MENU Zatvoriť

Money ERP 1.13.11

  • Yvetta Cíglerová
  • 12.12.2022
  • 1 minúta čítania

Jesenná verzia Money ERP je výrazne technologická, dokončili sme v nej prechod na platformu .NET vo verzii 6. Najväčšou viditeľnou zmenou je nový spôsob inštalácie, aktualizácie a prihlasovania do Money ERP, ktorý sprostredkuje oveľa prívetivejšie používateľské ovládanie. Z ďalších technologických úprav môžeme vymenovať nových klientov v module Integrácia či úpravy v module Banka aj v module Online platby. Legislatívne úpravy si vyžiadali pridanie druhej zníženej sadzby DPH v slovenských agendách.

Novú verziu Money ERP nájdete na Zákazníckom portáli.
Pozrite sa na kompletný súhrn všetkých noviniek Money ERP 1.13.11.

Systém

Do Money ERP sa teraz pripojíte cez nové prihlasovacie okno, ktoré súčasne slúži aj k aktualizácii a spusteniu CSW Automatic Monitora

Pre Money ERP sme vytvorili úplne nový inštalátor Money ERP Servera. Táto aplikácia vám umožní inštalovať, aktualizovať či odinštalovať SQL Server, Money ERP Server Monitor aj vlastné Money ERP. Súčasťou je tiež aplikácia Money ERP Launcher, ktorou spúšťate a aktualizujete nielen Money ERP, ale aj CSW Automatic Monitor. Všetko na jednom mieste a vo veľmi prívetivom používateľskom prostredí. Viac sa dozviete v inštruktážnom videu.

Výmena dát

Pridali sme nových klientov do modulu Integrácia

Modul Integrácia bol rozšírený o nových užitočných klientov, ktorí umožnia výmenu dát napríklad s telefónnou ústredňou Daktela či aplikáciou Expando.

Online bankovníctvo

V moduloch Banka a Online platby pribudlo množstvo noviniek 

Vylepšili sme modul Online platby: rozšírili sme komunikáciu o novú platobnú bránu Stripe, upravili sťahovanie pohybov z FIO banky, zaviedli funkčnosť individuálneho zaúčtovania podľa podmienky. 

Do nastavení zoznamu bankových výpisov sme pridali možnosť zvoliť si preberanie variabilného symbolu a bankového spojenia z položiek výpisu do generovaných dokladov. V konfigurácii výpisu platieb pre UniCredit pribudla možnosť párovať platby podľa nových kritérií.

Účtovníctvo

Do slovenských agend sme pridali druhú zníženú sadzbu DPH

V súlade so zmenou legislatívy sme do zoznamu sadzieb v slovenských agendách pridali novú päťpercentnú sadzbu. Úprava sa prejaví na dokladoch aj v príslušných tlačových zostavách.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor