MENU Zatvoriť

[ERP Money 1.11.2] eKasa vylepšenia, podmienky Incoterms v adresári a pohodlný XLS export BI analýz

  • Yvetta Cíglerová
  • 5.3.2020
  • 2 minúty čítania

Nová verzia Money tentokrát prináša zaujímavé novinky v oblasti vykazovania zahraničného obchodu pomocou dodacích podmienok Incoterms a vylepšení komunikácie s eKasou. Uľahčili sme aj analýzu obchodných dát. Tabuľky v module BI exportujete do Excelu omnoho viac prehľadnejšie a dvomi rôznymi spôsobmi.

Čo vás zaujíma?

Pozrite sa na kompletný súhrn všetkých noviniek ERP Money 1.11.2.

Vzhľadom na to, že spoločnosť Microsoft k 14.1.2020 ukončila podporu operačného systému Windows 7, ani v ERP Money nebude od verzie 1.11.9 (september 2020) podporovať prevádzku na tomto systéme. Venujte prosím tejto informácii zvýšenú pozornosť a odovzdajte ju Vášmu administrátorovi. V prípade nejasností kontaktujte technickú podporu na telefónnom čísle: +421 249 212 344

eKASA

eKasa vylepšenia 

Pri úhrade dodacieho listu vystaveného pokladničným dokladom sa teraz položky zložených kariet typu Komplet a Sada odosielajú do eKasy v rovnakom režime ako Predajka (komplet ako nadriadená položka, sada ako podriadené položky). 

Pre správne zaúčtovanie tržby úhrady dodacieho listu vystaveného pokladničným dokladom pribudla na doklad a skupinu dokladu možnosť prednastaviť typ „pohybu“ a „skladového pohybu“. Toto nastavenie následne rešpektuje konfiguráciu zaúčtovania skladu pre tržby v príjmovom pokladničnom doklade. 

Pri importe dokladov z Predajne sa už nekontrolujú náležitosti dokladov pre odoslanie do eKasy, keďže doklady boli už fiškalizované v systéme Predajňa.
Úhradu faktúry interným dokladom je možné vykonať aj bez odoslania takejto úhrady do eKasy (napr. pre potrebu vysporiadania centových rozdielov). V takom prípade sa zobrazí otázka, kde sa používateľ môže rozhodnúť, či úhradu chce do eKasy odoslať alebo nie.

OBCHOD

Výkaz Incoterms 

Zahraničný obchod vždy sprevádza množstvo vykazovaní. Tak napríklad dodacie podmienky Incoterms pomocou kódov rozlišujú, ktorá zo strán zodpovedá za colné odbavenie a ponesie náklady na prepravu a poistenie. Kódy evidujete na adresných kartách svojich partnerov v záložke Výkazy. Aby ste sa v podmienkach Incoterms lepšie zorientovali, v novej verzii Money si môžete v zozname firiem zobraziť stĺpce Dodávateľské a Odberateľské podmienky Incoterms. Navyše sa podľa týchto kritérií dá zoznam filtrovať a podmienky môžete partnerom nastaviť prostredníctvom hromadných operácií.

SYSTÉM

Analýzy exportované do Excelu 

Väčšina používateľov spracováva analýzy zostavené modulom Business Intelligence ďalej v podobe excelových tabuliek. Aby sme vám túto prácu uľahčili, na karte analýzy sme tlačidlo XLS rozšírili o novú voľbu XLS (dáta). Výstupný súbor je v tomto prípade optimalizovaný na následnú analýzu dát kontingenčnej tabuľky a neobsahuje preto zlúčené polia – položky spoločné pre viac riadkov alebo stĺpcov sa v jednotlivých bunkách zopakujú. Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí napríklad filtrovanie. Súčasný typ exportu XLS tak ako doteraz čo najpresnejšie kopíruje dáta zobrazené v analýze, vrátane grafického zlúčenia buniek. 

Z oboch typov exportu sme navyše úplne vyradili zobrazovanie nepoužitých dátových polí, ktoré si v tabuľke presúvate do oblasti pre odkladanie polí. 

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor