MENU Zatvoriť
Select language

Změny v systému EKO-KOM v roce 2021 v Money ERP

  • 16. 2. 2021
  • 2 minuty čtení

Jestli v Money ERP máte zakoupenou licenci modulu EKO-KOM, prosím zpozorněte. Dne 23. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 545/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Výkaz o produkci obalů má tak od roku 2021 po delší době novou strukturu. V souladu s významnými změnami evropské legislativy je nově nutná například podrobnější specifikace kompozitních materiálů.

Implementace novely do programu Money ERP bude provedena ve dvou fázích:

V první fázi bude upravena konfigurace výkazu EKO-KOM na kartě Položce katalogu (menu Sklady / Katalog) tak, aby bylo možné si obaly na všech položkách dopředu připravit. Verze programu (1.12.2) s těmito úpravami bude uvolněna začátkem března. Ve druhé fázi pak už vygenerujete, jak podklady pro výkaz EKO-KOM, tak samotný výkaz a tato verze (1.12.3) bude k dispozici na začátku dubna.

POZOR: Pokud evidujete větší množství položek podléhající výkazu EKO-KOM, prosím zvažte instalaci již verze 1.12.2, abyste měli dostatek času na úpravy katalogových položek a zvládli tak výkaz EKO-KOM v dubnu bez obtíží odevzdat.

Pro správné podání výkazu EKO-KOM je i nadále nutné splnit následující podmínky:

  • V menu Průvodce nastavením programu mít aktivovanou Evidenci pro výkaz EKO-KOM.
  • Vytvořit seznamy používaných Obalů EKO-KOM.
  • Příslušná balení zadat na karty Položek katalogu.
  • Aktivovat volbu Platby za obaly se sdruženým plněním na kartě Firmy těch odběratelů, kteří poplatky za obaly platí sami, nebo u zahraničních partnerů.

V Money ERP jsou v menu Seznamy / Skladové / EKO-KOM k dispozici tři základní přehledy: Materiály obalů, Obaly a Složené obaly. Největší změny se v první fázi projeví v prvních dvou zmíněných přehledech. Přehled Materiály obalů bude naplněn seznamem materiálů platný od roku 2021, členěný nově i na barevné/průhledné materiály nebo na kompozitní/nekompozitní materiály.

Seznam Obaly si uživatelé definují sami, slouží k základní evidenci používaných obalů podléhajících vykazování. Karta Obaly projde značnými úpravami a rozšířením tak, aby vyhovovaly detailnější evidenci. V záložce Obecné nově stanovíte, zda jde o obal obsahující nápoje či nikoli pomocí přepínače. Záložka Materiály vymezuje přesnou definici složení obalu. Jsou zde vyjmenovány všechny použité materiály a jejich přesné množství. Do této záložky bude třeba doplnit všechny jednotlivé složky obalu. Po uložení karty Materiál obalu se zobrazí karta Podíl materiálu na obalu a ta bude rozšířena o dvě nové záložky: ObecnéKompozitní materiály. Na záložce Obecné bude nahrazena část Třída plastových obalů, novou částí, kde bude nově možné zatřídit materiál na základě jeho pevnosti pomocí výběru. Dále bude možné stanovit u vybraných tříd materiálu objem obalu do/nad 3L a pomocí nového zaškrtávacího pole se určí, zda je materiál obalu zcela nebo zčásti recyklátem.

Jestliže na kartě Materiál obalu bude zaškrtnuto, že se jedná o kompozitní materiál, pak bude nutné definovat, z jakého materiálu se kompozit skládá a jeho hmotnost. K tomu účelu poslouží záložka Kompozitní materiály na kartě Podíl materiálu na obalu, kde bude možné vymezit podíl materiálu na kompozitu.

Chcete vědět víc? Doporučujeme následující odkaz:

https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor