MENU Zatvoriť
Select language

Nový rok 2015 v ERP Money

  • 30. 12. 2014
  • 12 minut čtení

Na této stránce naleznete podrobné návody, které Vám usnadní práci s vybranými tématy, které souvisejí s legislativou roku 2015. Tyto návody jsou zpracovány i ve formě videonávodu.

Pro práci v ERP Money v roce 2015 je nutné mít Money aktualizované na verzi 1.5.11.3749.

Co všechno obsahuje verze 1.5.11.3749 je pro vás připraveno zde.

Nezbytné kroky pro účetní závěrku a kroky které je třeba v ERP Money udělat před zahájením práce v roce 2015

Videonávod již neodpovídá platné legislativě.

Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická úprava mechanismu uplatňování DPH. Na rozdíl od běžného postupu převádí povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění z plátce DPH, který je poskytovatelem plnění, na příjemce plnění, čili plátce DPH, který toto zdanitelné plnění přijal. Poskytovatel plnění tedy uskuteční plnění bez daně, zatímco povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má příjemce, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Příjemce plnění je oprávněný odečíst si daň na vstupu. V následujícím textu popisujeme optimální postup nastavení Money pro vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti pro poskytovatele i příjemce.

Úprava vlastních tiskových formulářů pro více sazeb DPH

Standardní tiskové formuláře obsažené v ERP Money jsou od nás upraveny pro více sazeb DPH na dokladu. Pokud používáte vlastní formuláře pro tiskové výstupy v následujícím návodu naleznete jak je snadno upravit.

MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa

S účinností od 1. ledna 2015 dojde v rámci unijní (EU) úpravy společného systému DPH k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. Při poskytnutí těchto služeb se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.

Poskytovateli služby vznikne povinnost přiznat daň ve státě příjemce služby a s tím spojené povinnosti k DPH. V rámci zjednodušení plnění těchto povinností se proto pro osoby povinné k dani, které poskytují tyto služby přeshraničně v EU, zavádí Zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. MOSS (Mini One Stop Shop).

Zjednodušení spočívá v tom, že osoba povinná k dani, která tento režim využívá, se nemusí při poskytování těchto služeb registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla daná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států. Registrace do toho režimu je zcela dobrovolná.

Mezinárodní DPH

Návod na nastavení Money, jestliže je uživatel registrován k placení DPH ve více státech EU

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor