MENU Zavřít

Novela zákoníku práce – změna podmínek pro práci na dálku a pro dohodáře

  • 17. 10. 2023
  • 2 minuty čtení

Dne 12. 9. 2023 česká poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která výrazným způsobem upravuje podmínky práce na dálku (home office) a pravidla pro tzv. dohodáře. Zákoník práce byl touto novelou uveden do souladu s evropskými předpisy. Odpovídající úpravy zavedeme do Money ERP v rámci standardního uvolnění nových verzí.

Práce na dálku

O práci v režimu home office mají právo požádat těhotné ženy a lidé pečující o děti do 9 let nebo o závislé osoby. Odmítnutí jejich požadavku musí zaměstnavatel zdůvodnit písemně. Ostatní zaměstnanci se na práci z domova mohou se zaměstnavatelem dohodnout libovolně.

Všichni zaměstnanci, kteří budou vykonávat práci „z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele“, tedy nejen z domova, musí přitom se zaměstnavatelem uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku. Tato povinnost platí i u zaměstnanců, kteří pracovali na dálku už před účinností novely zákona. Takové smlouvy musí být podepsány do 31. 10. 2023.

Důležitou změnou je i paušalizace nákladů (§190a), které je zaměstnavatel v souvislosti s prací na dálku povinen zaměstnanci hradit, pokud ovšem nedojde k oboustranné dohodě se zaměstnancem na tom, že mu náhrada nákladů nenáleží. Výše náhrady bude určována vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Pro rok 2023 výše náhrady pro zaměstnance činí 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce (v měsíci), i když nadále zůstává v platnosti také možnost hrazení skutečně prokázaných výdajů.

Tato novelizace nabyla účinnost 1. 10. 2023. Do Money ERP bude funkčnost usnadňující výpočet, zaúčtování a proplacení náhrad souvisejících s prací na dálku zavedena ve verzi 1.14.11. Produktové novinky Money ERP předchozích verzí naleznete ZDE.

DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se novelizací víc přiblížily běžnému pracovnímu poměru.

Zaměstnavatel má od 1. 10. 2023 nově zavedenou povinnost předem rozvrhnout zaměstnancům pracujícím na dohodu pracovní dobu a seznámit je s ní. V dohodě musí být uvedeny sjednané činnosti a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Od 1. 1. 2024 vzniká dohodářům také nárok na dovolenou, a to za stejných podmínek jako zaměstnancům v hlavním pracovním poměru. Výpočet nároku na dovolenou se pro zaměstnance na dohodu liší použitím stanoveného (fiktivního) týdenního pracovního fondu 20 hodin (tedy jako práce na poloviční úvazek) bez ohledu na skutečnost. Za každých odpracovaných 20 hodin tak vzniká zaměstnanci právo na přibližně 1,5 hodiny dovolené. V případě, kdy zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, má právo na náhradu, stejně jako v klasickém pracovním poměru. 

Do Money ERP bude pro dohodáře zaveden zvláštní dopočet nároku na dovolenou

Za zmínku stojí i nové právo zaměstnance, který byl u jednoho zaměstnavatele v posledních 12 měsících zaměstnán na základě DPP či DPČ v souhrnu nejméně 180 dnů, požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel pak má za povinnost na takovou žádost zaměstnance písemně reagovat. 

Dohodářům vzniká i nárok na příplatky za práci v noci, o víkendech a svátcích, stejně jako nárok na překážky v práci na straně zaměstnavatele a z důvodu obecného zájmu, v tomto případě ovšem bez nároku na peníze. V Money ERP budou pro tento účel vytvořeny nové druhy nepřítomnosti.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

System Money ERP is brought to you by Seyfor