MENU Zatvoriť
Select language

Účetní samouci občas dokážou vymyslet neuvěřitelné věci

  • Yvetta Cíglerová
  • 20. 9. 2022
  • 5 minut čtení

Tomáše Tehlára naši čtenáři znají ze série řešení účetních případů na našem blogu. Tomáš je zakladatelem společnosti GT-ÚČETNICVÍ, s.r.o., která se na trhu pohybuje už od roku 1992. Od původní fyzické osoby se firma rozrostla na několik společností zpracovávajících problematiku daní, účetnictví a mezd, včetně poradenství, auditorských služeb, pořádání kurzů a zastupování při jednání s úřady. Je také členem Komory daňových poradců ČR a k dnešnímu dni zaměstnává skoro dvě desítky odborníků. 

Svým klientům se věnujete už 30 let a se zpracováním daňových a účetních problémů v ERP systémech tedy máte opravdu bohaté zkušenosti. Jak z tohoto pohledu vnímáte práci v Money ERP?

Vzhledem k tomu, co všechno musí Money ERP řešit, není a ani nemůže být úplně jednoduchým systémem. Nicméně i přes to je jeho ovládání poměrně intuitivní. Pokud je systém dobře nastavený, je radost v něm pracovat. Často se setkávám s tím, že tzv. „účetní samouci“ dovedou vymyslet a uskutečnit neuvěřitelné věci, a pak hledají chybu někde jinde než mezi svou klávesnicí a židlí. Dokážeme je ale obratem zaškolit a oni po odborném nastavení systému velmi rychle změní názor. Money ERP se pak stává nedílnou a vítanou součástí jejich práce.

Jak dlouho vlastně Money ERP používáte? 

To je dobrá otázka. Je to od prvopočátku, kdy bylo Money S5 uvedené na trh. Vždyť jsme se podíleli na jeho vzniku, připomínkování a testování a se vší skromností se můžeme chlubit, že jsme byli snad první společností, u které byl systém Money ERP, tenkrát ještě s označením Money S5, v roce 2005 nasazen do ostrého provozu a testování. 

Kolik dnes máte klientů a jaké procento z nich používá Money ERP? 

To se nedá tak úplně definovat a já to číslo hlavně ani nevím. Pro nás je každý klient velmi důležitý a poskytování služeb provádíme snad pro všechny možné podnikatelské typy a subjekty, a to od malých firem, fyzických osob až po velké společnosti. Servis provádíme pro fyzické OSVČ, malé a střední právnické společnosti do obratu půl miliardy ročně. Nedílnou součástí je i poskytování služeb pro nestátní ordinace, lékaře, zubní střediska. Máme také oddělení služeb pro příspěvkové organice, což je dost specifická záležitost. 

Ale abych se vrátil k otázce. Služby provádíme pro desítky klientů fyzických osob a desítky právnických osob, kterým nabízíme individuální služby v rámci Money ERP, protože oproti konkurenčním daňovým kancelářím záměrně neumíme „všechny“ ekonomické systémy na trhu. Takže odpověď na dotaz je to zcela jednoznačná. Zhruba 95 % našich klientů využívá Money, resp. Money ERP. Všechny ekonomické systémy od Solitey, ať už to je Money S3, Money S4 či Money S5, jsou naše srdeční záležitost. Vždyť na nich pracujeme od prvopočátku vzniku naší firmy v 90. letech a myslím si, že nemalou měrou jsme se podíleli na jejich vývoji. 

Čím je pro vás Money ERP zajímavé a jaké výhody či nevýhody má oproti ostatním systémům? 

Je to jednoznačné. Money ERP je otevřený systém, se kterým umíme nabídnout firmám plnohodnotný ekonomický podklad pro rozvoj společnosti. Obrovskou výhodou je variabilita a možnost nastavení na míru, které dodá klientovi přesně to, co požaduje. Jako příklad uvedu implementaci Money S5 a jeho propojení s e-shopem ve firmě, která v době začátku covidu-19 v roce 2020 potřebovala systém propojený automatem s objednávkovým programem v e-shopu, fakturací, účetnictvím a skladem. Společnost zareagovala na poptávky trhu a začala vyrábět dezinfekce a roušky, na které dostala licenci. Během měsíce jsme byli nuceni vyřešit problém, jak zpracovat tisíce objednávek na e-shopu a Money S3 nám na to bylo malé. Řešení bylo jednoznačně dané. Přechod na Money ERP. Nastavení procesů mezi systémem Money ERP a e-shopem, bankou apod. se nám povedlo díky znalostem prostředí během necelého jednoho měsíce a funguje dodnes.

V čem takový opravdu dobrý ERP systém dokáže účetní a daňové společnosti zjednodušit práci?

Pokud je kvalitně nastavený, dovede jednoduše automatizovat procesy. Perfektně zde fungují kontrolní vazby a odpadá lidský faktor při nepopulárním účtování „haldy“ dokladů. Naši zaměstnanci se tak mohou víceméně zaměřovat na odbornou práci, kontrolní výstupy, podklady pro majitele firem, finanční ředitele a samozřejmě finální výstupy pro finanční úřad.
 
Jaké jsou z tohoto pohledu silné stránky Money ERP? Čím je pro vás systém zajímavý?

Rychlé zpracování spousty dat a, jak jsem již zmínil, kontroling. Díky tomu, že je Money ERP otevřený systém, je to jednoznačně možnost individuálního nastavení klientovi na míru, což vede ke zrychlování procesů. Nemůžu opomenout také vazbu na různá mobilní řešení, kterou využívají například obchodní zástupci v terénu, ale nejenom ti.   

Dobrý ERP systém dokáže zpracovat daně a legislativu velmi kvalitně. Proč by tedy firmy vlastně měly využívat služeb účetní společnosti? V čem spočívá výhoda externího zpracování oproti internímu účetnímu?

Naši zaměstnanci mají velký přehled, jsou pravidelně školeni a nejsou zatíženi interním pohledem na danou firmu. Hodně se setkávám také s tím, že firmy po nás požadují dohled a kontrolu jejich ekonomického oddělení a konečných výstupů. Je to samozřejmě spojeno i s poradenskou činností a následně se zastupováním před finančním úřadem. Majitelé firem tak mají větší jistotu, že jejich data a firemní procesy budou v pořádku. Samostatnou kapitolou jsou pak mzdy a personalistika, kde vidím stále větší poptávku po zpracování a outsourcing mimo firmu.

Je letitým zvykem, že se české zákony často mění „na koleně“ a na poslední chvíli. Jakých způsobem sledujete a interpretujete legislativu?

Nejde to jinak, než trvalým a průběžným sledováním legislativy, jejich změn a školením. Česká republika je v tomto hodně specifická. Musím říct, že někdy je to hodně bolestivé, hlavně ve vazbě rychlost a četnost změn v čase. V návaznosti na toto téma musím poděkovat vývoji Money ERP i testerům, a to i napříč všemi systémy v Solitei. Odvádí dobrou práci a my se následně můžeme s klidem věnovat účetním a daňovým službám pro naše klienty. 

Na závěr jedna trochu osobní otázka. Jak vznikl název GT účetnictví?

Je to velmi jednoduché. Společnost jsme založili společně s manželkou, která má opravdu velký podíl na dnešní podobě firmy. Bylo to v roce 1992, kdy tyto služby skoro nikdo nenabízel. Původní obchodní název byl GT – vedení účetnictví, což byla zkratka našich křestních jmen, Gabriela a Tomáš. Postupem času a transformací podnikání do právnické osoby byl název upraven a zkrácen na GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. Tato firma je v současné době mateřskou společností ostatních subjektů, které vlastníme.  

Děkujeme za rozhovor

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor