MENU Zatvoriť
Select language

Money ERP 1.13.2

  • Yvetta Cíglerová
  • 7. 3. 2022
  • 2 minuty čtení

Druhá letošní verze Money ERP obsahuje zejména doplnění legislativních změn. Jedná se o úpravy tiskových sestav a limitů v českých mzdách a možnost zveřejnění české účetní závěrky skrze finanční úřad. Ve slovenské legislativě jsme zase rozšířili možnosti ověřování bankovních účtů v registru plátců DPH a pro potřeby KV jsme usnadnili rozpad úhrad zálohových faktur vystavených v RPDP.

Co vás zajímá?

Novou verzi Money ERP najdete na Portálu podpory.
Podívejte se na kompletní souhrn všech novinek ERP Money 1.13.2 .

Účetnictví

Na český FÚ můžete přímo z Money ERP podat žádost o vložení účetní závěrky do veřejného rejstříku 

V souladu s nově platnou legislativou jsme rozšířili Průvodce exportem daně z příjmů, rozvahy a výsledovky. Spolu s odesláním přiznání na daňový portál finanční správy teď můžete navíc podat i žádost o zveřejnění účetní závěrky. Průvodce vám nabídne doplnění všech požadovaných náležitostí a povinných příloh.

Ve slovenských agendách jsme pro potřeby KV výrazně usnadnili párování úhrad zálohových faktur vystavených v RPDP 

Na zálohových fakturách vydaných si můžete nastavit pole Rozpad úhrady při párování podle RPDP. Při párování úhrad bankovního výpisu se pak položky těchto faktur budou rozpadat nejen podle sazby DPH, ale i podle přenesení daňové povinnostikombinované nomenklatury. Potřebné údaje si program samostatně načte z katalogu.

Mzdy

Nové údaje ve formuláři oznámení o výstupu ze zaměstnání a úpravy bonusů v žádosti o vrácení částky

Zaměstnavatelům přibyla nová povinnost oznamovat české sociální správě důvod ukončení pracovního poměru a další údaje. Do modulu jsme proto zavedli dva nové seznamy, doplnili požadované údaje na kartu zaměstnance a provedli odpovídající úpravy v průvodci tiskem sestavy Oznámení o výstupu ze zaměstnání. 

Z dalších drobných legislativních úprav v modulu mzdy upozorňujeme na dva nové formuláře v žádosti o vrácení částky daňového bonusu.

Navýšení limitu státu na zdravotním pojištění

S platností od ledna 2022 byl do seznamu zdravotních pojištění přidán záznam s navýšeným limitem státu. Úprava se dotkne zaměstnanců s typem pracovního poměru, kde zdravotní pojištění platí stát (např. pracující důchodci). U těchto osob doporučujeme zkontrolovat letos odvedené pojištění.

Záznam byl součástí připravených seznamů zveřejněných v únoru pro verze 1.12.11 a 1.13.1.

Obchod

Bankovní účty slovenských plátců DPH vám Money ERP už umí ověřovat zcela samostatně

Funkcionalita ověřování bankovních účtů v registru plátců DPH SK, kterou jsme do agend vedených ve slovenské legislativě zavedli ve verzi 1.13.1, byla dále rozšířena o funkci Automaticky načítat bankovní účty, kterou si můžete aktivovat v Průvodci nastavením programu. Zajistíte si tak vždy aktuální informace o platnosti účtu, navíc je uvidíte graficky znázorněné v adresáři a na dokladech. Funkčnost je dostupná i v aplikaci CSW Automatic.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor