MENU Zatvoriť

Výpočet zisku na dokladoch

 • 5.8.2020
 • 2 minúty čítania

Ak potrebujete mať prehľad o zisku na vašich predajných dokladoch, zapnite si automatický výpočet zisku.

Výpočet si môžete aktivovať v nastavení zoznamu – pomocou Navigátora kliknutím pravým tlačidlom vyberiete Nastavenie - záložka Všeobecné.

 

Tu v sekcii Zisk pomocou prepínača Počítať zisk aktivujte automatický výpočet.  

Ďalej máte možnosť Povoliť predvolený spôsob výpočtu nákladov – po zaškrtnutí sa aktivuje roletová ponuka s možnosťou výberu Typu nákladov s ktorými chcete zisk počítať. Máte možnosť zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov: 

 • Aktuálna obstarávacia cena zásoby – program vo všetkých skladových položkách pre výpočet nákladov použije aktuálnu obstarávaciu cenu zásoby v sklade uvedenom na položke, resp. v predvolenom sklade agendy. Pokiaľ na sklade zásoba neexistuje, použije sa posledná nákupná cena.
 • Posledná nákupná cena položky katalógu – základom výpočtu je posledná nákupná cena jednotlivých položiek.
 • Skutočná obstarávacia cena výdaja – program túto cenu dohľadá buď na skladovej výdajke, alebo na dodacom liste, z ktorého sa do faktúry položka prevzala.

V prípade ak chcete používateľom zabrániť meniť typ nákladov priamo na dokladoch máte možnosť Zakázať používateľovi zmenu typu výpočtu.

Samotnú výšku zisku môžete vidieť na položke dokladu, kde je možné individuálne zmeniť typ výpočtu nákladov.

Ale aj priamo v zozname dokladov a to v stĺpcoch Zisk % a Zisk za doklad.

 

V prípade ak potrebujete prepočítať zisk na už uložených dokladoch môžete využiť tlačidlo Prepočítať obrat a zisk,  ktoré nájdete nad príslušným zoznamom. 

Ak používateľom chcete zakázať zobrazenie zisku, môžete tak urobiť v nastavení používateľskej roly – prepínačom Povoliť zobrazenie zisku na doklade. 

Výpočet zisku môžete rovnako ako na faktúrach nastaviť aj na ostatných odberateľských dokladoch a to na: 

 • Dopyte prijatom
 • Ponuke vystavenej
 • Objednávke prijatej
 • Výdajke
 • Dodacom liste vystavenom
 • Predajke vystavenej
 • Zálohovej faktúre vystavenej

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor