MENU Zatvoriť
Select language

Reklamácie

Majte všetky informácie o reklamovanom tovare, spotrebovanom materiáli aj vykonaných službách na jednom mieste. S modulom Reklamácie máte prehlaď o celom reklamačnom procese a množstvo úkonov viete plne automatizovať. Rýchlo zistíte v akom stave sa reklamácia nachádza, či kto je zodpovedný za jej vybavenie. Viete, aké sú vaše náklady na reklamácie alebo kto u vás reklamuje najčastejšie.

Vďaka modulu Reklamácie budete mať vždy poriadok v prijatých aj vystavených reklamáciách. V samostatných zoznamoch evidujete detailné informácie o všetkých reklamáciách, vrátane tých ukončených. Vďaka modulu

  • máte prehlaď o všetkých reklamáciách na jednom mieste,
  • reklamačný doklad vystavíte behom chvíľky,
  • na prvý pohlaď vidíte stav každej reklamácie,
  • viete, kto ju má na starosti,
  • väčšinu procesov môžete automatizovať,
  • do dokladov a protokolov predávaných zákazníkovi sa doplnia zákonom požadované údaje,
  • jednoducho spočítate náklady na opravy a zistíte mieru poruchovosti tovaru,
  • váš reklamačný proces obstojí pred každou kontrolou štátnych orgánov.

„Ceníme si spoluprácu so Soliteou, ktorá aj na základe našich pripomienok do modulu Reklamácie zapracováva ďalšie užitočné funkcie. Jednou z nich bola možnosť evidovať reklamovaný tovar textovým popisom bez väzby na katalóg."

Miroslav Nečas
majiteľ firmy, Garteko

Prečítať prípadovú štúdiu

Rýchla príprava reklamačného dokladu

Reklamačný doklad môžete vytvoriť ručne, ale aj prevzatím z iného dokladu – faktúry, dodacieho listu alebo objednávky. Týmto spôsobom sa do reklamačného dokladu automaticky prenesú všetky dôležité údaje – meno zákazníka, položka reklamovaného tovaru vrátane výrobného čísla a cena. Systém dokonca sám vykoná aj príslušné skladové pohyby a kontaktuje reklamačného technika, ktorý bude za opravu či výmenu tovaru zodpovedný.

Veľa procesov v reklamačnom konaní automatizujete

Aby ste nemuseli každý krok reklamácie vybavovať ručne, využite nami pripravené scenáre, ktoré prostredníctvom automatických akcií uskutoční veľkú časť procesov úplne samostatne. Systém tak pri splnení definovaných podmienok napríklad z prijatej reklamácie sám vygeneruje smerom k pôvodnému dodávateľovi nadväzujúcu vystavenú reklamáciu. Súčasne odošle informačný e-mail zákazníkovi, dodávateľovi aj reklamačnému technikovi a tiež založí Zákazku určenú k evidencii nákladov spojených s reklamáciou.

Scenár obsahuje prehľad všetkých stavov dokladov, ktoré môžu pri procese reklamácie nastať. Súčasne definuje aj všetky možné prechody medzi nimi. Proces dopĺňajú automatické akcie, ktoré množstvo úkonov uskutočnia bez nutnosti vášho zásahu.

Náročnejší používatelia si môžu zostaviť vlastné scenáre, ktoré pokryjú všetky ich individuálne procesy súvisiace s vybavovaním odberateľských a dodávateľských reklamácií.

Automatické pohyby zásob na sklade

Vďaka previazaniu s modulom Sklady sa použité náhradné diely automaticky vyskladnia. Pokiaľ napríklad v rámci reklamácie zákazníkovi na mobilnom telefóne vymeníte displej, odpíše sa príslušná položka zo skladu. Pokiaľ sa rozhodnete vymeniť tovar za nový kus, systém ho v sklade zákazníkovi automaticky zarezervuje. Navyše si u každého príslušenstva môžete určiť, či sa má povinne predávať spolu s reklamovaným kusom.

Z každého stavu sa dá doklad previesť len do určitého okruhu logicky nadväzujúcich stavov. Reklamačný technik sa napríklad môže rozhodnúť, že doklad prevedie do stavu Oprava tovaru. V takom prípad na doklad doplní buď spotrebovaný materiál (cena ide na vrub vašej firmy) alebo diely a množstvo práce použité na opravu vady spôsobenej zákazníkom (obratom mu potom vystavíte faktúru). Môže ale tiež zvoliť Výmenu tovaru, Dobropis alebo Zamietnutie reklamácie.

Tlač protokolu

Do reklamačného dokladu môžete doplniť vyjadrenie zákazníka aj technika. Tieto informácie sa spolu so všetkými zákonom požadovanými údajmi prenesú na potvrdenie o prijatí reklamácie či reklamačný protokol. Predlohu tlačových výstupov si podľa potreby môžete doplniť a upraviť a tieto doklady sa potom pripoja k automaticky generovaným e-mailom.

Vyjadrenie zákazníka sa spolu s dátumom prijatia, požadovaným spôsobom vybavenia a všetkými kontaktnými údajmi vytlačí na Potvrdenie o prijatí reklamácie. Do dokladu môžete navyše doplniť ako váš interný popis, tak aj oficiálne vyjadrenie, ktoré bude uvedené na Reklamačnom protokole.

Široké možnosti vyhodnotení reklamácií

Modul Reklamácie vám umožní vyhodnotiť, ktorý zákazník u vás reklamuje najčastejšie, alebo naopak ktorý tovar je najčastejšie reklamovaný. Vďaka evidencii spotrebovaného materiálu a času, ktorý oprave venoval reklamačný technik, tiež dokážete vyhodnotiť interné náklady na vybavenie reklamácie.

Potrebujete s niečím pomôcť?

Dokumentácia k modulu

Detailná dokumentácia k modulu Reklamácie na stiahnutie.

Získajte modul

Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle +421 911 885 973, prípadne nás kontaktujte. 

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám vaše otázky alebo potreby a my vás čoskoro kontaktujeme.

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor