MENU Zatvoriť

Manažerské business analýzy a reporty v ERP systému

 • Mgr. Jan Kozák
 • 20. 5. 2024
 • 3 minuty čtení

Je nemyslitelné činit důležitá rozhodnutí ovlivňující budoucnost vaší firmy bez relevantních podkladů. Jak ale tato klíčová data sehnat? V minulosti se manažeři neobešli bez obepisování jednotlivých oddělení a manuálního sběru informací. Dnes už naštěstí můžete využít ERP systémy, které data nejen agregují automaticky, ale také vám nabízí široké možnosti jejich vizualizace a analýzy.

Co si představit pod manažerskou analýzou dat a reportem, a jak mohou vypadat?

Manažerskými analýzami a reporty obvykle rozumíme soubory informací, které poskytují přehled o výkonu firmy v různých oblastech. Těmi mohou být produktivita, finanční výsledky, vývoj stavu zásob, tržby, ztráty, obrat a řada dalších indikátorů. Od konkrétní oblasti se pak odvíjí druh daného reportu či analýzy, kdy na každý z nich je třeba shromáždit odlišné informace.

Obecně se tak můžeme setkat například s následujícími dokumenty:  

 • Finanční analýza: Tato analýza poskytuje přehled o finanční situaci podniku. Může zahrnovat srovnání výnosů a nákladů, sledování peněžních toků a ziskovosti jednotlivých divizí nebo produktů.
 • Analýza prodejů: přehled o trendech prodeje, nejprodávanějších produktech a výkonnosti prodejního týmu pro účely identifikace úspěšných či neúspěšných prodejních strategií.
 • Explorační analýza dat: forma hloubkové analýzy datových souborů s cílem najít v datech nové trendy, vzorce a anomálie ovlivňující obchodní rozhodnutí. 
 • Business Intelligence: Business Intelligence (BI) je integrovaný přístup k analýze dat, který s pomocí vizualizací a statistických analýz umožňuje získat komplexní pohled na všechny aspekty podnikání. 

V kontextu ERP systémů jsou tyto reporty nejčastěji zobrazovány ve formě interaktivních dashboardů, s jejichž pomocí se lze v datech rychle zorientovat a vyvodit z nich závěry. 

Finanční analýza a spol: Jaké jsou výhody a co vám mohou ukázat?

Businessové analýzy a reporty jsou nejen užitečným ukazatelem dění ve společnosti, ale také přináší několik klíčových výhod: 

 • Přehled o financích: manažeři mohou díky reportům rychle zhodnotit finanční situaci firmy, rozložení nákladů a výnosů, stav peněžních toků a ziskovost jednotlivých divizí. Snáze tak najdou prostor pro úspory či optimalizaci rozpočtu. 
 • Trendy v prodeji: analýzy prodejů umožňují sledovat prodejní výsledky v různých regionech a segmentech. Lze tak identifikovat úspěšné strategie i konkrétní produkty a následně přizpůsobit marketingové aktivity pro dosažení lepších výsledků. 
 • Komplexní přehled: BI kombinuje různé analýzy a reporty, aby poskytlo manažerům komplexní pohled na všechny aspekty podniku. Umožňuje také vizualizovat data prostřednictvím grafů a tabulek, což usnadňuje interpretaci a umožňuje rychlé rozhodování.

Business Intelligence v podnikové praxi s Money ERP

Podnikový informační systém Money ERP v rámci svého širokého výběru modulů nabízí i volitelný modul Business Intelligence. Ten je navržen pro vytváření prakticky jakéhokoliv druhu analýzy s využitím dat přímo z Money ERP či z externích zdrojů. 

Konkrétně modul nabízí dvě základní funkcionality:

 • zvolení datového zdroje, vymezení cílových dat a jejich uspořádání,
 • vlastní analýza poskytující různé náhledy na data.

Jak analýzy v Money ERP vypadají?

S využitím modulu Business Intelligence lze data zobrazit v některém z desítek dostupných grafů včetně 3D zobrazení. Veškeré tabulky a grafy pak lze buď vytisknout, nebo exportovat do formátů PDF či XLS. 

Více o modulu Business Intelligence

Přidejte se ke spokojeným zákazníkům

Nejen v oblasti reportingu již Money ERP pomohl více než 1 200 zákazníkům napříč různými obory. Jedním z nich je i prodejce zdravotnických pomůcek DMA Praha, který vložil důvěru v systém Money S5. Kromě řady jiných přínosů firma získala i zcela nové možnosti práce s daty, kdy je vrcholový management schopen podrobně analyzovat prodeje či sledovat ziskovost jednotlivých prodejen.

Jak říká Markéta Bízková, manažerka společnosti: „Když vidíme, že někde nejde dané zboží na odbyt, můžeme ho rychle poslat na pobočku, kde je o něj větší zájem. Navíc jednoduše zjistíme, jak je která prodejna zisková. Podobné informace jsou pro nás klíčové, protože v našem oboru má mnoho položek prodejní cenu i marži stanovené vyhláškou. Proto je pro nás každé procento důležité.“ 

Více o řešení pro DMA Praha

Poznejte nové možnosti reportingu a analýzy s Money ERP

Money ERP vám díky výše zmíněným funkcím umožňuje získat perfektní přehled o dění ve vaší firmě a relevantní podklady pro důležitá rozhodnutí. Snáze tak své podnikání přizpůsobíte aktuální situaci na trhu a podpoříte růst firmy.

Chcete se přesvědčit sami? Vyzkoušejte Money ERP v rámci bezplatné demoverze, s níž získáte přístup ke všem funkcím systému. 

Demoverze Money ERP

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor