MENU Zatvoriť
Select language

Nová automatická akcia „S5MessageBoxAutomat / Ukáž hlášku“

  • 5.10.2020
  • 3 minúty čítania

Nová funkcionalita slúži pre špecifické individuálne kontroly nad zoznamami v programe, ktoré si viete vytvoriť jednoducho prostredníctvom aparátu Automatických akcií. Toto elegantné riešenie viete využiť podľa nastavenia tak, že bude kontrolovať vami určené polia, podľa stanovenej podmienky. Nastavenie automatickej akcie vykonáte cez voľbu v menu Administrácia – Automatické akcie – Pridať.

Na nasledujúcich príkladoch vás prevedieme nastavením karty automatickej akcie pre zobrazenie upozornení:

  1. Predaj v hotovosti je vyšší ako 1 000 €, je potrebné upozorniť používateľa na stanovený limit.
  2. Upozornenie používateľa na povinnosť vyplniť pole Stredisko na doklade Objednávka prijatá.
  3. Upozornenie používateľa na potrebu kontroly veku zákazníka pri predaji konkrétnych tovarov s otázkou.

Príklad č. 1: Predaj v hotovosti je vyšší ako 1 000 €, je potrebné upozorniť používateľa na stanovený limit.

V záložke Všeobecné definujete Kód automatickej akcie a jej Názov. Dôležitou časťou je výber Objektu, nad ktorým sa bude automatická akcia spúšťať. V našom ide o skladový doklad Predajka vystavená.

Pre automatické spúšťanie akcie začiarknite voľbu Zapnuté. Doklady objektu definovaného v automatickej akcii máte možnosť obmedziť - výberom konkrétnej skupiny. Okrem toho akcia umožňuje doklady alebo ich obsah filtrovať - výberom filtra zo zoznamu alebo jeho definovaním. V tomto príklade Definujete filter, v ktorom obmedzíte spúšťanie automatickej akcie pri platbách v hotovosti nad 1 000 €.

 

V časti Akcie ste vybrali možnosť Iná akcia, pre ktorú následne zvolíte modul tzv. Ekonomické jadro a jeho službu S5MessageBoxAutomat.

Po tomto nastavení môžete prejsť k samotnému Nastaveniu zobrazenia hlásenia, ktorého okno sa vám otvorí po stlačení tlačidla Konfigurácia. V časti Text správy definujete samotné znenie upozorňujúcej hlášky. V časti Typ dialógu vyberiete možnosť Upozornenie, používateľovi sa zobrazí definovaný upozorňujúci text.

Zároveň potrebujeme nastaviť, aby systém nepovolil takto vytvorený doklad uložiť. Začiarknutím voľby Prerušenie udalosti, ktorá spúšťa automatickú akciu zamedzíte uloženiu dokladu v prípade splnenia definovaného filtra.

V záložke Udalosti vyberáte kedy sa má automatická akcia spustiť, tzn. na akú udalosť bude viazaná.

V záložke Zdroj vyberiete, či sa bude automatická akcia spúšťať aj nad importovanými objektami, a výber používateľov, ktorým sa bude automatická akcia spúšťať nastavíte v záložke Používatelia. Výsledkom vyššie uvedeného nastavenia je upozornenie s definovaným textom, ktoré znemožní uložiť doklad Predajka vystavená s platbou v hotovosti vyššou ako je 1 000 €.

 

Príklad č. 2: Upozornenie používateľa na povinnosť vyplniť pole Stredisko na doklade Objednávka prijatá. 

Vytvoríte si automatickú akciu, ktorá sa bude spúšťať nad objektom Objednávka prijatá. Definujte vlastný filter, v ktorom filtrujete doklady s hodnotou poľa Stredisko ako Nezadané.

Konfigurácií automatickej akcie definujete textové znenie upozornenia a zároveň začiarknutím voľby Prerušenie udalosti, ktorá spúšťa automatickú akciu zamedzíte uloženiu dokladu v prípade splnenia definovaného filtra.

Výsledkom takto nastavenej automatickej akcie, je pri nevyplnení povinného poľa dokladu, prerušenie spustenej udalosti.

 

Príklad č. 3: Upozornenie používateľa na potrebu kontroly veku zákazníka pri predaji konkrétnych tovarov s otázkou. 

Predpokladajme, že predávate tovar, ktorý nie je možné predávať osobám mladším ako 18 rokov, a potrebujete na túto skutočnosť upozorniť obsluhu pri predaji. Na položkách katalógu nastavíte produktový kľúč, ktorý následne využijete pri Definícií filtra v nastavení automatickej akcie.

V Konfigurácií zvolíte Typ dialógu – Otázka, pri ktorej sa používateľovi zobrazí Text správy a zároveň otázka s možnosťou voľby, či si skutočne želá prerušenie udalosti, prípadne spustenia nasledujúcich automatických akcií - typ dialógu otázka vyžaduje začiarnutie jedného z obmedzení.

Výsledkom vyššie zobrazeného nastavenia automatickej akcie, je upozornenie používateľa Otázkou, pri pridaní položky katalógu s vybraným produktovým kľúčom do dokladu. Používateľ má možnosť si zvoliť, či chce alebo nechce takýto doklad aj napriek upozorneniu uložiť.

  

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor