MENU Zatvoriť
Select language

Nový rok 2016 v ERP Money

  • 22. 12. 2015
  • 11 minut čtení

Na této stránce naleznete podrobné návody, které Vám usnadní práci s vybranými tématy, které souvisejí s legislativou roku 2016. Tyto návody jsou zpracovány i ve formě videonávodu.

Pro práci v ERP Money v roce 2016 je nutné mít Money aktualizované na verzi 1.6.11.4218

Co všechno obsahuje verze 1.6.11.4218 je pro vás připraveno zde.

Nezbytné kroky, které je třeba v ERP Money udělat před zahájením práce v roce 2016

Videonávod již neodpovídá platné legislativě.

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení DPH. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Účetní závěrka

Videonávod již neodpovídá platné legislativě.

MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa

S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci unijní (EU) úpravy společného systému DPH k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. Při poskytnutí těchto služeb se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.

Poskytovateli služby vznikne povinnost přiznat daň ve státě příjemce služby a s tím spojené povinnosti k DPH. V rámci zjednodušení plnění těchto povinností se proto pro osoby povinné k dani, které poskytují tyto služby přeshraničně v EU, zavádí Zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. MOSS (Mini One Stop Shop).

Zjednodušení spočívá v tom, že osoba povinná k dani, která tento režim využívá, se nemusí při poskytování těchto služeb registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla daná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států. Registrace do toho režimu je zcela dobrovolná.

Mezinárodní DPH

Návod na nastavení Money, jestliže je uživatel registrován k placení DPH ve více státech EU.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor