MENU Zatvoriť
Select language

Prehľad noviniek za rok 2022

 • 24.1.2023
 • 7 minút čítania

Rok 2022 bol bohatý na legislatívne zmeny, ktoré sme zapracovali do systému, predstavili sme nové moduly, pracovali sme na rozšírení funkcionality a priniesli sme vám aj nového online pomocníka. Pripravili sme pre vás prehľad najzaujímavejších noviniek, ktoré počas roka 2022 pribudli v Money ERP.

Nový inštalačný program

Práve pred rokom sme vám v jesenných novinkách sľúbili zásadnú technologickú inováciu. Dnes už sme k tomuto cieľu dospeli. Money ERP je jednou z prvých významných aplikácií, ktoré plne bežia na platforme .NET vo verzii 6. Na tieto zmeny na „pozadí” sú naviazané neprehliadnuteľné vnútorné úpravy programu. Popri stále širšej možnosti integrácie s inými systémami a ďalších noviniek je to hlavne inovácia inštalačného programu a úplne nové prihlasovacie okno, ktorým sa do Money ERP denne pripájate.

Aby sme boli konkrétni, s novým inštalačným programom získate:

 • výrazne jednoduchšiu inštaláciu a aktualizáciu Money ERP, a to aj v rámci siete používateľov vo firme – zavádzať zmeny do jednotlivých staníc bude odteraz hračka
 • používateľsky prívetivú správu agend 
 • oveľa jednoduchšiu inštaláciu rozšírení a modulov – túto funkčnosť navyše budeme ešte ďalej rozširovať

V neposlednom rade budete teraz pracovať v produkte, ktorý nezostarne a bude si trvalo udržiavať najmodernejšie technologické a bezpečnostné trendy.

Pokiaľ chcete získať nový inštalačný program a začať využívať všetky jeho výhody, obráťte sa na našu technickú podporu. Podrobný popis nájdete v online nápovede v kapitole Instalace a aktualizace.

Výber z ďalších noviniek 

 • Intrastat – z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ platia od 1. štvrťroka roku 2022 pre výkaz Intrastat nové povinnosti:
  • Štát pôvodu sa musí uvádzať aj na vystavených dokladoch.
  • Štát odoslania bol nahradený označením Štát vývozu.
  • Štát určenia je po novom Štátom dovozu.
  • Vo výkaze sa povinne uvádza u odberateľa DIČ (v agendách vedených v CZ legislatíve) alebo IČ DPH (agendy v SK legislatíve).
  • Zmenil sa systém zaokrúhlenia merných jednotiek.
 • Firmy (SK legislatíva) – v súlade s legislatívnymi zmenami platnými od 1. 1. 2022 majú odberatelia pred úhradou dokladu povinnosť skontrolovať, či má domáci dodávateľ bankový účet nahlásený v registri platcov DPH SK. V agendách so slovenskou registráciou DPH bola doplnená automatická kontrola bankových účtov:
  • Na kartu Firmy so slovenským DIČ je v záložke Bankové účty možné vložiť tlačidlom Načítať účty z registra DPH všetky úradne registrované účty danej firmy.
  • Sprievodcovi nastavením programu bola do záložky Online služby pridaná voľba Automaticky overovať spoľahlivosť v registri platcov DPH SK. Po jej aktivácii sa účty overia pri každom použití karty Firmy (jej otvorení či vložení do dokladu).
  • Pokiaľ nie je nastavené automatické overovanie, dá sa spoľahlivosť overiť ručne kliknutím na ikonu DPH vedľa účtu uvedeného na karte firmy alebo na doklade.
  • Pri otvorení sa Money ERP spojí s registrom platcov DPH SK a zistí aktuálnu platnosť účtu. Výsledok indikuje farbou ikonky umiestnenej vedľa poľa s účtom (na karte firmy, daňového dokladu, bankového spojenia, príkazu k úhrade, prípadne v stĺpcoch niektorých zoznamov):
   • Zelená znamená, že účet je zverejnený a overený.
   • Červená znamená, že účet buď nie je v registri uvedený, alebo tam bolo jeho zverejnenie ukončené.
   • Sivá farba indikuje, že dátum kontroly neodpovedá aktuálnemu dátumu a overenie je teda neplatné.
   • Pokiaľ ikona chýba, účet firmy v registri ešte nikdy overený nebol.
  • Po postavení myší nad ikonu program zobrazí rýchlu informáciu o stave účtu a dátume jeho overenia.
 • Export dane z príjmu, súvahy a výsledovky (CZ legislatíva) – v súlade s novou  legislatívou sme rozšírili sprievodcu exportom. Spolu s odoslaním priznania na daňový portál finančnej správy teraz môžete navyše podať aj žiadosť o zverejnenie účtovnej závierky. Sprievodca vám ponúkne doplnenie všetkých požadovaných náležitostí a povinných príloh.
 • Položky faktúr – na karte Hromadná operácia / Všeobecná zmena, otvorenej nad zoznamom položiek na karte faktúry, je k dispozícii možnosť zmeniť / nastaviť Sadzbu DPH.
 • Pokladňa (SK legislatíva) – s ohľadom na novú legislatívu platnú od 1. 7. 2022 bolo do systému zavedené zaokrúhľovanie hotovostných platieb na päť eurocentov. Využívať ju môžu slovenskí aj českí predajcovia v slovenských prevádzkach. V Money ERP sa táto novinka prejavila nasledujúcimi úpravami:
  • V menu Zoznamy / Ostatné  / Zaokrúhlenie je k dispozícii nový spôsob zaokrúhľovania 0,05_SK použiteľný u platieb v hotovosti. Je prístupný aj na CZ agendách.
  • Toto zaokrúhlenie je potrebné ručne doplniť na príslušných skupinách Predajok vystavených / prijatých, Faktúr vystavených s platbami v hotovosti a na skupiny Pokladničných dokladov.
  • Na konkrétnych dokladoch je možné nový spôsob zaokrúhľovania zadať tiež na karte Korekcie ceny účtovného dokladu.
  • Nové zaokrúhlenie má vlastné zaúčtovanie a je nedaňové.
 • Kasa online – rozšírili sme funkčnosť modulu:
  • Z pohľadu funkčnosti bolo výrazne rozšírené okno Nastavenie. V základnej konfigurácii sa už automaticky neotvára pri každom spustení kasy, avšak dopodrobna nastavenú užívateľskú konfiguráciu si kasa natrvalo zapamätá. Je tu nová možnosť výberu cenníka a skladu, ktorá má prednosť pred nastavením agendy. 
  • V sekcii Ponuka položiekÚčtenka bol umožnený pohyb šípkami a potvrdzovanie klávesom enter. Šípkami hore / dole sa pohybujete po položkách zoznamu a šípky doprava / doľava presunujú kurzor medzi ponukou položiek a účtenkou. Klávesom enter ide zavrieť aj okno Nastavenie.
  • V časti Účtenka je novo povolené editovať čiastky v stĺpci Celkom s DPH.
  • Ponuke položiek si voliteľne môžete zobrazovať dostupné alebo aktuálne množstvo na sklade.
  • Pri položkách s podrobnou evidenciou (výrobné čísla, série, exspirácia) bola zjednodušená práca s čítačkou čiarových kódov umožnením zadania bodky v kóde podrobnej evidencie. V okne Detail zásoby je po novom možné načítať aj číslice aj bodky. Využitie nájdete napríklad pre čiarové kódy s dátumom jednotlivých exspirácií.
 • Pomocník – pokiaľ si v novej verzii spustíte pomocníka k programu klávesom F1 alebo príslušným tlačidlom, na prvý pohlaď zistíte výraznú zmenu. Help sa po novom otvára nielen v inom grafickom vizuále, ale aj v online podobe, teda vo vašom predvolenom internetovom prehliadači. Systém práce ostáva rovnaký: Ako predtým je dostupný obsah, register aj možnosť vyhľadávania konkrétnych výrazov naprieč celým textom. Po novom je táto forma helpu verzovaná a primárne sa otvorí vo verzii zodpovedajúcej vašej aktuálnej inštalácii Money ERP. Vpravo hore nájdete potom v každom okne roletovú ponuku Verzia systému, pomocou ktorej si môžete otvoriť starší alebo novší variant pomocníka.
 • Integrácie – v časti Výmena dát modulu Administrácia pribudol nový uzol Integrácie, kde si môžete nastaviť komunikáciu s externými systémami pomocou rôznych klientov (napríklad všeobecný klient REST API). V prvej fáze vývoja vám modul umožní export dát. To znamená, že z Money ERP je možné predať externému systému požadované údaje napríklad o faktúre, pričom všetko (formát, spôsob predania) je plne nastaviteľné podľa potrieb daného externého systému. Integrácie je možné jednoduchým spôsobom doplniť o nový formát alebo spôsob odovzdania dát. Ako príklad aktuálnych možností si uvedieme odovzdanie informácie e-shopu o odoslaní objednávky. Money ERP pri uložení nového čísla prepravy odošle údaje (číslo objednávky a číslo prepravy) v potrebnom tvare do e-shopu, ktorý následne tieto informácie spracuje a poskytne zákazníkovi. Proces vlastnej komunikácie s externým systémom sa dá plne automatizovať prostredníctvom modulu CSW Automatic alebo automatických akcií. V budúcnosti bude modul umožňovať aj príjem dát, ktoré si Money ERP samo od externého systému vyžiada.
 • API – rozhraní REST API GraphQL pre výmenu dát s externými systémami bolo rozšírené o desiatky nových objektov. Výrazne sa tak zvýšila škála možných dotazov – napríklad pre internetové obchodovanie boli zverejnené objekty modulov E-shop konektor PLUS či Reklamácie, vďaka ktorým sa e-shop môže dopytovať na stav skladových zásob. API GraphQL samozrejme môžu využívať aj iné systémy než uvedené e-shopy.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor