Skrýt formulář
MENU Zavřít
Nový rok 2015 v ERP Money Nový rok 2015 v ERP Money

Nový rok 2015 v ERP Money

  • 30. 12. 2014

12 minut čtení

Na této stránce naleznete podrobné návody, které Vám usnadní práci s vybranými tématy, které souvisejí s legislativou roku 2015. Tyto návody jsou zpracovány i ve formě videonávodu.

Pro práci v ERP Money v roce 2015 je nutné mít Money aktualizované na verzi 1.5.11.3749.

Co všechno obsahuje verze 1.5.11.3749 je pro vás připraveno zde.

Nezbytné kroky pro účetní závěrku a kroky které je třeba v ERP Money udělat před zahájením práce v roce 2015

Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická úprava mechanismu uplatňování DPH. Na rozdíl od běžného postupu převádí povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění z plátce DPH, který je poskytovatelem plnění, na příjemce plnění, čili plátce DPH, který toto zdanitelné plnění přijal. Poskytovatel plnění tedy uskuteční plnění bez daně, zatímco povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má příjemce, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Příjemce plnění je oprávněný odečíst si daň na vstupu. V následujícím textu popisujeme optimální postup nastavení Money pro vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti pro poskytovatele i příjemce.

Úprava vlastních tiskových formulářů pro více sazeb DPH

Standardní tiskové formuláře obsažené v ERP Money jsou od nás upraveny pro více sazeb DPH na dokladu. Pokud používáte vlastní formuláře pro tiskové výstupy v následujícím návodu naleznete jak je snadno upravit.

MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa

S účinností od 1. ledna 2015 dojde v rámci unijní (EU) úpravy společného systému DPH k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. Při poskytnutí těchto služeb se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.

Poskytovateli služby vznikne povinnost přiznat daň ve státě příjemce služby a s tím spojené povinnosti k DPH. V rámci zjednodušení plnění těchto povinností se proto pro osoby povinné k dani, které poskytují tyto služby přeshraničně v EU, zavádí Zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. MOSS (Mini One Stop Shop).

Zjednodušení spočívá v tom, že osoba povinná k dani, která tento režim využívá, se nemusí při poskytování těchto služeb registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla daná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států. Registrace do toho režimu je zcela dobrovolná.

Mezinárodní DPH

Návod na nastavení Money, jestliže je uživatel registrován k placení DPH ve více státech EU

Podobné články

Proč se zabývat UX a umělou inteligencí na e-shopu?

  • 16. 3. 2023

Díky Money ERP vyřídí Reptisk objednávky za 15 sekund

  • 9. 3. 2023

Money ERP 1.14.2

  • 1. 3. 2023
Zákaznická podpora
549 522 502
Zákaznický portál
podpora.moneyerp.cz
Obchodní oddělení
800 776 776
Napište nám
obchod@moneyerp.cz