MENU Zatvoriť
Select language

Uvoľnená nová verzia Money S4, Money S5 1.8.6.4964 a Predajňa 3.1.8

  • Yvetta Cíglerová
  • 14.8.2017
  • 2 minúty čítania

Pre používateľov informačného systému Money S4 a Money S5 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia bola uvoľnená nová verzia 1.8.6.4964 (v distribúcii od 14.8.2017).

Súčasne Vás upozorňujeme, že kompatibilita konkrétnej verzie operačného systému Microsoft Windows s našími produktami, sa riadi oficiálnym dátumom ukončenia rozšírenej podpory operačných systémov spoločnosti Microsoft. Z tohto dôvodu systémy ERP Money od verzie 1.8.6 už nebudú podporovať operačný systém Windows Vista!

5 najzaujímavejších noviniek v Money Vám predstavíme hneď teraz:

Novinka č. 1: Texty pre upomienky

Odteraz si v Money môžete nastaviť vlastné texty pre jednotlivé stupne upomienok.

Novinka č. 2: Tlač skladových dokladov v obstarávacích cenách

Ponuka tlače je rozšírená o nové zostavy v obstarávacích cenách:

  • Dodací list vystavený / prijatý so zaúčtovaním
  • Predajka vystavená / prijatá so zaúčtovaním

Novinka č. 3: Evidencia čísla objednávky, položky a zálohových faktúr evidovaných k objednávke prijatej

Pri preberaní Objednávky prijatej do Faktúry vystavenej a tiež zálohovej sa do poľa Objednávka č., prenáša číslo zdrojovej Objednávky prijatej. Ak je vo faktúre viac objednávok, uvádzajú sa všetky čísla objednávok oddelené bodkočiarkou.

Do zoznamu položiek na doklade bol pridaný nový stĺpec Číslo položky, ktorý Vám pomôže pri identifikácii u väčšieho počtu položiek s rovnakým názvom.

V zozname objednávok prijatých pribudli nové stĺpce, ktoré Vás informujú:

  • Existujú zálohy - či k danej objednávke bola vystavená zálohová faktúra.
  • Zálohy uhradené - o súčte úhrad zálohových faktúr k danej objednávke.
  • Zálohy k úhrade - neuhradená čiastka zálohovej faktúry.

Novinka č. 4: Doplnenie zoznamov dokladov o Príznaky a Komentáre

Do zoznamu dokladov si môžete cez stĺpec Príznaky, pridať farebné vlajočky podľa Vami definovanej charakteristiky. V stĺpci Komentáre si pridajte ľubovoľnú poznámku k dokladu, ktorá sa Vám zobrazí, keď sa na ňu postavíte myšou. Podľa vlajok aj komentárov môžete doklady aj filtrovať.

Novinka č. 5: Exspirované zásoby

Už žiadne zásoby po exspirácii na sklade, či v predajni. Skladové zásoby si jednoducho vyfiltrujete podľa dátumu exspirácie.

Kompletný zoznam noviniek vo verzii v PDF.

Nasadením novej verzie Money S4 a Money S5, mohlo dôjsť k zmene v komunikačnom rozhraní. Pre komunikáciu so systémom Predajňa. Spolu s Money 1.8.6.4964 je nutné nainštalovať aj novú verziu Predajne 3.1.8 (ak využívate pokladničný systém Predajňa s prenosom dát do Money S4 cez modul Centrála PSQL).

Ak používate nadstavbové riešenia Money S4/S5 (napr. JetWEB, Mobile, SmartEmailing apod.) a akékoľvek individuálne riešenia v rámci Money S4/S5, je potrebné spolu s novou verziou Money S4/S5 nainštalovať aj novú verziu týchto aplikácií.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o inštaláciu novej verzie nás neváhajte kontaktovať na linke technickej podpory – 02 492 12344.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor