MENU Zatvoriť

Čo je evidencia zásob? 

Evidencia zásob je proces, pomocou ktorého sa sledujú a evidujú všetky položky, ktoré sú na sklade. Tieto položky môžu byť materiálom, hotovými výrobkami, náhradnými dielmi a ďalšími produktami, ktoré sú uchovávané na budúce použitie.   

Evidencia zásob je nevyhnutná na správne plánovanie a riadenie výroby, aby sa zaistilo, že výrobná linka má dostatok surovín a materiálov na výrobu a že sú dodávky hotových výrobkov plynulé a včasné. Evidencia zásob tiež pomáha sledovať finančné záväzky spojené s nákupom a skladovaním tovaru a udržiavať presný prehľad o stave skladových zásob.   

Túto evidenciu možno vykonávať manuálne alebo s použitím softwaru na riadenie skladových zásob, ktorý umožňuje automatické aktualizácie stavu zásob a generovanie reportov o stave skladových zásob.  

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor