MENU Zatvoriť

Uvoľnená nová verzia Money S4 a Money S5 1.8.4.4889

  • 24.5.2017
  • 2 minúty čítania

Pre používateľov informačného systému Money S4 a Money S5 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia bola uvoľnená nová verzia 1.8.4.4889 (v distribúcii od 24.5.2017).

4 najzaujímavejšie novinky Vám predstavíme hneď teraz:

Novinka č. 1: Daňový doklad k prijatej platbe aj pre RPDP

Odteraz v Money vystavíte daňový doklad k prijatej platbe aj k zálohovej faktúre, v režime prenesenej daňovej povinnosti t. j. s nulovým DPH.

Novinka č. 2: Evidenčné číslo pre KV v interných dokladoch

Na interných dokladoch sme pole Prijatý doklad premenovali na Evidenčné číslo pre KV a funkčnosť bola rozšírená o evidenciu vystavených faktúr. Pri zostavení oddielov kontrolného výkazu platí nasledujúca postupnosť plnení hodnôt:

  • Ak je pole Evidenčné číslo pre KV vyplnené na položke dokladu, preberie sa do kontrolného výkazu z položky.
  • Ak je pole Evidenčné číslo pre KV na položke Interného dokladu prázdne, preberie sa z hlavičky dokladu.
  • Ak nie je pole Evidenčné číslo pre KV vyplnené ani na položke, ani v hlavičke Interného dokladu, do kontrolného výkazu sa preberie údaj z poľa Číslo dokladu.

Novinka č. 3: Nové stĺpce v zozname prijatých a vystavených faktúr

V zozname faktúr nájdete po novom aj stĺpce Základ bez záloh, DPH bez záloh, Celkom bez záloh.

Novinka č. 4: Rozšírenie filtrov v zozname skladových zásob

Zoznam skladových zásob je možné filtrovať podľa nových premenných:

  • Aktuálne množstvo menšie ako poistná zásoba / väčšie ako obratová zásoba
  • Dostupné množstvo menšie ako poistná zásoba / väčšie ako obratová zásoba

Prehľadný zoznam noviniek vo verzii nájdete v PDF tu.

Nasadením novej verzie Money S4 a Money S5, mohlo dôjsť k zmene v komunikačnom rozhraní, pre komunikáciu so systémom Predajňa. Spolu s Money 1.8.4.4889 je nutné nainštalovať aj novú verziu Predajne 3.1.7 (ak využívate pokladničný systém Predajňa s prenosom dát do Money S4 cez modul Centrála PSQL).

Ak používate nadstavbové riešenia Money S4/S5 (napr. JetWEB, Mobile, SmartEmailing apod.) a akékoľvek individuálne riešenia v rámci Money S4/S5, je potrebné spolu s novou verziou Money S4/S5 nainštalovať aj novú verziu týchto aplikácií.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o inštaláciu novej verzie nás neváhajte kontaktovať na linke technickej podpory – 02 492 12344.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor