MENU Zatvoriť

Medzinárodná DPH

Na pár kliknutí vystavíte doklady pre odvod DPH v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Vytvoríte si viac medzinárodných registrácii a rozširujúci modul za vás automaticky vyplní všetky potrebné informácie. Pre českú DPH môžete využiť aj elektronické podanie.

Pri obchodovaní naprieč Európou sa už nemusíte učiť daňové zákony všetkých krajín Európskej únie, stačí pracovať s modulom Medzinárodná DPH.

  • Doklady vystavíte podľa legislatívnych požiadaviek krajín EU.
  • Vytvoríte neobmedzený počet daňových registrácii.
  • Obstaráte kompletnú agendu spojenú s DPH v Čechách, vrátane elektronického podania.

Získajte prehlaď o obchodoch v zahraničí

Sadzby DPH sú v každej krajine EU iné a líšia sa aj podľa typu produktu. Pokiaľ vyvážate tovar do EU, ľahko sa stane, že na doklade uvediete chybnú sadzbu
dane.

Modul Medzinárodná DPH toto všetko postráži za vás. Nemusíte myslieť na to, aké percentá máte na faktúre uviesť, stačí doklad vyplniť a modul podľa adresy obchodného partnera už všetko doplní samostatne. Postráži tiež, aby sadzby boli platné k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, a vyberie aj aktuálny prepočet kurzu. Na doklade už nemôžete urobiť chybu.

Na základe štátu uvedeného v adrese partnera a dátumu DUZP program do dokladu doplní správnu registráciu a sadzby DPH platné v danej krajine.

 

Nenechajte sa limitovať počtom registrácii 

V module si vytvoríte registráciu pre každú krajinu, v ktorej DPH odvádzate. K registrácii doplníte DIČ pre odvod daní v príslušnom štáte a nastavíte jej obdobie platnosti. Pri predaji tovaru do cudziny tak môžete regulovať, kedy doklady spadajú pod povinnosť odvádzať DPH a kedy nie. Modul za vás na doklady doplní údaje potrebné pre správny odvod daní v ktoromkoľvek štáte EU.

Súčasťou modulu sú legislatívne úpravy platné v niektorých susedných štátoch. Navyše máte možnosť si individuálne nastaviť registráciu aj sadzby DPH pre ľubovoľný štát.

Zjednodušte si obchodovanie v Čechách 

Do Čiech je to blízko a vďaka podobnej reči ide obchod hladko. Keď však dôjde na fakturáciu, je lepšie prenechať prácu modulu Medzinárodná DPH. Ten za vás vyrieši všetku agendu spojenú s odvodom daní a ušetrí vám cestu na úrad – zvláda totiž aj elektronické podanie dokladov.

Potrebujete s niečím pomôcť?

Dokumentácia k modulu

Detailná dokumentácia k modulu Medzinárodná DPH na stiahnutie.

Získajte modul

Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle +421 911 885 973, prípadne nás kontaktujte. 

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám vaše otázky alebo potreby a my vás čoskoro kontaktujeme.

System Money ERP is brought to you by Seyfor