MENU Zatvoriť

Money ERP 1.13.1

  • Yvetta Cíglerová
  • 27.1.2022
  • 2 minúty čítania

Na začiatku roku 2022 vám Money ERP prináša množstvo legislatívnych a funkčných noviniek. Okrem iného sú súčasťou prvej tohtoročnej aktualizácie rozsiahle legislatívne zmeny vo výkaze Intrastat a nový systém overovania bankových účtov platcov DPH v slovenských agendách. Najvýraznejšou z funkčných noviniek je nový systém exportov a importov v rámci modulu E-shop konektor PLUS, vďaka ktorému prepojíte Money ERP na systémy a služby tretích strán. Pripravili sme aj ďalšie rozšírenie funkčnosti GraphQL, ktoré zatiaľ ocenia hlavne prevádzkovatelia e-shopov.

Čo vás zaujíma?

Novú verziu Money ERP nájdete na Portáli zákazníckej podpory.
Pozrite sa na kompletný súhrn všetkých noviniek Novinky 1.13.1 SK.

Sklad

Legislatívci výrazne zmenili vykazovanie pre Intrastat

Do výkazu Intrastat sme zaviedli aktuálne európske úpravy – v pomocných zoznamoch nájdete stovky nových kódov kombinovanej nomenklatúry a desiatky nových pováh transakcií, zmenila sa terminológia, systém zaokrúhľovania i rozsah vykazovaných údajov. V súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy sme na doklady v SK agendách pridali navyše možnosť uviesť vo výkaze zástupné identifikátory v prípade, keď nepoznáme IČ DPH odberateľa.

 

Obchod

Automatické overovanie bankových účtov dodávateľov

Slovenskí legislatívci zaviedli pre platcov DPH novú povinnosť hradiť doklady iba na bankové účty zapísané v registri finančnej správy. Na karty firiem v SK agendách si teraz môžete registrované účty ľahko načítať a nastaviť si ich automatické overovanie v registri platcov DPH. Vďaka jednoduchým farebným ikonkám na prvý pohľad uvidíte, či je daný bankový účet k aktuálnemu dátumu validný. Spojenie s registrom navyše môžete kedykoľvek uskutočniť aj ručne.

 

Systém

S novou funkciou Integrácie, ktorá je súčasťou modulu E-shop konektor PLUS dokážete Money ERP veľmi ľahko prepojiť na iné systémy 

V časti Výmena dát modulu Administrácia je k dispozícii nový uzol Integrácie. Tu si môžete nastaviť komunikáciu s externými systémami pomocou rôznych klientov (napríklad všeobecný klient REST API). Funkcia umožňuje prispôsobiť výstupné správy v požadovanej štruktúre a formáte (napríklad JSON) externého systému. Proces vlastnej komunikácie s externým systémom sa dá plne automatizovať prostredníctvom modulu CSW Automatic alebo automatických akcií.

Externé systémy jednoducho pripojíte na Money ERP pomocou GraphQL

Rozhranie REST API GraphQL pre výmenu dát s externými systémy bolo rozšírené o desiatky nových objektov. Výrazne sa tak vylepší integrácia pre e-shopy, ale rozšírenie prinieslo možnosti aj iným systémom: príkladom sú objekty modulu E-shop konektor PLUS či Reklamácie alebo zverejnenie stavu skladových zásob.
Po aktualizácií modulu REST API GraphQL nemusíte pre využitie nových objektov realizovať žiadne nastavenie. Súčasťou aktualizácie je nová schéma, ktorú externé systémy môžu hneď začať používať.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor