MENU Zatvoriť
Select language

Výdajka zo skladu: k čomu slúži a čo by mala obsahovať

 • Kateřina Menšíková
 • 15.12.2023
 • 2 minúty čítania

Výdajka zo skladu je kľúčovým dokumentom pre správu zásob a efektívne riadenie skladových operácii. Zoznámte sa s tým, čo presne výdajka materiálu a tovaru znamená, aké sú jej náležitosti, kde sa vystavuje a ako môže informačný systém Money ERP uľahčiť tento proces.

Čo je to výdajka?

Výdaja zo skladu je dokument, ktorý sa používa pri vydávaní materiálu alebo tovaru zo skladu.

Ide o interný účtovný doklad firmy, ktorý potvrdzuje výdaj tovaru zo skladu a slúži pre účtovné a skladové evidenčné účely. Výdajka materiálu hrá kľúčovú úlohu v logistike a skladovom hospodárstve.

S výdajkou materiálu alebo tovaru úzko súvisí príjemka na sklad. Zistite viac.

Kedy vystaviť výdajku?

Výdajka sa vystavuje vždy, keď dochádza k fyzickému presunu tovaru alebo materiálu zo skladu. Tento dokument sa používa pri výdaji materiálu pre výrobné procesy, pri expedícii tovaru zákazníkovi alebo pri internom presune materiálu.

Výdajka teda zabezpečí presný a transparentný záznam o tom, čo, kedy a komu bolo zo skladu vydané. Správa zásob je vďaka tomu aktuálna, presná a bezchybná.

Čo musí výdajka obsahovať?

Podobne ako u iných účtovných dokumentov, by výdajka mala obsahovať špecifické informácie. Okrem údajov o vašej firme a poradovom čísle by mala zahŕňať aj tieto údaje:

 • identifikačné údaje skladu,
 • identifikačné údaje príjemcu tovaru,
 • podrobný popis vydávaného tovaru (vrátane množstva a jednotkovej ceny),
 • dátum a čas vydania,
 • podpisy zodpovedných osôb.

Pri vypĺňaní výdajky nemusíte byť viazaní na určité miesto či zariadenie. Voliteľný modul Mobile v Money ERP umožňuje z akéhokoľvek miesta prehliadať či vypĺňať firemné doklady, a to aj tie skladové, vrátane príjemky, výdajky, dodacích listov či prevodky.

Ako prebieha výdaj zo skladu s Money ERP?

Informačný systém Money ERP je rýchle nasaditeľný ERP systém, ktorý dokáže zautomatizovať a optimalizovať väčšinu firemných procesov. A teda zjednoduší a zefektívni aj proces výdaja tovaru či materiálu zo skladu.  Umožňuje: 

 • automatizované generovanie výdajok
 • sledovanie stavu zásob a 
 • zaistenie lepšej kontroly nad skladovými procesmi. 

Vďaka Money ERP môžete mať vždy aktuálny prehľad o tom, čo a kedy bolo zo skladu vydané, čo uľahčuje plánovanie a zvyšuje efektivitu skladového hospodárstva.

"V prípade, že vystavíte faktúru za tovar, ktorý bol expedovaný zo skladu, Money ERP tento proces zautomatizuje. Systém automaticky vytvorí príslušný skladový doklad, či už je to príjemka (v prípade prijatej faktúry) alebo výdajka, a následne upraví stav zásob podľa aktuálnej situácie,” približuje výhody využívania Money ERP naprieč firemnými oblasťami Slavomíra Vígová, Key Account Manager Money ERP. Na príklade je popísaná spolupráca modulov SkladyFakturácie

Efektívna správa skladu vďaka správnemu využitiu výdajky 

Výdajka zo skladu je nenahraditeľným nástrojom pre správne vedenie skladovej evidencie a efektívne riadenie výdaja tovaru. Jej správne použitie a pochopenie jej náležitosti je kľúčom k úspechu v oblasti skladového hospodárstva a logistiky.

S pomocou skladových programov, ako obsahuje informačný systém Money ERP, je možné tento proces ďalej optimalizovať a výrazne zefektívniť.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor