MENU Zatvoriť

Ako na optimalizáciu skladových zásob? Sprievodca pre vašu rastúcu firmu

 • Zuzana Gajdošová
 • 3.7.2024
 • 6 minút čítania

Optimalizácia skladových zásob je pre firmy, ktoré zažívajú rast kľúčom k jeho udržateľnosti. Prispieva k efektívnej skladovej evidencii zásob a minimalizácií nákladov. Tento sprievodca vám poradí, kedy je čas začať s optimalizáciou a ako na ňu. Dozviete sa viac o osvedčených stratégiách a metódach riadenia zásob. Ukážeme vám ako vyriešiť bežné problémy s evidenciou zásob, a môžete sa inšpirovať príbehmi našich zákazníkov, ktorí dnes úspešne riadia sklady s pomocou informačného systému Money ERP.

Kedy začať riešiť optimalizáciu skladových zásob?

Zamýšľať sa nad optimalizáciou riadenia zásob by mali predovšetkým menšie a stredné firmy, ktoré zažívajú výzvy spojené s rýchlym rozvojom a expanziou. Ak začínate pociťovať problémy ako sú nedostatočné alebo nadbytočné zásoby, nedostačujúce skladové priestory, chyby pri vychystávaní z dôvodu zlého zaradenia zásob, nízka produktivita zamestnancov, chybné predvídanie sezónnych výkyvov alebo nepravidelné dodávky od dodávateľov, je najvyšší čas začať riešiť optimalizáciu skladových zásob.

Stratégia pre optimalizáciu skladových zásob

S efektívnou skladovou evidenciou zásob pomôže vhodne vybraná metóda riadenia zásob. Prinášame niekoľko tipov na vhodnú stratégiu:

ABC analýza

ABC analýza je technika, ktorá rozdeľuje zásoby do troch kategórií na základe ich hodnoty a frekvencie použitia:

 • Kategória A: Najdôležitejšie a najhodnotnejšie položky, ktoré tvoria malú časť zásob, ale generujú najväčší podiel hodnoty. 
 • Kategória B: Stredne hodnotné položky, ktoré majú strednú hodnotu a frekvenciu použitia. Tieto položky potrebujú pravidelnú kontrolu.
 • Kategória C: Menej dôležité položky s nižšou hodnotou a frekvenciou použitia. Tieto položky sú často najpočetnejšie, ale majú najmenší podiel na celkovej hodnote.

Just in Time zásobovanie

Just in Time (JIT) je stratégia, ktorá minimalizuje skladové zásoby tým, že materiály a produkty sú dodávané presne vtedy, keď sú potrebné na výrobu alebo predaj. Medzi výhody JIT zásobovania patrí:

 • zníženie nákladov na skladovanie, 
 • zníženie rizika zastaralých zásob,
 • zvýšenie flexibility voči aktuálnym potrebám trhu.  

EOQ model 

EOQ (Economic Order Quantity) model je matematická metóda na stanovenie optimálnej veľkosti objednávky, ktorá minimalizuje celkové náklady na objednávanie a skladovanie zásob. Výhody využitia EOQ modelu sú optimalizácia nákladov a efektívne plánovanie objednávok.

ERP systém

Podnikové informačné systémy, ako je Money ERP, integrujú všetky skladové procesy do jedného systému, čím umožňujú lepšie sledovanie a riadenie zásob. ERP systémy vám pri optimalizácií skladových zásob pomôžu najmä s: 

 • Presnými a aktuálnymi dátami o stave zásob: ERP systém poskytuje centralizovaný pohľad na všetky skladové pohyby a zásoby, čím zlepšuje prehľad a znižuje riziko chýb.
 • Automatizáciou procesov: ERP systémy automatizujú rutinné úlohy, ako je príjem a výdaj tovaru, čím zvyšujú efektivitu a znižujú chybovosť.
 • Analýzou dát: ERP systémy ponúkajú pokročilé analytické nástroje, ktoré umožňujú predpovedať dopyt, plánovať zásoby a optimalizovať skladové procesy.

Prečítajte si viac informácií o nastavení riadenia skladu s ERP systémom.  

Najčastejšie problémy so skladovými zásobami a ako ich riešiť pomocou ERP systému

Problém  č. 1: Nedostatočné alebo nadbytočné zásoby

Nedostatočné alebo nadbytočné zásoby sú bežným problémom, ktorý môže spôsobiť finančné straty a nespokojnosť zákazníkov. Nadbytočné zásoby zaberajú cenné skladové priestory a viažu kapitál, zatiaľ čo nedostatočné zásoby môžu viesť k oneskoreným dodávkam a strate zákazníkov.

Pozrieť riešenie → 

ERP systém poskytuje presné údaje o skladovej evidencií, čo umožňuje lepšie plánovanie a objednávanie materiálov. Pomocou analytických nástrojov v ERP systéme môžete predvídať dopyt a optimalizovať objednávky tak, aby ste predišli nadmerným alebo nedostatočným zásobám. 

Problém č. 2: Chyby pri vychystávaní z dôvodu zlého zaradenia zásob

Chyby pri vychystávaní spôsobené nesprávnym zaradením zásob môžu viesť k oneskoreným dodávkam, nespokojnosti zákazníkov a vyššiemu počtu reklamácií. 

Pozrieť riešenie → 

ERP systém umožňuje presnú skladovú evidenciu a sledovanie zásob, čím znižuje riziko chýb pri vychystávaní. Zamestnanci môžu rýchlo nájsť a vybrať správne položky vďaka aktualizovaným informáciám o umiestnení zásob. Vďaka ERP systému tiež môžete automatizovať proces generovania výdajok zo skladu a získať tak väčší prehľad.  

Problém č. 3 : Nízka efektivita práce zamestnancov

Nízka produktivita zamestnancov môže byť dôsledkom zdĺhavých manuálnych úkonov a neefektívnych procesov, čo vedie k zbytočným nákladom a stratám.

Pozrieť riešenie → 

Automatizácia procesov pomocou ERP systému zvyšuje produktivitu zamestnancov tým, že eliminuje manuálne úkony a optimalizuje skladové procesy. Mobilné aplikácie a čítačky čiarových kódov integrované s ERP systémom výrazne urýchľujú príjem a výdaj tovaru.  

Problém č. 4: Chybné predvídanie sezónnych výkyvov

Neschopnosť predvídať sezónne výkyvy môže viesť k nedostatku zásob počas vrcholnej sezóny a nadbytkom mimo sezóny.

Pozrieť riešenie → 

ERP systémy umožňujú analyzovať historické údaje a trendy, čo pomáha presnejšie predvídať sezónne výkyvy a optimalizovať zásoby. Automatizované reporty a predpovede vám umožnia lepšie plánovať skladové hospodárstvo

Problém č. 5: Nepravidelné dodávky od dodávateľov

Nepravidelné dodávky môžu spôsobiť narušenie skladových procesov a viesť k nedostatkom alebo nadbytkom zásob.

Pozrieť riešenie → 

ERP systém umožňuje sledovať dodávky a komunikovať s dodávateľmi v reálnom čase. Pomocou ERP systému môžete plánovať a koordinovať dodávky tak, aby zodpovedali vašim potrebám a minimalizovali riziko nepravidelných dodávok. Inventarizácia zásob je vďaka automatizovaniu príjemiek na sklad omnoho jednoduchšia.  

Nechajte sa inšpirovať skutočnými problémami...a ich riešeniami

Mnohé firmy narazili počas rastu na obdobné problémy, s pomocou ERP systému však úspešne implementovali optimalizáciu skladových zásob. Inšpirujte sa príbehmi zákazníkov Money ERP. 

PEMA CAR zrýchlil prácu v sklade o 30 %

Spoločnosť PEMA CAR čelila po rýchlom raste problémom s pomalým vychystávaním objednávok a vysokou chybovosťou. Po zavedení systému Money ERP dosiahli vyššiu efektivitu práce skladu, fakturačného aj obchodného oddelenia. 

Zrýchlenie skladových procesov beriem za jednu z najväčších predností Money S4. Procesy okolo vychystávania objednávok sa na sklade zrýchlili o zhruba 30 % a na fakturačnom oddelení o 40 %,“ hovorí Petr Šotek, konateľ firmy PEMA CAR. 

Prečítať si viac

NOBBY Slovakia znížil počet reklamácií na 0,1%

Firma NOBBY Slovakia bojovala s manuálnym prepisovaním údajov z príjemiek skladu, čo spôsobovalo neaktuálne údaje o skladovej evidencií zásob a spôsobovalo časté zámeny tovaru. Po implementácii Money ERP sa počet reklamácií znížil z 10 % na 0,1 % a vybavovanie maloobchodných objednávok sa skrátilo z priemerných 15 na 4 minúty.

Investícia do Money S4 sa nám rýchlo vrátila. Ušetrili sme niekoľkonásobne viac peňazí, než koľko by sme museli investovať do zamestnancov, ktorí by objednávky vybavovali ručne,“ uvádza Peter Slaný, konateľ NOBBY Slovakia. 

Prečítať si viac

AZ Stone ušetril 2 pracovné miesta

Spoločnosť AZ Stone sa trápila so zastaralými neorganizovanými tabuľkami či nutnosťou telefonického overovania stavu zásob. Implementácia ERP systému priniesla vďaka centralizácií dát v jednom systéme úsporu 15 hodín mesačne pri tvorbe pravidelných reportov a stovky ďalších hodín v sklade

Implementáciu systému Money ERP a jej výsledky nám finančný riaditeľ AZ Stone, Maroš Vailing, opísal aj počas rozhovoru na podujatí Business CONNECT 2023. „Pred zavedením Money ERP sme očakávali, že systém nahradí jedného administratívneho pracovníka. Nakoniec sme však zistili, že sa zaobídeme bez dvoch, takže sme ušetrili značnú časť nákladov a stovky hodín času.“ 

Prečítať si viac

Viac úspešných príbehov

Optimalizujte skladové zásoby vašej rastúcej firmy 

Či už ste menšia alebo stredná firma v rôznom segmente podnikania, pokiaľ prechádzate rýchlym rastom, optimalizácia skladových procesov je nevyhnutná pre efektívnu inventarizáciu zásob a minimalizáciu nákladov. Jedným z možných riešení je implementácia ERP systému

Podnikový informačný systém Money ERP integruje všetky skladové procesy do jedného celku, čo umožňuje presné riadenie zásob, automatizáciu rutinných úkonov či využitie pokročilých analytických nástrojov. S našimi modulmi Sklady alebo Sklady plus získate presnú evidenciu zásob, vyššiu efektivitu práce vašich zamestnancov a lepšiu schopnosť predvídať dopyt. Chcete sa aj vy pridať k spokojným zákazníkom

Vyskúšajte Money ERP zdarma

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor