduje čas a starostlivosť. S použitím evidencie skladu v moderných ERP systémoch ako je Money ERP, môže byť tento proces značne uľahčený.

Čo je to evidencia skladu a prečo jej venovať pozornosť? 

Skladová evidencia je súčasťou radu ERP systémov a slúži na správu a sledovanie zásob firmy. Je to nástroj, ktorý umožňuje firmám zaznamenávať a sledovať stav zásob, evidovať príjmy a výdaje tovaru a vytvárať prehľad o celkovom skladovom hospodárstve. 

Evidencia skladu teda podporuje automatizáciu skladových procesov, čo umožňuje efektívnu správu zásob a minimalizáciu rizika chýb pri ručnom vedení skladových záznamov.  

Venovať pozornosť skladovej evidencii je potrebné, aby ste mohli efektívne spravovať svoje zásoby a minimalizovať tak riziká spojené so zlou správou skladu. 

Kto by mal viesť skladovú evidenciu? 

Vedenie skladovej evidencie sa týka všetkých firiem, ktoré prevádzkujú sklad a majú záujem o efektívnu a presnú správu svojich zásob. To platí obzvlášť pre malé a stredné podniky, maloobchod, veľkoobchod či priamo e-commerce firmy, kde každý krok má významný dopad na ich hospodárenie a výkonnosť. 

Skladová evidencia je dôležitým nástrojom na plánovanie a riadenie zásob, čo pomáha firmám udržiavať stav zásob na optimálnej úrovni a minimalizovať riziká spojené so zlou správou skladu. Preto by malo byť pre firmy vedenie skladovej evidencie nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania

Túto situáciu komentuje Slavomíra Vígová, key account manažérka Money ERP, nasledovne: „Ak chcete uspieť v dnešnom uponáhľanom svete, je kľúčom mať prehľad o svojich zásobách – čo máte, kde sa to nachádza a v akom množstve. Je dôležité tiež vedieť, za akú cenu sú tieto zásoby k dispozícii a kedy bude dodaný nový tovar či materiál, aby váš zákazník mohol včas vybaviť svoju objednávku.“ 

Skladové procesy 21. storočia 

V problematike správy skladov sú skladové systémy označované za významný krok vpred. Tieto systémy sú založené na moderných technológiách a umožňujú automatizáciu skladových procesov, čo znamená, že dáta sú zaznamenávané a aktualizované automaticky. Tým sa významne znižuje riziko chýb pri ručnom vedení skladových záznamov a umožňuje efektívnejšiu správu zásob.  

8 najčastejších chýb pri ručnom vedení skladového hospodárstva: 

 1. Nepresné záznamy o množstve zásob 
 2. Nevedomosť o skutočnom stave zásob 
 3. Chyby pri kontrole stavu zásob či pri výpočte zásob 
 4. Zlé zaznamenanie dátumu príjmu a výdaja zásob 
 5. Zlé určenie umiestnenia zásob a riziko zámeny tovaru 
 6. Oneskorenie pri expedícii objednávok a s tým spojená nespokojnosť zákazníkov 
 7. Zvýšená pracovná záťaž zamestnancov 
 8. Ručné prepisovanie objednávok a riziko duplicitného zadávania údajov 

Systémy riadenia skladu 21. storočia poskytujú podnikom prehľad o stave skladu a umožňujú sledovať pohyby zásob v reálnom čase. Tieto systémy pomáhajú firmám udržať krok s rastúcimi požiadavkami trhu a zlepšujú ich skladové hospodárstvo. 

Systém riadenia skladu pre každého 

Na trhu existuje široká škála zahraničných aj tuzemských poskytovateľov skladových systémov na najrôznejšie typy podnikania.  

Je potrebné vybrať si vždy riešenie odpovedajúce potrebám a veľkosti firmy, a tiež zohľadniť finančné možnosti a očakávané výhody. Na účely výberu správneho ERP systému sme vypracovali špeciálny e-book s návodom

Pre malé a stredné podniky na českom a slovenskom trhu možno hovoriť o systéme MoneyERP, v ktorého širokej ponuke voliteľných modulov nájdete aj moduly Sklady PLUS, XLS Import, EDI alebo Mobile, ktoré vám uľahčia skladovú evidenciu a prácu v sklade. 

Automatizácia skladových procesov: O čo ide? 

Automatizácia skladových procesov znamená využitie technológií na zefektívnenie a uľahčenie práce s objednávkami, príjmom, výdajom a správou zásob na sklade. 
Vďaka automatizácii možno eliminovať manuálne zásahy a chyby, zlepšiť prehľad o zásobách a zrýchliť procesy. Výsledkom je úspora času a zlepšenie efektivity a správnosti procesov na sklade

5 výhod, ktoré automatizácia skladových procesov prináša 

 1. Zníženie chýb a vyššia presnosť: Automatizácia skladových procesov eliminuje možnosť ľudských chýb, čo zaisťuje presnejšie záznamy o zásobách. 
 2. Úspora času: Automatizácia skladových procesov zrýchľuje prácu a znižuje manuálne úsilie, čo umožňuje zamestnancom venovať viac času dôležitým činnostiam. 
 3. Aktuálny a podrobnejší prehľad: S automatizovaným systémom je ľahké sledovať stav zásob, objednávky a výdaje v reálnom čase. 
 4. Efektívnejšie plánovanie: Automatizácia skladových procesov poskytuje potrebné informácie na efektívne plánovanie a riadenie zásob. 
 5. Optimalizácia výroby: Vďaka automatizácii a presným záznamom o zásobách možno lepšie plánovať a optimalizovať výrobné procesy, čo má pozitívny vplyv na výrobnú efektivitu a výkonnosť. 

Najväčšou zmenou v expedičných procesoch je pre nás niekoľkonásobne rýchlejšia príprava tovaru pre expedičných partnerov. Predtým sme museli prepisovať dáta do ich systémov, dnes to za nás vďaka API prepojeniu urobí Money samé. Systém expedičné lístky pripraví a vytlačí priamo z čítačky.” hovorí Martin Ovčačík (konateľ SanusVia). Prečítajte si celý príbeh. 

Nedokážem si predstaviť, že by sme teraz sklad riešili tak, ako to bolo pred Money ERP. Vďaka zrýchleniu skladových procesov vybavíme väčšie množstvo objednávok, takže môžeme pokojne expandovať do ďalších krajín.” hovorí Katarína Tibenská (projektová manažérka Waterdrop CEE s. r. o.). Prečítajte si celý príbeh. 

Investícia do Money S4 sa nám rýchlo vrátila. Ušetrili sme niekoľkonásobne viac peňazí, než koľko by sme museli investovať do zamestnancov, ktorí by objednávky vybavovali ručne,“ hovorí Peter Slaný (konateľ NOBBY Slovakia s.r.o.). Prečítajte si celý príbeh. 

Viac o automatizácii podnikových procesov vďaka systému Money ERP. 

Ako správne viesť skladovú evidenciu a vykazovať zásoby? 

Správne vedenie skladovej evidencie je základom pre účinné skladové hospodárstvo. Vyžaduje starostlivú kontrolu a záznamy o všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich materiáloch a položkách.  

Je dôležité viesť pravidelné inventúry a sledovať stav zásob, aby bolo možné reagovať na zmeny a plánovať nákupy včas.  

S modulom Sklady ľahko a rýchlo spracujete inventúru alebo skladovú uzávierku.

Prečítajte si podrobný návod, ako na inventúru skladu v Money ERP. 

Evidencia zásob vám umožní sledovať stav zásob v reálnom čase a identifikovať potenciálne problémy s dodávkami alebo nadmernými zásobami. Pravidelné vykazovanie zásob môže tiež pomôcť identifikovať trendy v obchodnom správaní a prispôsobiť vašu stratégiu dodávok a nákupov. 

Aby bolo vedenie čo najefektívnejšie, je vhodné využiť moderné technológie a skladový software, ktorý automaticky aktualizuje údaje a umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým informáciám. 

Je dôležité, aby bol skladový systém, ako je Money ERP, správne nastavený na evidenciu a vykazovanie zásob. 

Ako na skladovú evidenciu krok po kroku v systéme Money ERP? 

Vedenie skladovej evidencie v systéme Money ERP je jednoduché a intuitívne.  

 1. Krok: Je potrebné správne nastaviť predvolené nastavenie skladovej evidencie, vrátane jednotiek merania, kategórií zásob a skladov.  
 2. Krok: Potom môžete začať viesť skladovú evidenciu pomocou vstupov a výstupov zásob, kde môžete zaznamenávať príjem tovaru, predaj, presuny medzi skladmi a ďalšie skladové transakcie.  
 3. Krok: Systém potom automaticky eviduje stav zásob a pomáha sledovať spotrebu a dodávateľa.  

Sledovanie skladových zásob v reálnom čase pomáha: 

 • udržiavať optimálny stav zásob,  
 • minimalizovať náklady na skladovanie a  
 • zlepšovať celkovú efektivitu a hospodárnosť skladových procesov

Prehľad povinných údajov na skladových kartách 

Skladové karty predstavujú jednotlivé položky v evidencii skladu a sú nevyhnutné na správne vedenie skladovej evidencie. 

Tieto karty by mali obsahovať povinné údaje ako je napríklad:  

 • Názov produktu 
 • Kód produktu 
 • Množstvo na sklade 
 • Predajná cena a nákupná cena zásob 

Tieto údaje sú dôležité na správne vyúčtovanie zásob, kontrolu zásob a plánovanie nákupu. 

Okrem základných údajov môžete na skladových kartách evidovať aj ďalšie informácie ako sú popisy tovarov, obrázky, rôzne parametre, jazykové mutácie a pod., ktoré môžete využiť napríklad pre váš e-shop.

Skladová karta produktu

Ako správne prepojiť napr. e-shop so skladovými procesmi? Dozviete sa v prehľadnom videu.  

Jednoduchšie vychystávanie tovaru zo skladu  

Vedenie skladovej evidencie v systéme ako je Money ERP, umožňuje ľahšie a efektívnejšie vychystávanie tovaru. Vďaka presnej evidencii zásob a informáciám o každej položke na skladových kartách je možné rýchlejšie a presnejšie vyhľadať potrebný tovar. 

Automatizácia skladových procesov naviac umožňuje automatické sledovanie stavu zásob a upozorňovanie na potrebu nákupu ďalšieho tovaru. To všetko významne urýchľuje a zjednodušuje celý proces vychystávania tovaru. 

Ako vychystávať tovar krok po kroku v systéme Money ERP?  

 1. Krok: Proces vychystávania tovaru začína identifikáciou objednávky/požiadavky.  
 2. Krok: Následne je potrebné v systéme overiť dostupnosť požadovaného množstva na sklade a v prípade potreby vykonať naskladnenie. 
  Katalóg produktov
 3. Krok: Potom sa vytvorí doklad o výdaji tovaru, kde sú uvedené všetky dôležité informácie o výdajovom množstve, identifikačných číslach atď.

Vďaka automatizácii týchto procesov v systéme Money ERP je možné vychystávanie vykonávať rýchlo a presne, a zároveň zaistiť, aby bola skladová evidencia vždy aktuálna.  

Pomôže vám s tým modul Mobile, ktorý urýchľuje príjem a výdaj tovaru zo skladu, znižuje zámenu tovaru a skracuje čas strávený inventúrou o polovicu. 

Sme tu aj pre tých náročnejších z vás  

Firmy, ktoré si zakladajú na správnom vedení skladov, iste ocenia modul Sklady Plus, ktorý im umožňuje automatické tvorby objednávok, generovanie variant produktov (ako napríklad farby a veľkosti), sledovanie alternatívneho a doplnkového tovaru, automatické prepočty jednotiek miery a mnoho ďalšieho. 

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom bližších informácií o možnostiach riešení skladových procesov. Môžete nás zastihnúť na tel. čísle +421 249 212 323 alebo napísať na e-mail obchod@moneyerp.sk. Radi vám poradíme s výberom najvhodnejšieho riešenia.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor