MENU Zatvoriť
Select language

Brexit a jeho dopady na Money ERP

  • 20.1.2021
  • 1 minúta čítania

Čo sa vlastne stalo? K 1. januáru 2021 Veľká Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie. Toto upozornenie sa vás týka iba v prípade, že aktívne obchodujete s Veľkou Britániou. Z pohľadu evidencie a výkazov v Money ERP sa mení situácia pri týchto dvoch bodoch – Súhrnný výkaz a hlásenie Intrastat pre colnú správu.

Nastavenie pre Intrastat

Ako čo najjednoduchšie dosiahnuť správnu evidenciu v Money ERP? V menu otvorte Zoznamy – Adresné – Štáty:

V tomto zozname nájdete štát Spojené kráľovstvo, otvorte si kartu záznamu a zrušte zaškrtávacie pole „Členský štát EU“:

 

Týmto nastavením dosiahnete, že nové doklady vystavené na firmu so štátom Spojené kráľovstvo nebudú automaticky vstupovať do výkazu Intrastat (podľa potreby je samozrejme možné zaškrtávacie pole Intrastatu na doklade ručne aktivovať, iba sa to nebude vypĺňať automaticky). 

Nastavenie pre Súhrnný výkaz 

Pred generovaním Súhrnného výkazu je potrebné zaškrtávacie pole Členský štát EÚ znovu aktivovať. Inak vám doklady vystavené v decembri 2020, prípadne v 4. štvrťroku roku 2020, do výkazu nevstúpia. Po dokončení a podaní Súhrnného výkazu potom zaškrtávacie pole opäť deaktivujte. 

Čo bude ďalej? 

Ako na budúce opravy v rámci Súhrnného výkazu, prípadne ako riešiť výkazy Intrastat v prípade obchodovania so Severným Írskom, ktoré je síce súčasťou Spojeného kráľovstva, ale z pohľadu legislatívy zostalo v EÚ? V najbližších dňoch dôjde k vydaniu nových zoznamov pre synchronizáciu, kde pre účely Intrastatu vzniknú nové označenia pre Veľkú Britániu bez Severného Írska a Severné Írsko samotné (bez Veľkej Británie). Na konci februára 2021 plánujeme vydanie novej verzie Money ERP, ktorá (okrem iného) bude obsahovať aj úpravu pre generovanie Súhrnného výkazu, kde bude podchytená možnosť prípadných oprav plnenia do Veľkej Británie. 

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor