MENU Zatvoriť
Select language

Otcovská dovolená, snadnější práce s doklady. Nová verze ERP Money plní požadavky legislativy i vás

  • Yvetta Cíglerová
  • 25. 1. 2018
  • 3 minuty čtení

Otcovská dovolená, aktualizované účetní výkazy, pohodlná evidence náhradního plnění nebo rychlejší práce s doklady. Nová verze ERP Money 1.9.1 přináší řadu drobných změn a vylepšení, které vám usnadní každodenní práci.

Seznam všech novinek najdete tady a novou verzi stáhnete ze stránek Money.

Otcovská dovolená i nové účetní výkazy pro rok 2018

V nové verzi ERP Money můžete nepřítomnost zaměstnance evidovat jako „otcovskou poporodní péči“. Systém automaticky ohlídá, zda má zaměstnanec na dávku nárok, a přepočítá výši mzdy v daném měsíci.

Těšit se můžete i na aktuální účetní výkazy pro rok 2018 – rozvahu, výkaz zisků a ztrát nebo výkaz cash flow. Například v rozvaze namísto „dlouhodobého majetku“ nově najdete položku „stálá aktiva“. Money již pracuje i s aktuálním vykazováním časového rozlišení, účetním rozvrhem nebo s novými pravidly pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti.

Nezapomněli jsme ani na další změny legislativy platné k 1. lednu 2018. V nové verzi Money už jsou aktualizované formuláře v modulu mzdy, seznam kombinované nomenklatury nebo položky cestovních náhrad a stravného, daňový kalendář a svátky.

Podpora pro firmy s náhradním plněním

Jestliže zaměstnáváte více než 50 % lidí se zdravotním postižením, musíte podle novely zákona o zaměstnanosti provádět elektronickou evidenci náhradního plnění, tj. dodaných výrobků a služeb.

V nové verzi ERP Money jsme proto připravili funkce umožňující nastavení limitů a evidenci náhradního plnění, stejně jako přípravu všech podkladů, které následně vložíte do Evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro zpřístupnění této funkce kontaktujte svého obchodního zástupce.

Jednodušší hlídání dlužníků

Na seznamu vydaných faktur přibyly sloupce „Používat kredit“ a „Výše kreditu“. V rámci kreditu si nastavujete, kolik peněz vám daný zákazník může dlužit na pohledávkách. Dříve jste tyto hodnoty viděli jen v Adresáři, nově si je můžete zobrazit i na seznamu vydaných faktur.

Změn doznaly i neuhrazené pohledávky po splatnosti, do kterých si nově můžete započítávat i neuhrazené zálohové faktury. Díky tomu máte lepší dohled nad platební morálkou svých klientů.

Pohodlnější prodej i nákup

Na seznamu katalogových karet nově vidíte, v jaké aktuální sazbě DPH dané produkty prodáváte. Toho využijete při filtrování, kdy si jednoduše vyhledáte třeba ty položky, které prodáváte s 0% sazbou DPH. Sazbu pak můžete hromadně upravit.

Novinky vás čekají i na seznamu ceníkových cen, kde si rychle vytisknete štítky, které pak vylepíte třeba na regál. Stačí na seznamu označit ty položky, které chcete vytisknout, a zadat možnost tisku.

Radost nové Money udělá i těm z vás, kteří často nakupujete. Připravili jsme pro vás nový formulář vydané objednávky, na kterém se rovnou zobrazí dodavatelský kód a název. Stačí jen, abyste u produktu měli dodavatelský kód správně vyplněný.

Do objednávek vydaných nově přibyly informace o jednotkové a celkové hmotnosti zboží. Budete tak s předstihem vědět, zda pro objednávku zajet autem, dodávkou nebo kamionem.

Rychlejší práce s doklady

Při editaci dokladů, jako jsou objednávky, faktury nebo skladové doklady, můžete upravit šířku okna s dokladem tak, abyste na jedné obrazovce viděli všechny potřebné informace. Systém si navíc vaše nastavení pamatuje, takže při příštím otevření dokladu bude okno právě tak velké, jak jste ho naposledy zavřeli.

Jednodušší je i úprava položek dokladů, nově totiž můžete položky upravovat přímo na seznamech položek dokladů. Doteď jste tuto možnost měli jen na seznamu položek bankovních výpisů, nyní už stejným způsobem upravíte i položky přijatých a vydaných faktur, objednávek a nabídek.

Změn doznala také funkce Aktivit, nově máte možnost vyúčtovat aktivitu také prodejkou vydanou. Až doposud jste mohli aktivitu vyúčtovat pouze fakturou vydanou.

Zjednodušení v uživatelských právech

V nastaveních přístupových práv nově přibylo vyhledávací pole, díky kterému rychle najdete tu část přístupových práv, kterou hodláte měnit.

Nová verze ERP Money také umožňuje nastavit přístupová práva na tiskové sestavy. Takže už se nestane, že by si třeba váš skladník vytiskl dodací list s nákupními cenami.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor