MENU Zatvoriť

Čo je kniha jázd?

Kniha jázd je účtovný doklad, ktorý obsahuje údaje o jazdách firemných vozidiel, ale aj súkromných vozidiel využívaných na účel podnikania. Vedie sa a akceptuje v papierovej podobe, ako aj v elektronickej forme.

Ku každej jazde sa uvádza dátum jazdy, meno vodiča, čas odchodu a príchodu, destinácia, účel, počet prejdených kilometrov, záznam o čerpaní pohonných hmôt, ako aj typ vozidla, ŠPZ a priemerná spotreba podľa technického preukazu.

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor