MENU Zatvoriť

Účinná správa zásob: využite skladovú evidenciu v Money ERP

 • 5.6.2024
 • 7 minút čítania

Správa skladu môže byť pre malé a stredné podniky náročnou úlohou. Riadenie zásob, sledovanie pohybov tovaru a vytváranie prehľadu o stave skladu vyžaduje čas a starostlivosť. Viesť účinnú správu zásob však pomáhajú moderné ERP systémy, ako je aj Money ERP. 

Čo je to evidencia skladových zásob a prečo jej venovať pozornosť? 

Evidencia skladových zásob je súčasťou radu ERP systémov a slúži na správu a sledovanie zásob firmy. Je to nástroj, ktorý umožňuje firmám zaznamenávať a sledovať stav zásob, evidovať príjmy a výdaje tovaru a vytvárať prehľad o celkovom skladovom hospodárstve

Evidenciu zásob je možné robiť manuálne aj s využitím softvéru, ktorý podporuje automatizáciu skladových procesov. To umožňuje efektívnu správu zásob a minimalizáciu rizika chýb pri ručnom vedení skladových záznamov.  

Venovať pozornosť evidencií zásob je potrebné, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby a minimalizovať tak riziká spojené so zlou správou skladu. 

Kto by mal viesť evidenciu skladových zásob? 

Vedenie evidencie zásob sa týka všetkých firiem, ktoré prevádzkujú sklad a majú záujem o efektívnu a presnú správu svojich zásob. To platí obzvlášť pre malé a stredné podniky, maloobchod, veľkoobchod či priamo e-commerce firmy, kde každý krok má významný dopad na ich hospodárenie a výkonnosť. 

Evidencia zásob je dôležitým nástrojom na plánovanie a riadenie zásob, čo pomáha firmám udržiavať stav zásob na optimálnej úrovni a udržiavať si prehľad o finančných záväzkoch spojených s nákupom a udržiavaním skladových zásob.  Preto by malo byť pre firmy vedenie evidencie zásob nevyhnutnou súčasťou fungovania

Riadenie zásob 21. storočia 

V problematike účinnej správy zásob sú skladové systémy označované za významný krok vpred. Tieto systémy sú založené na moderných technológiách a umožňujú automatizáciu skladových procesov, čo znamená, že dáta sú zaznamenávané a aktualizované automaticky. Tým sa významne znižuje riziko chýb pri ručnom vedení skladových záznamov a umožňuje efektívnejšiu správu zásob.  

8 najčastejších chýb pri ručnej správe skladových zásob:

 1. Nepresné záznamy o množstve zásob 
 2. Nevedomosť o skutočnom stave zásob 
 3. Chyby pri kontrole stavu zásob či pri výpočte zásob 
 4. Zlé zaznamenanie dátumu príjmu a výdaja zásob 
 5. Zlé určenie umiestnenia zásob a riziko zámeny tovaru 
 6. Oneskorenie pri expedícii objednávok a s tým spojená nespokojnosť zákazníkov 
 7. Zvýšená pracovná záťaž zamestnancov 
 8. Ručné prepisovanie objednávok a riziko duplicitného zadávania údajov 

Moderné systémy riadenia zásob poskytujú podnikom prehľad o stave skladu a umožňujú sledovať pohyby zásob v reálnom čase. Tieto systémy pomáhajú firmám udržať krok s rastúcimi požiadavkami trhu a zlepšujú ich skladové hospodárstvo.

Systém riadenia zásob pre každého 

Na trhu existuje široká škála zahraničných aj tuzemských poskytovateľov skladových systémov na najrôznejšie typy podnikania.  
Je potrebné vybrať si vždy riešenie odpovedajúce potrebám a veľkosti firmy, a tiež zohľadniť finančné možnosti a očakávané výhody. Na účely výberu správneho ERP systému sme vypracovali špeciálny e-book s návodom

Malé a stredné podniky na českom a slovenskom trhu osloví systém MoneyERP, v ktorého širokej ponuke voliteľných modulov nájdete aj moduly, ktoré vám uľahčia správu zásob a prácu v sklade:

Automatizácia správy zásob: O čo ide? 

Automatizácia skladových procesov znamená využitie technológií na zefektívnenie a uľahčenie práce s objednávkami, príjmom, výdajom a správou zásob na sklade. Vďaka automatizácii možno eliminovať manuálne zásahy a chyby, zlepšiť prehľad o zásobách a zrýchliť procesy. Výsledkom je úspora času a zlepšenie efektivity a správnosti procesov na sklade

5 výhod, ktoré automatizácia evidencie zásob prináša 

 1. Zníženie chýb a vyššia presnosť: Automatizácia správy zásob eliminuje možnosť ľudských chýb, čo zaisťuje presnejšie záznamy. 
 2. Úspora času: Automatizácia správy zásob zrýchľuje prácu a znižuje manuálne úsilie, čo umožňuje zamestnancom venovať viac času dôležitým činnostiam. 
 3. Aktuálny a podrobnejší prehľad: S automatizovaným systémom je ľahké sledovať stav zásob, objednávky a výdaje v reálnom čase. 
 4. Efektívnejšie plánovanie: Automatizácia správy zásob poskytuje potrebné informácie na efektívne plánovanie a riadenie zásob. 
 5. Optimalizácia výroby: Vďaka automatizácii a presným záznamom o zásobách možno lepšie plánovať a optimalizovať výrobné procesy, čo má pozitívny vplyv na výrobnú efektivitu a výkonnosť. 

Najväčšou zmenou v expedičných procesoch je pre nás niekoľkonásobne rýchlejšia príprava tovaru pre expedičných partnerov. Predtým sme museli prepisovať dáta do ich systémov, dnes to za nás vďaka API prepojeniu urobí Money samé. Systém expedičné lístky pripraví a vytlačí priamo z čítačky,

hovorí Martin Ovčačík (konateľ SanusVia). Prečítajte si celý príbeh.

Nedokážem si predstaviť, že by sme teraz sklad riešili tak, ako to bolo pred Money ERP. Vďaka zrýchleniu skladových procesov vybavíme väčšie množstvo objednávok, takže môžeme pokojne expandovať do ďalších krajín,

hovorí Katarína Tibenská (projektová manažérka Waterdrop CEE s. r. o.). Prečítajte si celý príbeh.

Investícia do Money S4 sa nám rýchlo vrátila. Ušetrili sme niekoľkonásobne viac peňazí, než koľko by sme museli investovať do zamestnancov, ktorí by objednávky vybavovali ručne,

hovorí Peter Slaný (konateľ NOBBY Slovakia s.r.o.). Prečítajte si celý príbeh. 

Viac o automatizácii podnikových procesov vďaka systému Money ERP. 

Ako správne viesť evidenciu skladových zásob? 

Správne vedenie evidencie zásob je základom pre účinné skladové hospodárstvo. Vyžaduje starostlivú kontrolu a záznamy o všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich materiáloch a položkách.  

Je dôležité viesť pravidelné inventúry a sledovať stav zásob, aby bolo možné reagovať na zmeny a plánovať nákupy včas.  

S modulom Sklady ľahko a rýchlo spracujete inventúru alebo skladovú uzávierku.

Prečítajte si podrobný návod, ako na inventúru skladu v Money ERP.

Účinná evidencia zásob vám umožní sledovať stav zásob v reálnom čase a identifikovať potenciálne problémy s dodávkami alebo nadmernými zásobami. Pravidelné vykazovanie zásob môže tiež pomôcť identifikovať trendy v obchodnom správaní a prispôsobiť vašu stratégiu dodávok a nákupov.

Aby bolo vedenie čo najefektívnejšie, je vhodné využiť moderné technológie a skladový software, ktorý automaticky aktualizuje údaje a umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým informáciám. 

Je dôležité, aby bol skladový systém, ako je Money ERP, správne nastavený na evidenciu a vykazovanie zásob.

Ako na evidenciu skladových zásob krok po kroku v systéme Money ERP? 

Vedenie skladovej evidencie v systéme Money ERP je jednoduché a intuitívne

 1. Krok: Je potrebné správne nastaviť predvolené nastavenie evidencie zásob, vrátane jednotiek merania, kategórií zásob a skladov.  
 2. Krok: Potom môžete začať riadiť evidenciu zásob pomocou vstupov a výstupov zásob, kde môžete zaznamenávať príjem tovaru, predaj, presuny medzi skladmi a ďalšie skladové transakcie.  
 3. Krok: Systém potom automaticky eviduje stav zásob a pomáha sledovať spotrebu a dodávateľa.  

Pri správe zásob pomáhajú aj skladové karty, ktoré obsahujú údaje o zásobách, ktoré môžete využiť napríklad pre váš e-shop.

Medzi výhody sledovania evidencie skladových zásob v reálnom čase patria: 

 • udržiavať optimálny stav zásob,  
 • minimalizovať náklady na skladovanie a  
 • zlepšovať celkovú efektivitu a hospodárnosť skladových procesov

Skladová karta produktu

Ako správne prepojiť napr. e-shop so skladovými procesmi? Dozviete sa v prehľadnom videu.  

Jednoduchšie vychystávanie tovaru zo skladu  

Vedenie evidencie skladových zásob v systéme ako je Money ERP, umožňuje ľahšie a efektívnejšie vychystávanie tovaru. Vďaka presnej evidencii zásob a informáciám o každej položke na skladových kartách je možné rýchlejšie a presnejšie vyhľadať potrebný tovar. 

Automatizácia skladových procesov naviac umožňuje automatické sledovanie stavu zásob a upozorňovanie na potrebu nákupu ďalšieho tovaru. To všetko významne urýchľuje a zjednodušuje celý proces vychystávania tovaru. 

Ako vychystávať tovar krok po kroku v systéme Money ERP?  

 1. Krok: Proces vychystávania tovaru začína identifikáciou objednávky/požiadavky.  
 2. Krok: Následne je potrebné v systéme overiť dostupnosť požadovaného množstva na sklade a v prípade potreby vykonať naskladnenie. 
  Katalóg produktov
 3. Krok: Potom sa vytvorí doklad o výdaji tovaru, kde sú uvedené všetky dôležité informácie o výdajovom množstve, identifikačných číslach atď.

Vďaka automatizácii týchto procesov v systéme Money ERP je možné vychystávanie vykonávať rýchlo a presne, a zároveň zaistiť, aby bola evidencia skladu vždy aktuálna.  

Pomôže vám s tým modul Mobile, ktorý urýchľuje príjem a výdaj tovaru zo skladu, znižuje zámenu tovaru a skracuje čas strávený inventúrou o polovicu. 

Sme tu aj pre tých náročnejších z vás  

Pre mnohé firmy je správne riadenie skladu kľúčovou súčasťou podnikania. Istotne preto ocenia modul Sklady Plus, ktorý im umožňuje automatické tvorby objednávok, generovanie variant produktov (ako napríklad farby a veľkosti), sledovanie alternatívneho a doplnkového tovaru, automatické prepočty jednotiek miery a mnoho ďalšieho. 

Money ERP dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky pre evidenciu skladových zásob. 

Chcem lepšiu evidenciu zásob

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor