MENU Zatvoriť
Select language

[ERP Money 1.11.1] Vychádza nová verzia ERP Money

  • Yvetta Cíglerová
  • 30.1.2020
  • 3 minúty čítania

Pre používateľov informačného systému Money S4 a Money S5 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 1.11.1.6014.

Priznanie k DPH platné od 1.1.2020 

V súvislosti s legislatívnymi zmenami v zákone o DPH platí od roku 2020 nový vzor Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv20. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2020 (tzn. do 25.2.2020). 

Súhrnný výkaz k DPH platný od 1.1.2020 

Legislatívna zmena sa týka aj Súhrnného výkazu. Nový vzor sa použije pri podaní Súhrnného výkazu DPH za Január 2020 (tzn. do 25.2.2020), resp. za 1. štvrťrok 2020. 

Zmeny v rozpise DPH na dokladoch 

Vďaka zmenám v spôsobe rozpisovania DPH na tlačových výstupoch dokladov je možné nezobrazovať v rozpisovej tabuľke DPH odpočet nezdanenej zálohy.

Na karte Členenie DPH (Zoznamy/Účtovné) bolo doplnené pole Uvádzať na dokladoch text. Do neho je možné vložiť popis, ktorý má byť v súlade so zákonom o DPH uvedený na daňových dokladoch (napr. pre reverse charge, či zvláštny režim RPDP). Následne sa tieto texty tlačia pri jednotlivých položkách a rozpisoch DPH. Rozpis sa v tomto prípade rozpadne podľa členenia s rôznymi sprievodnými textami.

 

Netlačiť znak nulovej sadzby DPH na daňových dokladoch 

Ak preferujete, aby sa na dokladoch netlačilo označenie nulovej sadzby DPH, máte teraz možnosť v Sprievodcovi nastavením programu v záložke Ostatné v sekcii DPH nastaviť voľbu Netlačiť nulovú sadzbu DPH na SK daňových dokladoch.

Ako sa tieto zmeny zobrazia na výslednej faktúre (štandardný formulár):

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor