MENU Zatvoriť
Select language

Přehled novinek roku 2022

 • 24. 1. 2023
 • 7 minut čtení

Rok 2022 byl bohatý na legislativní změny, které jsme zapracovali do systému. Také jsme představili nové moduly, zapracovali jsme na rozšíření funkcionality a přinesli jsme vám i nového online pomocníka. Připravili jsme pro vás přehled nejzajímavějších novinek, které během roku 2022 přibyly do Money ERP.

Nový instalační program

Právě před rokem jsme vám v podzimních novinkách slíbili zásadní technologickou inovaci. Dnes už jsme k tomuto cíli dospěli. Money ERP je jednou z prvních významných aplikací, které plně běží na platformě .NET ve verzi 6. Na tyto změny na „pozadí” jsou navázané nepřehlédnutelné vnější úpravy programu. Vedle stále širší možnosti integrace s jinými systémy a dalších novinek je to hlavně inovace instalačního programu a úplně nové přihlašovací okno, kterým se do Money ERP denně připojujete. 

Abychom byli konkrétní, s novým instalačním programem získáte:

 • výrazně jednodušší instalaci a aktualizaci Money ERP, a to i v rámci sítě uživatelů ve firmě – zavádět změny do jednotlivých stanic bude od nynějška hračka
 • uživatelsky přívětivou správu agend 
 • mnohem jednodušší instalaci rozšíření a modulů – tuto funkčnost navíc budeme dále rozšiřovat

V neposlední řadě budete nyní pracovat v produktu, který nezestárne a bude si trvale udržovat nejmodernější technologické a bezpečnostní trendy.

Pokud chcete získat nový instalační program a začít využívat všechny jeho výhody, obraťte se na naši technickou podporu. Podrobný popis najdete v online nápovědě v kapitole Instalace a aktualizace.

Výběr z dalších novinek 

 • Intrastat – z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU platí od 1. čtvrtletí roku 2022 pro výkaz Intrastat nové povinnosti:
  • Stát původu se musí uvádět i na vystavených dokladech.
  • Stát odeslání byl nahrazený označením Stát vývozu.
  • Stát určení je nově Státem dovozu.
  • Ve výkazu se povinně uvádí u odběratele DIČ (v agendách vedených v CZ legislativě) nebo IČ DPH (agendy v SK legislativě).
  • Změnil se systém zaokrouhlení měrných jednotek.
 • Firmy (SK legislativa) – v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2022 mají odběratelé před úhradou dokladu za povinnost zkontrolovat, zda má slovenský dodavatel nahlášený bankovní účet v registru plátců DPH SK. V agendách se slovenskou registrací DPH jsme doplnili automatickou kontrolu bankovních účtů:
  • Na kartu Firmy se slovenským DIČ je v záložce Bankovní účty možné vložit tlačítkem Načíst účty z registru DPH všechny úředně registrované účty dané firmy.
  • Průvodci nastavením programu byla do záložky Online služby přidaná volba Automaticky ověřovat spolehlivost v registru plátců DPH SK. Po její aktivaci se účty ověří při každém použití karty Firmy (jejím otevření či vložení do dokladu)
  •  Pokud není nastavené automatické ověřování, dá se spolehlivost ověřit ručně kliknutím na ikonu DPH vedle účtu uvedeného na kartě firmy nebo na dokladu.
  • Při otevření se Money ERP spojí s registrem plátců DPH SK a zjistí aktuální platnost účtu. Výsledek indikuje barvou ikonky umístěné vedle pole s účtem (na kartě firmy, daňového dokladu, bankovního spojení, příkazu k úhradě, případně ve sloupcích některých záznamů):
   • Zelená znamená, že účet je zveřejněný a ověřený.
   • Červená značí, že účet buď není v registru uvedený, nebo tam bylo jeho zveřejnění ukončené.
   • Šedá barva indikuje, že datum kontroly neodpovídá aktuálnímu datu a ověření je tedy neplatné.
   • Pokud ikona chybí, účet firmy v registru ještě nikdy ověřený nebyl.
  • Po najetí myší nad ikonu program zobrazí rychlou informaci o stavu účtu a datu jeho ověření.
 • Mzdy (CZ legislativa) – na základě legislativních úprav jsme aktualizovali celou řadu seznamů, sazeb a tiskových sestav. Dále v modulu došlo k následujícím změnám:
  • Zaměstnanci – pro seznam byla upravena tisková sestava Životní a pracovní jubilea. Nyní se v ní uvádí datum nástupu a výstupu zaměstnance a doplní se i přesný výpočet odpracované doby. 
  • Přehled nepřítomností (Hromadné zadávání) – na kartě Nepřítomnost je nové zaškrtávací pole Zahraničí mimo Slovensko přístupné jen v případě, je-li Druh nepřítomnosti evidovaný jako Choroba. Údaj požaduje ČSSZ uvádět na formuláři Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti.  
  • Roční zúčtování daně (Daně) – kvůli zrušení superhrubé mzdy a maximální hranice pro daňový bonus byly v průvodci upraveny karty Roční zúčtování daně, které jsou přístupné ze Seznamu zaměstnanců. Pro rok 2021 byla v průvodci také vypnuta kontrola překročení limitu pro Solidární daň
  • Oznámení o nástupu/výstupu do/ze zaměstnání (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – pozměňovacím návrhem k novele zákona o zaměstnanosti č. 248/2021 Sb. se rozšířily oznamovací povinnosti zaměstnavatelů při ohlášení ukončení zaměstnání. Formulář obsahuje nové údaje, důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti. Do menu Mzdové seznamy / Pracovní poměry jsme proto doplnili dva nové číselníky Důvod neposkytnutí podkladů pro ÚPDůvod ukončení pracovního poměru. Oba jsou určeny pro plnění údajů do tiskové sestavy Oznámení o nástupu/výstupu do/ze zaměstnání. Na kartu Zaměstnanec jsme do záložky Doplňující údaje přidali nový oddíl Údaje k výstupu ze zaměstnání.
 • Export daně z příjmu, rozvahy a výsledovky (CZ legislativa) – v souladu s novou  legislativou jsme rozšířili průvodce exportem. Spolu s odesláním přiznání na daňový portál finanční správy teď můžete navíc podat i žádost o zveřejnění účetní závěrky. Průvodce vám nabídne doplnění všech požadovaných náležitostí a povinných příloh. 
 • Položky faktur – na kartě Hromadná operace / Všeobecná změna, otevřené nad seznamem položek na kartě faktury, je k dispozici možnost změnit/nastavit Sazbu DPH.
 • Pokladna (SK legislativa) – s ohledem na novou legislativu platnou od 1. 7. 2022 bylo do systému zavedeno zaokrouhlování hotovostních plateb na pět eurocentů. Využívat ji mohou slovenští i čeští prodejci v slovenských provozovnách. V Money ERP se tato novinka projevila následujícími úpravami:
  • V menu Seznamy / Ostatní / Zaokrouhlení je k dispozici nový způsob zaokrouhlování 0,05_SK použitelný u plateb v hotovosti. Je přístupný i na CZ agendách.
  • Toto zaokrouhlení je potřeba ručně doplnit na příslušných skupinách Prodejek vystavených/přijatých, Faktur vystavených s platbami v hotovosti a na skupiny Pokladních dokladů.
  • Na konkrétních dokladech je možné nový způsob zaokrouhlování zadat také na kartě Korekce ceny účetního dokladu.
  • Nové zaokrouhlení má vlastní zaúčtování a je nedaňové.
 • Kasa online – modul jsme rozšířili o následující funkce:
  • Z pohledu funkčnosti bylo výrazně rozšířeno okno Nastavení. V základní konfiguraci se už automaticky neotevírá při každém spuštění kasy, ale podrobně nastavenou uživatelskou konfiguraci si kasa trvale zapamatuje. Navíc je tu nová možnost výběru ceníku a skladu, která má přednost před nastavením agendy. 
  • V sekci Nabídka položekÚčtenka byl umožněn pohyb šipkami a potvrzování klávesou enter. Šipkami nahoru/dolů se pohybujete po položkách seznamu a šipky doprava/doleva přesouvají kurzor mezi nabídkou položek a účtenkou. Klávesou enter jde zavřít i okno Nastavení.
  • V části Účtenka je nově povoleno editovat částky ve sloupci Celkem s DPH.
  • Nabídce položek si volitelně můžete zobrazovat dostupné nebo aktuální množství na skladu.
  • U položek s podrobnou evidencí (výrobní čísla, série, exspirace) byla zjednodušena práce s čtečkou čárových kódů umožněním zadání tečky v kódu podrobné evidence. V okně Detail zásoby je nově možné načítat jak číslice, tak i tečky. Využití najdete například pro čárové kódy s datem jednotlivých exspirací.
 • Nápověda – pokud si v nové verzi spustíte nápovědu k programu klávesou F1 nebo příslušnou ikonou, na první pohled zjistíte výraznou změnu. Help se nově otevírá nejen v jiném grafickém vizuálu, ale i v online podobě, tedy ve vašem výchozím internetovém prohlížeči. Systém práce zůstává stejný: Jako předtím je dostupný obsah, rejstřík i možnost vyhledávání konkrétních výrazů napříč celým textem. Nově je tato forma helpu verzovaná a primárně se otevře ve verzi odpovídající vaší aktuální instalaci Money ERP. V každém okně pak vpravo nahoře najdete roletovou nabídku Verze systému, pomocí které si můžete otevřít starší nebo novější variantu nápovědy.
 • Integrace – v části Výměna dat modulu Administrace přibyl nový uzel Integrace, kde si můžete nastavit komunikaci s externími systémy pomocí různých klientů (například všeobecný klient REST API). V první fázi vývoje vám modul umožní export dat. To znamená, že z Money ERP je možné předat externímu systému požadované údaje například o faktuře, přičemž všechno (formát, způsob předání) je plně nastavitelné podle potřeb daného externího systému. Integrace je možné jednoduchým způsobem doplnit o nový formát nebo způsob odevzdání dat. Jako příklad aktuálních možností si uvedeme odevzdání informace e-shopu o odeslání objednávky. Money ERP při uložení nového čísla přepravy odešle údaje (číslo objednávky a číslo přepravy) v potřebném tvaru do e-shopu, který tyto informace následně zpracuje a poskytne zákazníkovi. Proces vlastní komunikace s externím systémem se dá plně automatizovat prostřednictvím modulu CSW Automatic nebo automatických akcí. V budoucnosti bude modul umožňovat i příjem dat, které si Money ERP samo od externího systému vyžádá.
 • API – rozhraní REST API GraphQL pro výměnu dat s externími systémy bylo rozšířené o desítky nových objektů. Výrazně se tak zvýšila škála možných dotazů – například pro internetové obchodování byly zveřejněné objekty modulů E-shop konektor PLUS či Reklamace, díky kterým se e-shop může dotazovat na stav skladových zásob. API GraphQL samozřejmě mohou využívat i jiné systémy než uvedené e-shopy.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor