Vyzkoušet Money ERP
Skrýt menu
Skrýt formulář
Animation A
Animation A

Reklamace

Všechny informace o reklamovaném zboží, spotřebovaném materiálu i provedených službách na jednom místě. S modulem Reklamace máte přehled o reklamačních řízeních – víte, v jakém jsou stavu nebo kdo je za ně zodpovědný. Rychle také zjistíte náklady a poruchovost zboží nebo kdo u vás reklamuje nejčastěji.

Popis modulu

S modulem Reklamace si vnesete pořádek do přijatých i vydaných reklamací. V samostatných seznamech evidujete detailní informace o všech reklamačních řízeních, včetně těch ukončených. Díky modulu

  • máte přehled o všech reklamací na jediném místě,
  • reklamační doklad vystavíte během chvilky,
  • na první pohled vidíte stav každé reklamace,
  • víte, kdo ji má na starosti,
  • většinu procesů můžete automatizovat,
  • do dokladů a protokolů předávaných zákazníkovi se doplní zákonem požadované údaje,
  • snadno spočítáte náklady na opravy a zjistíte míru poruchovosti zboží,
  • váš reklamační proces obstojí před každou kontrolou státních orgánů.

„Ceníme si spolupráce se Soliteou, která i na základě našich připomínek do modulu Reklamace zapracovává další užitečné funkce. Jednou z nich byla možnost evidovat reklamované zboží textovým popisem bez vazby na katalog."

Miroslav Nečas
majitel firmy, Garteko

Přečíst případovou studii

Rychlá příprava reklamačního dokladu

Reklamační doklad můžete vytvořit ručně, ale i převzetím z jiného dokladu – faktury, dodacího listu nebo objednávky. Tímto způsobem se do reklamačního dokladu automaticky přenesou všechny důležité údaje – jméno klienta, položka reklamovaného zboží včetně výrobního čísla a cena. Systém dokonce sám vykoná i příslušné skladové pohyby a kontaktuje reklamačního technika, který bude za opravu či výměnu zboží zodpovědný.

Řadu procesů v reklamačním řízení automatizujete

Abyste nemuseli každý krok reklamace vyřizovat ručně, využijte námi připravené scénáře, které prostřednictvím automatických akcí uskuteční velkou část procesů zcela samostatně. Systém tak při splnění definovaných podmínek například z přijaté reklamace sám vygeneruje směrem k původnímu dodavateli navazující reklamaci vydanou, současně odešle informační e-maily zákazníkovi, dodavateli i reklamačnímu technikovi a také založí Zakázku určenou k evidenci nákladů spojených s reklamací.

Scénář obsahuje přehled všech stavů dokladu, které mohou při reklamačním procesu nastat. Současně definuje i všechny možné přechody mezi nimi. Proces doplňují automatické akce, které řadu úkonů uskuteční bez nutnosti vašeho zásahu.

 

Nároční uživatelé si mohou sestavit vlastní scénáře, které zcela pokryjí všechny jejich individuální procesy související s vyřizováním odběratelských a dodavatelských reklamací. 

Automatické pohyby zásob na skladě 

Díky provázání s modulem Sklady se použité náhradní díly automaticky vyskladní. Pokud například v rámci reklamace zákazníkovi na mobilním telefonu vyměníte displej, odepíše se příslušná položka ze skladu. Jestliže se rozhodnete vyměnit zboží za nový kus, systém jej ve skladu zákazníkovi automaticky rezervuje. Navíc si u každého příslušenství můžete určit, zda se má povinně předávat spolu s reklamovaným kusem.

Z každého stavu se doklad dá převést jen do určitého okruhu logicky navazujících stavů. Reklamační technik se například může rozhodnout, že doklad převede do stavu Oprava zboží. V takovém případě na doklad doplní buď spotřebovaný materiál (cena jde na vrub vaší firmy) nebo díly a množství práce použité na opravu závady způsobené zákazníkem (obratem mu pak vystavíte fakturu). Může ale také zvolit Výměnu zboží, Dobropis nebo Zamítnutí reklamace.

 

Tisk protokolů 

Do reklamačního dokladu se dá doplnit vyjádření zákazníka i technika. Tyto informace se spolu se všemi zákonem požadovanými údaji přenesou na potvrzení o přijetí reklamace či reklamační protokol. Předlohu tiskových výstupů si podle potřeby můžete doplnit a upravit a tyto doklady se pak připojí k automaticky generovaným e-mailům.

Vyjádření zákazníka se spolu s datem přijetí, požadovaným způsobem vyřízení a všemi kontaktními údaji vytiskne na Potvrzení o přijetí reklamace. Do dokladu můžete navíc doplnit jak váš interní popis, tak i oficiální vyjádření, které bude uvedeno na Reklamačním protokolu. 

Široké možnosti vyhodnocení reklamací 

Modul Reklamace vám umožní vyhodnotit, který zákazník u vás reklamuje nejčastěji, nebo naopak které zboží je nejčastěji reklamováno. Díky evidenci spotřebovaného materiálu a času, který opravě věnoval reklamační technik, také dokážete vyhodnotit interní náklady na vyřízení reklamace. 

„Všechny procesy spojené s reklamacemi nyní řešíme pomocí modulu Reklamace a dalších navazujících funkcí Money ERP“ 

Jan Hlavsa
manažer vývoje Money ERP

Detailní dokumentaci k modulu Reklamace si můžete stáhnout ZDE.

Získejte modul Reklamace během chvíle 

Modul si objednejte u svého obchodníka nebo na našem obchodním oddělení na telefonu 800 776 776, případně nás kontaktujte. 

Zákaznická podpora
549 522 502
Zákaznický portál
zakportal.money.cz
Obchodní oddělení
800 776 776
Napište nám
moneyerp@solitea.cz

Máte zájem o modul k Money ERP? Napište nám vaše dotazy nebo potřeby a my vás brzy kontaktujeme.