MENU Zatvoriť

Nová verzia Money S4 a Money S5 1.9.1

  • 30.1.2018
  • 2 minúty čítania

Pre používateľov informačného systému Money S4 a Money S5 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia bola uvoľnená nová verzia 1.9.1.5190 (v distribúcii od 30.1.2018).

Prinášame Vám novú verziu Money, ktorá obsahuje množstvo noviniek pre uľahčenie práce. 4 najzaujímavejšie Vám predstavíme hneď:

1. Legislatíva ohľadne DPH a RPDP

  • Aktualizovaný výkaz DPH.
  • Zrušenie limitu pre režim tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri tovaroch ako sú kovy, oceľ, železo a polotovary z kovov.
  • Aktualizované zoznamy kombinovanej nomenklatúry.
  • Aktualizovaný zoznam náhrad.

2. Definovanie prístupu k tlačovým zostavám

  • S ohľadom na GDPR bola do nastavenia prístupových práv doplnená možnosť spravovať prístup k tlačovým zostavám.

3. Zobrazenie celkovej hmotnosti v objednávkach vystavených

  • Potrebujete vedieť váhu objednaného tovaru? Na kartu Objednávky vystavenej bolo pridané pole Celková hmotnosť. Uvedený údaj je možné zobraziť aj v zozname objednávok a položiek objednávok, a je podľa neho možné filtrovať.

4. Oprava položiek dokladov priamo v zoznamoch položiek

  • Ak potrebujete editovať položky dokladov, od tejto verzie je to možné priamo v zozname položiek bez nutnosti vojsť do pôvodného dokladu. Takto viete opraviť položky faktúr, objednávok a ponúk.
  • Aby bola Vaša práca jednoduchšia, doplnili sme do zoznamov dokladov nové stĺpce a detaily. Vyhľadávanie položiek v dokladoch, zásobách, či cenníkoch sme rozšírili o možnosť vyhľadávania podľa rôznych kódov, nie len čiarových.

Kompletný zoznam noviniek vo verzii v PDF.

Nasadením novej verzie Money S4 a Money S5, mohlo dôjsť k zmene v komunikačnom rozhraní. Ak používate nadstavbové riešenia napojené na Money (napr. JetWEB, Mobile, SmartEmailing a pod.) je potrebné spolu s novou verziou Money nainštalovať aj novú verziu týchto aplikácií.
Kontaktujte prosím svojho dodávateľa.

Pre komunikáciu so systémom Predajňa je nutné spolu s Money 1.9.1.5190 nainštalovať aj novú verziu Predajne 3.2.0 (ak využívate pokladničný systém Predajňa s prenosom dát do Money cez modul Centrála PSQL).

Upozorňujeme, že kompatibilita konkrétnej verzie operačného systému Microsoft Windows s našimi produktami, sa riadi oficiálnym dátumom ukončenia rozšírenej podpory operačných systémov spoločnosti Microsoft. Z tohto dôvodu systémy ERP Money od verzie 1.8.6 už nebudú podporovať operačný systém Windows Vista!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o inštaláciu novej verzie nás neváhajte kontaktovať na linke technickej podpory – 02 492 12344.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

System Money ERP is brought to you by Seyfor