Skryť formulár
MENU Zatvoriť
Animation A
Animation A

Časové rozlíšenie

Sprehľadnite svoje hospodárenie prostredníctvom modulu Časové rozlíšenie, s pomocou ktorého si do uzávierkových operácií zavediete karty časového rozlíšenia. Prostredníctvom modulu si rozpočítate náklady a výnosy podľa vybraných časových období. Všetko potom zaúčtujete internými dokladmi.

Čo je to modul Časové rozlíšenie?

Modul Časové rozlíšenie umožňuje vytvárať karty časového rozlíšenia a na nich do jednotlivých položiek rozpočítať náklady alebo výnosy podľa vybraných časových období. Čiastky pre položky časového rozlíšenia sa vypočítajú s presnosťou na dni. Funkcia Zaúčtovanie časového rozlíšenia potom vykoná zaúčtovanie do Interných dokladov.

Výhody modulu Časové rozlíšenie

  • sprehľadní vaše hospodárenie,
  • vyhnete sa ručnému výpočtu časového rozlíšenia,
  • ušetríte čas spojený so zaúčtovaním časového rozlíšenia.

Funkcie modulu Časové rozlíšenie

Modul časového rozlíšenia umožňuje časovo rozpúšťať náklady alebo výnosy. Na položke dokladu pribudne záložka časového rozlíšenia, kde si používateľ zvolí dátum od kedy do kedy sa má faktúra rozlíšiť. Preddefinované sú tri možnosti:

  • ročne,
  • kvartálne,
  • mesačne.  

Časové rozlíšenie

Na základe tohto sa vytvorí návrh časového rozlíšenia, ktorého položky program generuje samostatne.

Časové rozlíšenie

Následne sa návrh podľa vami zadaného nastavenia zaúčtuje internými dokladmi. 

Získajte modul Časové rozlíšenie už dnes

Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle 249 212 323, prípadne nás kontaktujte.

Potrebujete s niečím pomôcť?

Zákaznícka podpora
249 212 344
Zákaznícky portál
podpora.moneyerp.sk
Obchodné oddelenie
249 212 323
Napíšte nám
moneyerp@solitea.sk