MENU Zatvoriť
Select language

Připravili jsme pro vás pololetní přehled novinek v ERP Money

  • Yvetta Cíglerová
  • 13. 8. 2018
  • 6 minut čtení

V posledním půlroce jsme do ERP Money přidali další novinky a vylepšení, díky kterým je práce s programem rychlejší a pohodlnější. V tradičním přehledu vám představujeme ty nejdůležitější a nejzajímavější z nich.

Novou verzi Money ERP si stáhnete na Zákaznickém portálu.

ÚČETNICTVÍ

Otcovská dovolená
V ERP Money můžete nepřítomnost zaměstnance evidovat jako „otcovskou poporodní péči“. Systém automaticky ohlídá, zda má zaměstnanec na dávku nárok, a přepočítá i výši mzdy v daném měsíci.

SKLAD

Podpora pro firmy s náhradním plněním
Jestliže zaměstnáváte více než 50 % lidí se zdravotním postižením, musíte podle novely zákona o zaměstnanosti provádět elektronickou evidenci náhradního plnění, tj. dodaných výrobků a služeb.

V nové verzi ERP Money jsme proto připravili funkce umožňující nastavení limitů a evidenci náhradního plnění, stejně jako přípravu všech podkladů, které následně vložíte do evidence vedené ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro zpřístupnění této funkce kontaktujte svého konzultanta.

Platby kartou již nespadají pod EET
Na základě rozhodnutí ústavního soudu platby kartou již nespadají do elektronické evidence tržeb. Na kartě příslušného způsobu platby by proto nemělo být zatržené pole Evidovat EET.

Další změna ovlivňuje tisk účtenek: nově je v části EET odstraněno DIČ dodavatele, v hlavičce dokladu zůstává. Ze základních formulářů Money jsme vám DIČ smazali automaticky, pokud ale používáte vlastní uživatelské formuláře, musíte si ho z nich odstranit sami.

V seznamech dokladů vidíte, zda jsou firmy uložené ve vašem adresáři
V seznamech všech dokladů máte k dispozici dva nové sloupce. Sloupec Vazba na adresář vám formou zatrhávacího pole dá vědět, zda je firma uložená v seznamu Firem. Ve sloupci Odběratel/Dodavatel – kód zase najdete interní číselné označení této firmy.

Pokud například chcete, aby vám Money vždycky hlídalo limit maximální dlužné částky po splatnosti, jedním pohledem zjistíte, které firmy si musíte do svého adresáře přidat.

Sloupe informuje o uložení firmy v adresáři.

Jednodušší hlídání dlužníků
V seznamu faktur vydaných přibyly sloupce Kredit odběratele a Výše kreditu. Nastavením kreditu si určujete, kolik peněz vám daný zákazník může dlužit na pohledávkách. Dříve jste tyto hodnoty dohledali jen v adresáři, nově si jejich zobrazením v seznamu vydaných faktur ušetříte čas.

Změn doznaly i neuhrazené pohledávky po splatnosti, do kterých si teď můžete započítávat i neuhrazené zálohové faktury. Díky tomu máte lepší dohled nad platební morálkou svých klientů.

Přebírání dokladů je nyní pohodlnější
Při přípravě navazujícího dokladu již nemusíte přebírat všechny položky zdrojového dokladu a ty nepotřebné pak dodatečně odmazávat. V nové verzi Money máte možnost zvolit, které položky do navazujícího dokladu přenesete. Přímo na přebíraném dokladu (např. objednávce přijaté) si označíte vybrané položky a cílový doklad (např. fakturu vydanou) pak vytvoříte volbou místní nabídky Převzít do. Funguje i opačný postup, kdy na kartě nově vytvářené faktury použijete tlačítko Přidat dokladem a v detailu s položkami objednávky si opět vyklikáte ty, které potřebujete.

Přebírat doklady teď také můžete i přímo v grafickém znázornění vazeb dokladů, které najdete v detailech seznamu. Když v diagramu vidíte, že k objednávce přijaté již máte vystavený dodací list, ale stále k ní chybí faktura, jenom kliknete pravým tlačítkem na položku dodacího listu a volbou Převzít do vytvoříte fakturu vydanou.

Vyúčtovací doklady teď vystavíte ještě rychleji
Další novinka se týká odpočtů zálohových faktur, kde na kartě Výběr přijaté zálohy přibyly dva sloupce: Popis
z hlavičky dokladu a Párovací symbol. Při vystavování faktury se tak hned dozvíte všechny potřebné informace, aniž byste je museli dohledávat jinde.

Jednodušší je v nové verzi Money i vystavování vydaných objednávek. Při změně dodavatele na dokladu vás systém automaticky upozorní na fakt, že máte s tímto dodavatelem domluvené odlišné ceny. Pak už jen stačí potvrdit nabízenou změnu částky a systém ceny automaticky přepočítá.

Informace o zálohových fakturách v seznamu přijatých objednávek
V seznamu přijatých objednávek přibyly tři nové sloupce Celkový počet záloh, Počet uhrazených záloh a Stav úhrady záloh – v posledním případě se jedná o znázornění stavu zálohových faktur ve formě piktogramu.

Na první pohled tak vidíte, kterou objednávku můžete dále zpracovávat a u které naopak čekáte na úhradu zálohové faktury.

Větší přehled v rezervacích zboží
Na položkách rezervačních dokladů (tj. objednávek přijatých a zálohových faktur vydaných) se díky přepracované záložce rezervace ihned dozvíte všechny informace o aktuálních rezervacích.

Velmi rychle tak zjistíte, kdo má zboží rezervované nebo kdy dorazí nejbližší zásilka na váš sklad, abyste mohli zákazníkovi sdělit nejbližší možný termín dodání.

Prodejní ceny v adresáři na čtyři desetinná místa
V detailu prodejních cen u seznamu Firem se ceny nově zobrazují s přesností na čtyři desetinná místa. U českých korun tato změna nemá takový význam, ale pokud například vedete ceny v eurech, mohou tisíciny a desetitisíciny na větším počtu položek udělat v celkové ceně citelný rozdíl.

Snadněji vyhodnotíte práci zaměstnanců
Nově máte možnost přiřazovat přiděleného obchodníka nejen k celým dokladům, ale také k jejich jednotlivým položkám.

Tuto funkčnost využijete například u objednávky, na které se podílelo více lidí, ale vystavili jste k ní jen jednu fakturu. Z položek s přiděleným obchodníkem zjistíte, kdo měl na objednávce jaký podíl, a rychleji pak například spočítáte provize.

SYSTÉM

Rychlejší práce s doklady
Při editaci dokladů jako jsou objednávky, faktury nebo skladové doklady můžete upravit šířku okna s dokladem tak, abyste na jedné obrazovce viděli všechny potřebné informace. Systém si navíc vaše nastavení zapamatuje, takže při příštím otevření dokladu bude okno právě tak velké, jak jste ho naposledy zavřeli.

Jednodušší je i práce s položkami dokladů, které se teď dají upravovat přímo v seznamech položek. Tato funkčnost byla zatím dostupná jen v seznamu položek bankovních výpisů, nyní ji můžete používat už i u položek přijatých a vydaných faktur, objednávek a nabídek.

Rozšíření se dočkala i práce s Aktivitami, nově máte možnost vyúčtovat aktivitu také prodejkou vydanou.

Zjednodušené nastavení uživatelských práv
Pod nastavením přístupových práv na kartě Role nově přibylo vyhledávací pole. Díky němu teď opravdu rychle a snadno najdete položku, jejíž nastavení potřebujete změnit.

Vyhledávací řádek umožňuje rychlé nalezení atributu jejž chcete v přístupových právech změnit.

Přístupová práva na uživatelské sestavy
Nová verze ERP Money také umožňuje nastavit přístupová práva na tiskové sestavy. Na kartě Role jde nyní přístup k sestavám konfigurovat obdobným způsobem jako k polím, sloupcům nebo detailům. Teď už by se vám nemělo stávat, že by si třeba váš skladník vytiskl dodací list s nákupními cenami.

Ke kurzům měn se nově připisuje i datum aktualizace
Money umí automaticky stahovat denní aktuální kurzy z kurzovního lístku ČNB. Někdy se ale stane, že vám zrovna nefunguje internet, někteří z vás navíc mají funkci vypnutou. V takových případech pak nevíte, jak moc je uložený kurz aktuální.

Nejnovější verze Money proto při načtení kurzu cizí měny do dokladu automaticky napíše, ke kterému dni je kurz platný. Pokud usoudíte, že kurz je již příliš starý, můžete si ho v kurzovním lístku aktualizovat ručně.

SKLAD

Legislativní úpravy ve výkazech EKO-KOM
V souladu s legislativou jsme upravili také EKO-KOM. Položku plastová nákupní taška jsme, včetně příslušných kódů, rozdělili na lehkou plastovou tašku a velmi lehkou plastovou tašku.

Pohodlnější prodej i nákup
V detailech katalogu nově vidíte, v jaké sazbě DPH dané produkty prodáváte a jaký je rozsah její platnosti. Při filtrování si pak jednoduše vyhledáte třeba ty položky, které prodáváte s nulovou sazbou DPH, a sazbu pak můžete hromadně upravit.

Novinky vás čekají i v seznamu ceníkových cen, kde je k dispozici tisková sestava, kterou si vytisknete štítky s čárovým kódem, které pak hned vylepíte třeba na regál.

Radost Money udělá i těm z vás, kteří často nakupujete. Připravili jsme pro vás nový formulář vydané objednávky, na kterém se zobrazí dodavatelský kód a název. Teď už vám jen postačí, abyste u produktu měli dodavatelský kód správně vyplněný.

Na karty objednávek vydaných také přibyly informace o jednotkové a celkové hmotnosti zboží. Budete tak s předstihem vědět, zda máte pro objednané zboží zajet autem, dodávkou nebo kamionem.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor