MENU Zatvoriť
Select language

Samoukovia v účtovníctve občas dokážu vymyslieť neuveriteľné veci

  • Yvetta Cíglerová
  • 20.9.2022
  • 5 minút čítania

Tomáša Tehlára poznajú naši čitatelia zo série riešení účtovných prípadov na našom blogu. Tomáš je zakladateľom spoločnosti GT-ÚČETNICVÍ, s.r.o., ktorá sa na trhu pohybuje už od roku 1992. Od pôvodnej fyzickej osoby sa firma rozrástla na niekoľko spoločností spracovávajúcich problematiku daní, účtovníctva a miezd, vrátane poradenstva, audítorských služieb, organizovania kurzov a zastupovania pri komunikácii s úradmi. Je tiež členom Komory daňových poradců ČR a k dnešnému dňu zamestnáva skoro dve desiatky odborníkov.

Svojim klientom sa venujete už 30 rokov a so spracovaním daňových a účtovných problémov v ERP systémoch teda máte naozaj bohaté skúsenosti. Ako z tohto pohľadu vnímate prácu v Money ERP?

Vzhľadom na to, čo všetko musí Money ERP riešiť, nie je a ani nemôže byť úplne jednoduchým systémom. Napriek tomu je jeho ovládanie pomerne intuitívne. Ak je systém dobre nastavený, je radosť pracovať v ňom. Často sa stretávam s tým, že tzv. „účtovníci samoukovia“ dokážu vymyslieť a zrealizovať neuveriteľné veci, a potom hľadajú chybu niekde inde než medzi svojou klávesnicou a stoličkou. Dokážeme ich ale rýchlo zaškoliť a po odbornom nastavení systému veľmi rýchlo zmenia názor. Money ERP sa potom stáva neoddeliteľnou a vítanou súčasťou ich práce.

Ako dlho vlastne Money ERP používate?

To je dobrá otázka. Je to od prvopočiatku, kedy bolo Money S5 uvedené na trh. Veď sme sa podieľali na jeho vzniku, pripomienkovaní a testovaní a so všetkou skromnosťou sa môžeme chváliť, že sme boli snáď prvou spoločnosťou, v ktorej bol systém Money ERP, vtedy ešte s označením Money S5, v roku 2005 nasadený do ostrej prevádzky a testovania.

Koľko dnes máte klientov a aké percento z nich používa Money ERP?

To sa nedá tak úplne definovať a ja to číslo hlavne ani neviem. Pre nás je každý klient veľmi dôležitý a služby poskytujeme snáď pre všetky možné podnikateľské typy a subjekty, a to od malých firiem, fyzických osôb až po veľké spoločnosti. Služby poskytujeme pre fyzické SZČO, malé a stredné právnické spoločnosti do obratu približne 20 miliónov eur ročne. Neoddeliteľnou súčasťou je aj poskytovanie služieb pre neštátne kliniky, lekárov, zubné strediská. Máme tiež oddelenie služieb pre príspevkové organizácie, čo je dosť špecifická záležitosť.

Ale aby som sa vrátil k otázke. Služby poskytujeme pre desiatky klientov fyzických osôb a desiatky právnických osôb, ktorým ponúkame individuálne služby v rámci Money ERP, pretože oproti konkurenčným daňovým kanceláriám zámerne nevieme „všetky“ ekonomické systémy na trhu. Takže odpoveď na otázku je celkom jednoznačná. Zhruba 95 % našich klientov využíva Money, resp. Money ERP. Všetky ekonomické systémy od Solitey, či už to je Money S3, Money S4 či Money S5, sú našou srdcovou záležitosťou. Koniec koncov, pracujeme na nich od počiatkov našej firmy v 90. rokoch a myslím si, že sme v ich vývoji zohrali nemalú úlohu.

Čím je pre vás Money ERP zaujímavé a aké výhody či nevýhody má oproti ostatným systémom?

Je to jednoznačné. Money ERP je otvorený systém, s ktorým dokážeme ponúknuť firmám plnohodnotný ekonomický podklad pre rozvoj spoločnosti. Obrovskou výhodou je variabilita a možnosť nastavenia na mieru, ktoré dodá klientovi presne to, čo požaduje. Ako príklad uvediem implementáciu Money S5 a jeho prepojenie s e-shopom vo firme, ktorá v dobe začiatku covidu-19 v roku 2020 potrebovala systém prepojený automatom s objednávkovým programom v e-shope, fakturáciou, účtovníctvom a skladom. Spoločnosť zareagovala na dopyt trhu a začala vyrábať dezinfekciu a rúška, na ktoré dostala licenciu. V priebehu mesiaca sme boli nútení vyriešiť problém, ako spracovať tisíce objednávok na e-shope a Money S3 nám na to bolo malé. Riešenie bolo jednoznačne dané. Prechod na Money ERP. Nastavenie procesov medzi systémom Money ERP a e-shopom, bankou a pod. sa nám podarilo vďaka znalostiam prostredia za necelý mesiac a funguje dodnes.

V čom dokáže taký naozaj dobrý ERP systém zjednodušiť prácu účtovnej a daňovej spoločnosti?

Pokiaľ je kvalitne nastavený, dokáže jednoducho automatizovať procesy. Perfektne tu fungujú kontrolné väzby a odpadá ľudský faktor pri nepopulárnom účtovaní „haldy“ dokladov. Naši zamestnanci sa tak môžu viac-menej zameriavať na odbornú prácu, kontrolné výstupy, podklady pre majiteľov firiem, finančných riaditeľov a samozrejme finálne výstupy pre finančný úrad.
 
Aké sú z tohto pohľadu silné stránky Money ERP? Čím je pre vás systém zaujímavý?

Rýchle spracovanie množstva údajov a, ako som už spomenul, kontroling. Vďaka tomu, že je Money ERP otvorený systém, je to jednoznačne možnosť individuálneho nastavenia klientovi na mieru, čo vedie k zrýchľovaniu procesov. Musím spomenúť tiež väzbu na rôzne mobilné riešenia, ktorú využívajú napríklad obchodní zástupcovia v teréne, ale nie len tí.  

Dobrý ERP systém dokáže spracovať dane a legislatívu veľmi kvalitne. Prečo by teda firmy mali využívať služby účtovnej spoločnosti? V čom spočíva výhoda externého spracovania oproti internému účtovníctvu?

Naši zamestnanci majú veľký prehľad, sú pravidelne školení a nie sú zaťažení interným pohľadom na danú firmu. Veľa sa stretávam tiež s tým, že firmy od nás vyžadujú dohľad a kontrolu ich ekonomického oddelenia a konečných výstupov. Je to samozrejme spojené aj s poradenskou činnosťou a následne so zastupovaním pred finančným úradom. Majitelia firiem tak majú väčšiu istotu, že ich dáta a firemné procesy budú v poriadku. Samostatnou kapitolou sú potom mzdy a personalistika, kde vidím stále väčší dopyt po spracovaní a outsourcing mimo firmu.

Je dlhodobým zvykom, že zákony sa často menia „na kolene“ a na poslednú chvíľu. Ako sledujete a interpretujete legislatívu?

Nejde to inak, než trvalým a priebežným sledovaním legislatívy, jej zmien a školením. Musím povedať, že niekedy je to veľmi bolestivé, hlavne vo väzbe rýchlosť a frekvencia zmien v čase. V nadväznosti na túto tému musím poďakovať vývoju Money ERP aj testerom, a to aj naprieč všetkými systémami v Solitei. Odvádzajú dobrú prácu a my sa následne môžeme pokojne venovať účtovným a daňovým službám pre našich klientov. 

Na záver jedna trochu osobná otázka. Ako vznikol názov GT účetnictví?

Je to veľmi jednoduché. Spoločnosť sme založili spoločne s manželkou, ktorá má naozaj veľký podiel na dnešnej podobe firmy. Bolo to v roku 1992, kedy tieto služby skoro nikto neponúkal. Pôvodný obchodný názov bol GT – vedení účetnictví, čo bola skratka našich krstných mien Gabriela a Tomáš. Postupom času a transformáciou podnikania do právnickej osoby bol názov upravený a skrátený na GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. Táto firma je v súčasnosti materskou spoločnosťou ostatných subjektov, ktoré vlastníme.

Ďakujeme za rozhovor

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor