Skryť formulár
MENU Zatvoriť
Animation A
Animation A

Sklady

Evidencia tovaru, materiálu a služieb, kontrola stavu zásob, jednoduché uzávierky a inventúry. S modulom Sklady máte o svojich zásobách dokonalý prehľad.

Skladová evidencia – na čo slúži?

Pod skladovou evidenciou rozumieme evidenciu na sledovanie stavu zásob na sklade (materiál, tovar, vlastné výrobky, atď.), ktorá slúži podnikateľom aj účtovníkom. Vďaka nej majú podnikatelia informácie o tom, aké zásoby majú na  sklade, ktorý druh zásob je treba objednať, či v akej cene zásoby nakupujú.

Účtovníkom zasa slúžia údaje zo skladovej evidencie ako účtovný doklad pre účtovanie účtovných zápisov, ktoré sú spojené so zásobami.

Vďaka skladovej evidencii získajú podnikatelia dokonalý prehľad a kontrolu nad skladovým hospodárstvom spoločnosti. Rýchlejšie vybavia príjem, evidenciu, či dodávky tovaru. Získajú dokonalý prehľad a poriadok na sklade, čo im ušetrí nemalé finančné prostriedky a zároveň urýchli prácu ich zamestnancov.

Akou formou možno viesť skladovú evidenciu?

Skladovú evidenciu je povinná viesť každá osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a má zásoby.

Formu skladovej evidencie si zvolí každý podnikateľ sám. Môže sa rozhodnúť pre využívanie rôznych softvérov, excelu atď., je však potrebné aby skladová evidencia obsahovala potrebné údaje.

V informačnom systéme Money ERP slúži na riešenie skladovej evidencie modul Sklady.

Popis modulu Sklady

S modulom Sklady dokážete v Money ERP prehľadne evidovať svoje výrobky, tovar i služby a vždy máte zaručený prehlaď o ich aktuálnom a predpokladanom stave. Jednoducho a rýchlo spracujete inventúru alebo skladovú uzávierku.

Komplexné údaje o tovare

Základom modulu je Katalóg. S výnimkou ceny a stavu zásob (ktoré evidujete v samostatných zoznamoch) tu zaznamenáte maximum údajov a kritérií – požiadavku na evidenciu výrobných čísel, sérií, dátumov exspirácie, či čiarové kódy, PLU, rozmery alebo jednotky. Môžete evidovať individuálne kódy, stálych odberateľov a dodávateľov aj s ich vlastnými názvami a kódmi tovarov. Ďalšie parametre si navyše vytvoríte a definujete sami.

Bez toho, aby ste museli každou položku katalógu otvárať, v detailoch pod zoznamom k nej zistíte všetky dostupné údaje. Na obrázku vidíte prehlaď stavu zásob v jednotlivých skladoch, v ďalších záložkách nájdete príslušenstvo, ceny, objednávky, obaly, dostupné množstvo, pripojené dokumenty či obrázok tovaru.

Všetky položky cenníkov a skladov majú v Money ERP vždy väzbu na konkrétnu položku katalógu, takže sa vám nemôže stať, že k zásobe nenájdete príslušnú cenu alebo že ten istý tovar uložíte v rôznych skladoch bez vzájomnej väzby. Môžete si tiež nastaviť podrobný kontrolný systém, ktorý v katalógu odhalí prípadné duplicity alebo nevyplnené údaje.

Do Katalógu môžete zahrnúť aj služby, materiál či vlastné výrobky

Modul vám umožňuje evidovať čokoľvek – položkou Katalógu môže byť tovar, materiál, vlastný výrobok, služba alebo poplatok. Z položiek sa dá zostaviť sada (cenu tvorí súčet cien všetkých komponent) alebo komplet (zadáte mu vlastnú predajnú cenu). Každá položka navyše môže mať priradené trvalé zloženie (obal, náhradný diel apod.).

Pohyby zásob sú riadené inteligentným spôsobom. Pokiaľ predáte sadu alebo komplet, Money automaticky vyskladní príslušný počet jednotlivých položiek. Každá z nich pritom môže byť umiestnená v úplne inom sklade alebo skladovej skupine.

Money ERP vie tiež pracovať s výrobkami. Na základe definície zloženia, tzv. kusovníka, sa systém pri procese výroby postará o vyskladnenie komponent a naskladnenie finálneho výrobku v požadovanom množstve. Automatická tvorba skladových dokladov v Money ERP vykoná spotrebu materiálu a prijem hotového výrobku v jedinom kroku.

Na karte výrobku si zvolíte zloženie a komponentom nastavíte pomer, ev. i vlastný cenník či sklad. Pri „výrobe“ finálneho produktu v Money ERP potom stačí vytvoriť Výrobku – všetky komponenty sa na doklad vložia automaticky a samostatne sa uskutočnia aj potrebné skladové pohyby vrátane zaúčtovania

Automatická kontrola stavu zásob

S modulom Sklady máte istotu, že vám zásoby nedôjdu bez varovania. Pre každý tovar si totiž môžete nastaviť limity pre poistnú/min a obratovú/ max zásobu. Akonáhle sa stav zásob priblíži k týmto limitom, Money S4 vás na to upozorní. Rovnako tak sa dá nastaviť chovanie programu v prípade, kedy nemáte naskladnené dostatočné množstvo zásoby pre vybavenie objednávky.

Na každej zásobe si môžete nastaviť množstvo kritérií, vrátane spôsobu oceňovania alebo chovania programu pri prekročení či poklese požadovaného množstva. Vždy tiež vidíte aktuálne súčty množstva a cien. Dôležité je aj povolenie výdaja do záporného stavu. Pokiaľ chcete, systém vám umožní vydať tovar, ktorý už máte fyzicky na sklade, ale ešte ste ho papierovo nespracovali. Alebo naopak tento krok pre niektoré komodity môžete zakázať.

Money ERP správne prepočítava aj zisk z predaja produktov a to dokonca i v prípade, kedy dodatočne zaevidujete prijem v iných než dohodnutých cenách.

Pohodlné skladové uzávierky a inventúry

V Money ERP sa dá skladová uzávierka vytvoriť kedykoľvek. Po jej dokončení program uzamkne stav zásob, aby ho už nikto nemohol meniť, a automaticky hneď vytvorí nové obdobie. V prípade potreby je možné uzávierku spätne zrušiť.

Money ERP automatizuje aj proces zaúčtovania inventúr. Po fyzickej kontrole tovaru zadáte do systému skutočný stav zásob a po uzavretí inventúry sa vytvorí korekčný doklad tak, aby záznamy odpovedali skutočnému stavu.

Inventúra môže byť riadna aj mimoriadna a môže byť vytvorená len pre vybraný okruh zásob. Na rozpracovanej inventúre vidíte predbežný výsledok.

 

Systém dokáže v skladoch uskutočniť aj také operácie ako je automatický prepočet obstarávacích cien alebo korekcia oceňovacích odchýlok, ktoré vznikajú pri výdaji do záporného stavu, neštandardných vratkách alebo dodatočných opravách cien. 

Intrastat 

Pokiaľ presiahnete štátom stanovené dovozné alebo vývozné limity, Money ERP za vás pripraví výkaz Intrastat. Vy ho už len nahráte na portál colnej správy. 

S Money ERP vás nezaskočí ani povinnosť vykázať prenesenie daňovej povinnosti alebo spracovať výkaz distribútora liehu. 

Sklady Plus pre tých najnáročnejších z vás 

Firmy, pre ktoré sú sklady alfou a omegou podnikania, určite ocenia rozširujúci modul Sklady Plus, ktorý im umožní automatické generovanie objednávok, tvorbu variant (napr. farieb a veľkostí), evidenciu alternatívneho a doplnkového tovaru, automatické prepočty merných jednotiek, ľubovoľné množstvo čiarových kódov na jednej katalógovej položke apod. 

Zákaznícka podpora
249 212 344
Zákaznícky portál
podpora.moneyerp.sk
Obchodné oddelenie
249 212 323
Napíšte nám
moneyerp@solitea.sk