MENU Zatvoriť

Money S5 je bezpečný a výkonný systém, potvrzuje poslední audit

  • 13. 6. 2013
  • 1 minuta čtení

Po nepovinném auditu účetního programu Money S5 jsme nechali vypracovat kompletní audit i pro ekonomický systém Money S5. Cíl? Zjistit, zda je Money S5 v souladu s českými účetními předpisy, a odhalit jeho slabé i silné stránky.

Auditorská společnost provedla stejně jako u předchozího auditu systému Money S3 detailní kontrolu postupů, metod i modulů používaných v systému Money S5. A stejně jako u Money S3, i audit systému Money S5 verze 1.4.3.2987 dopadl úspěšně.

Auditoři potvrdili, že Money S5 zaručuje bezpečnost a konzistenci dat, vyznačuje se propracovaným systémem ochrany, a přes širokou škálu možností a variant řešení zůstává snadno ovladatelným podnikovým systémem pro větší firmy.

Citujeme závěr zprávy o auditu systému Money S5

„Podle našeho názoru zpracování vstupních údajů a výstupy ověřovaného informačního systému Money S5 verze 1.4.2987 jsou v souladu s českými účetními předpisy. V rámci provádění postupů při ověřování informačního systému Money S5 verze 1.4.2987 jsme nezjistili žádné významné nedostatky, které by vedly ke zpochybnění správnosti vedení účetnictví při použití tohoto informačního systému.

Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů poskytuje tento informační systém údaje, které umožňují sestavit účetní závěrku společnosti tak, aby podávala věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti."

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor